auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 7

Toplumsal Sapma Ve Suç

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de suç organizasyonlarının diğer ülkelerdeki benzerlerinden ayrılan özelliklerinden biridir?

Cevap : D. Devlet mekanizması içinde birçok unsuru kullanmak ve aracılık yapmak yapılanmanın en büyük özelliğidir.

#2. Lemert’e göre sapkınlık iddiasını ve etiketini kişinin içselleştirmesi aşağıdaki hangi kavram ile açıklanır?

Cevap : A. İkincil Sapma

#3. Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : E. Zevk almayı ertelemek

#4. Aşağıdakilerden hangisi Lombroso’nun stigmat adını verdiği suçlu tipinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E. Pişmanlık duygusunun gelişmesi

#5. Thomas Teoremi nedir?

Cevap : B. İnsanlar, durumları gerçek olarak tanımladıklarında bu durumların sonuçları gerçeğe dönüşür.


#6. “Toplumun amaçlarını benimserler ancak onlara ulaşmak için toplumca onaylanmış araçları (yolları) reddederler.” Merton’a göre insanlar bu anomik duruma hangi tepkiyi gösterirler?

Cevap : C. Yenilik

#7. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori hangisidir?

Cevap : C. Etiketleme teorisi

#8. Kimin teorisi içinde anomi anahtar bir kavramdır?

Cevap : D. Merton

#9. Bir tür kuralsızlığı, insanların doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan ölçütlerinin kaybedilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Anomi kavramı

#10. Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarını aşağıdakilerden hangi kategori içinde değerlendirirsiniz?

Cevap : B. Olumlu toplumsal sapma


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ünite 7

7. Toplumsal Sapma Ve Suç

1. Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarını aşağıdakilerden hangi kategori içinde değerlendirirsiniz?

A. Olumsuz toplumsal sapma
B. Olumlu toplumsal sapma
C. Zorunlu toplumsal sapma
D. Toplumsal uyum
E. Hiçbiri

Cevap : B. Olumlu toplumsal sapma

2. Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özellikleri arasında yer almaz?

A. Toplum kurallarına uygun davranmamak ve sahte bir sevimlilik ve olgunluk
B. Hukuka aykırı ve alışılmamış biçimde davranma güdüsü ve ufak hileli suçları tekrar tekrar işlemek
C. Kronik vefasızlık ve yapılmış olan kötü davranışlar nedeni ile bir sıkıntının veya suçluluk duygusunun olmaması
D. Geçmiş deneyimlerden ders almamak, yetkililerle sürekli çatışma ve yakın/anlamlı insanlar arası ilişkileri sürdürememe
E. Zevk almayı ertelemek

Cevap : E. Zevk almayı ertelemek

3. Bir tür kuralsızlığı, insanların doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan ölçütlerinin kaybedilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anomi kavramı
B. Yozlaşma
C. Değişme
D. Bütünleşme
E. Dayanışma

Cevap : Anomi kavramı

4. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori hangisidir?

A. Fonksiyonalist teori
B. Çatışmacı teori
C. Etiketleme teorisi
D. Davranış teorisi
E. Hiçbiri

Cevap : C. Etiketleme teorisi

5. Thomas Teoremi nedir?

A. İnsanlar, dünyayı kullandıkları dilin penceresinden algılarlar.
B. İnsanlar, durumları gerçek olarak tanımladıklarında bu durumların sonuçları gerçeğe dönüşür.
C. İnsanlar güvenilirdir.
D. Babana bile güvenmeyeceksin.
E. Hiçbiri

Cevap : B. İnsanlar, durumları gerçek olarak tanımladıklarında bu durumların sonuçları gerçeğe dönüşür.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de suç organizasyonlarının diğer ülkelerdeki benzerlerinden ayrılan özelliklerinden biridir?

A. Suçu üstlenmezler.
B. Suç sicili temiz olan insanlardan uzak dururlar.
C. Aracılık işine girmezler.
D. Devlet mekanizması içinde birçok unsuru kullanmak ve aracılık yapmak yapılanmanın en büyük özelliğidir.
E. Mümkün olduğunca lüks bir yaşantı sergilemekten uzak dururlar.

Cevap : D. Devlet mekanizması içinde birçok unsuru kullanmak ve aracılık yapmak yapılanmanın en büyük özelliğidir.

7. Lemert’e göre sapkınlık iddiasını ve etiketini kişinin içselleştirmesi aşağıdaki hangi kavram ile açıklanır?

A. İkincil Sapma
B. Birincil Sapma
C. Sapma
D. Suç
E. Toplumsal kontrol

Cevap : İkincil Sapma

8. “Toplumun amaçlarını benimserler ancak onlara ulaşmak için toplumca onaylanmış araçları (yolları) reddederler.” Merton’a göre insanlar bu anomik duruma hangi tepkiyi gösterirler?

A. Uyum
B. Şekilcilik
C. Yenilik
D. İsyan
E. Çekilme

Cevap : C. Yenilik

9. Kimin teorisi içinde anomi anahtar bir kavramdır?

A. Durkheim
B. Sokrates
C. Platon
D. Merton
E. Sombart

Cevap : D. Merton

10. Aşağıdakilerden hangisi Lombroso’nun stigmat adını verdiği suçlu tipinin özelliklerinden biri değildir?

A. Çene ve elmacık kemiklerinin olağanüstü gelişmiş olması
B. Büyük ve yelken kulaklar
C. Kadınlarda erkekleşme, erkekler de kadınlaşma
D. Manevi açıdan duygusuzluk
E. Pişmanlık duygusunun gelişmesi

Cevap : E. Pişmanlık duygusunun gelişmesi

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!