auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 4

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 4 Online

#1. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin işlevleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E. Hepsi

#2. Wilson’un geliştirdiği toplumsal davranışı biyolojik bir temele (genetik özelliklerimize) dayandıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :A.  Sosyobiyoloji

#3. Toplumsal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Ortak değerler

#4. Erikson’un yaşam evrelerine göre 4-5 yaş arası çocuğun hangi evresidir?

Cevap : Girişkenliğe karşı suçluluk evresi

#5. Toplum tarafından sosyal kabul görmüş ve yaptırım gücü olan davranış şekillerine ne ad verilir?

Cevap : C. Örfler


#6. Yapısal kişilik kuramına göre ego neyi temsi eder?

Cevap : D. Akıl ve sağduyuyu

#7. Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartların karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Değer

#8. Toplumun elitlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan kültürel örüntülerdir, ifadesi hangi kavramı açıklar?

Cevap : E. Seçkin kültür

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Soruları

Ünite 4

4. Kültür Ve Toplumsallaşma

1. Wilson’un geliştirdiği toplumsal davranışı biyolojik bir temele (genetik özelliklerimize) dayandıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sosyobiyoloji
B. Biyolojik sosyoloji
C. Genetik sosyoloji
D. Genetik bilimi
E. Hiçbiri

Cevap : Sosyobiyoloji

2. Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartların karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tutum
B. Davranış
C. Değer
D. Standart
E. Toplum

Cevap : C. Değer

3. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin işlevleri arasında yer almaktadır?

A. Değerler toplumsal kontrol ve toplumsal baskının araçlarıdır
B. Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yolları değerler tarafından işaret edilir. Toplumsal olarak kabul edilebilir davranışın adeta şemasını çizer.
C. Değerler kişilerin toplumsal rolleri seçmelerinde ve gerçekleştirmelerinde rehberlik eder. İlgi yaratır, cesaret verir.
D. Böylelikle kişiler de çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve beklentilerinin birtakım değerli hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramış olurlar.
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

4. Toplumsal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bireysel değerler
B. Sosyolojik hayal gücü
C. Toplumsal ağ
D. Ortak değerler
E. Hiçbiri

Cevap : D. Ortak değerler

5. Yapısal kişilik kuramına göre ego neyi temsi eder?

A. Toplumsal talepleri
B. Bilinçaltı dürtüler
C. Bencil ve dengesiz olmayı
D. Akıl ve sağduyuyu
E. Hiçbir şeyi

Cevap : D. Akıl ve sağduyuyu

6. Toplum tarafından sosyal kabul görmüş ve yaptırım gücü olan davranış şekillerine ne ad verilir?

A. Halk yordamı
B. Değerler
C. Örfler
D. Tabular
E. Yaptırımlar

Cevap : C. Örfler

7. Erikson’un yaşam evrelerine göre 4-5 yaş arası çocuğun hangi evresidir?

A. Girişkenliğe karşı suçluluk evresi
B. Kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı evresi
C. Becerikliliğe karşı aşağılık duygusu evresi
D. Yakınlığa karşı yalnızlık/izolasyon evresi

Cevap : Girişkenliğe karşı suçluluk evresi

8. ………….. …… yoluyla biz içinde yaşadığımız toplumun kültürünü öğreniriz.

Cevap : toplumsallaşma

9. Bir kişinin başka kültürleri kendi kültürünün standartları açısından değerlendirmesi ve kendi kültürünü diğerlerine üstün tutması……………..……dır.

Cevap : Etnosantrizm

10. Toplumun elitlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan kültürel örüntülerdir, ifadesi hangi kavramı açıklar?

A. Popüler kültür
B. Alt kültür
C. Karşıt kültür
D. Kültürel görecelilik
E. Seçkin kültür

Cevap : E. Seçkin kültür

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!