auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 3

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 3 Online

#1. İki veya daha fazla faktör arasındaki kurulan spekülatif iddialar ......... olarak adlandırılır.

Cevap : C. hipotez

#2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi türleri arasında yer alır?

Cevap : E. Hepsi

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak sosyolojinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D. Sosyoloji genellemeler yapmaktan uzak durur.

#4. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici araştırmayı tanımlamaktadır?

Cevap : B. Bir tür durum tespiti araştırmasıdır.

#5. Monografi, kota ve tipik birimler (güdümlü) örnekleme şeklinde kendi içinde üçe ayrılan örneklem yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Bilinçli örneklem


#6. Toplumsal anket araştırmasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : D. Toplumsal sorunları ve deneklerin sorunlara yükledikleri anlamları derinlemesine anlama imkânı sağlar.

#7. Olguların betimlemesinin ötesine geçerek onların arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymak isteyen “Neden bu oluyor?” ya da “Bunu ortaya çıkartan en önemli faktör nedir?” gibi soruları soran araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Açıklayıcı araştırma

#8. Verili bir kuram içindeki kavramlar arasında gözlenen ilişkiyi (nedenselliği) konu alan test edilmemiş iddialara ne denir?

Cevap : C. Hipotez

#9. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ampirik kanıtları temel alan ........dir.

Cevap : B. bilgi

#10. Eğer bir değişkenin diğerini etkilediği varsayılıyor ise o değişkene ne ad verilir?

Cevap : A. Bağımsız değişken


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ünite 3

3. Sosyolojik Araştırma Yöntemi

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi türleri arasında yer alır?

A. Deneyim
B. Kültürel gelenek
C. İnanç
D. Bilim
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

2. Olguların betimlemesinin ötesine geçerek onların arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymak isteyen “Neden bu oluyor?” ya da “Bunu ortaya çıkartan en önemli faktör nedir?” gibi soruları soran araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Keşfedici araştırma
B. Betimleyici araştırma
C. Açıklayıcı araştırma
D. Felsefi araştırma
E. Nitel araştırma

Cevap : C. Açıklayıcı araştırma

3. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak sosyolojinin özellikleri arasında yer almaz?

A. Sosyoloji, sistematik gözlemle elde edilen kanıtlara dayanır.
B. Sosyoloji, hata ve önyargıları en aza indirmeye çalışır.
C. Sosyoloji, kamusal bir iştir.
D. Sosyoloji genellemeler yapmaktan uzak durur.
E. Sosyologlar, birbiri ile ilişkili olguları ve teori üretmek için temelde yatan prensipleri ararlar.

Cevap : D. Sosyoloji genellemeler yapmaktan uzak durur.

4. Verili bir kuram içindeki kavramlar arasında gözlenen ilişkiyi (nedenselliği) konu alan test edilmemiş iddialara ne denir?

A. Teori
B. Keşif
C. Hipotez
D. Gözlem
E. Hiçbiri

Cevap : C. Hipotez

5. Toplumsal anket araştırmasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Bu yöntemin bazı bakımlardan yürütülmesi daha kolaydır.
B. Kısa sürede çok geniş bir kitleye ve enformasyona ulaşmak mümkündür.
C. Diğer yöntemlerin kullanılamadığı mahremiyet içeren konularda bu çalışmaları yürütmek uygundur.
D. Toplumsal sorunları ve deneklerin sorunlara yükledikleri anlamları derinlemesine anlama imkânı sağlar.
E. Toplanan veriler, istatistiki yöntemlerle rahatlıkla kullanılabilir.

Cevap : D. Toplumsal sorunları ve deneklerin sorunlara yükledikleri anlamları derinlemesine anlama imkânı sağlar.

6. Eğer bir değişkenin diğerini etkilediği varsayılıyor ise o değişkene ne ad verilir?

A. Bağımsız değişken
B. Bağımlı değişken
C. Hipotez
D. Teori
E. Olgu

Cevap : Bağımsız değişken

7. Monografi, kota ve tipik birimler (güdümlü) örnekleme şeklinde kendi içinde üçe ayrılan örneklem yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilinçli örneklem
B. Küme örneklemesi
C. Tesadüfi örneklem
D. Tabakalı örneklem
E. Rasgele örneklem

Cevap : Bilinçli örneklem

8. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici araştırmayı tanımlamaktadır?

A. Burada araştırmacı yeni olanı öğrenmeye çalışır.
B. Bir tür durum tespiti araştırmasıdır.
C. Araştırmacı konuyla ilgili daha derinlerde olanı öğrenmeye çalışır.
D. Olguların arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymak ister.
E. “Neden bu oluyor?” ya da “Bunu ortaya çıkartan en önemli faktör nedir?” sorularını sorar.

Cevap : B. Bir tür durum tespiti araştırmasıdır.

9. Doğrudan ve sistematik yoldan elde edilen ampirik kanıtları temel alan ………. ……dir.

Cevap : bilgi

10. İki veya daha fazla faktör arasındaki kurulan spekülatif iddialar ……………….. olarak adlandırılır.

Cevap : hipotez

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 3 Online

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!