Sosyoloji Online Test Ünite-1

1-) Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

Correct! Wrong!

Cevap: D) “Tarih” ile “biyografi” arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamızı sağlar.

2-) Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Sosyal psikoloji

3-) Ağlayan çocuğuna tokat vuran annenin yada futbol maçında sinirlerinin denetimini kaybeden oyuncunun attığı yumruk ne tür yaklaşıma örnek verilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Duygusal davranış

4-) Sosyoloji kelimesi aşağıdakilerden hangilerinin birleşimi ile meydana gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Socius – logos

5-) Toplumsal eylemi inceleyen bilim olarak tanımlayan ünlü sosyolog kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Weber

6-) Toplumsal antropoloji ile birlikte toplumun belli bir yanını değil de toplumsal hayatı bir bütün olarak ele almak isteyen, toplumu oluşturan sosyal gruplar ve kurumlar arasındaki dokusal ilişkileri incelemeye kalkışan ilk bilim dalı olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Bottomore

7-) Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Sosyolojik Muhayyile

😎 Sosyolojinin bilim olarak kurucularından birisi olan ünlü sosyolog bilim adamı kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Durkheim

9-) Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Toplum

10-) Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Toplumsal yapı

11-) Weber toplumsal yapıyı dörde ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in yaklaşımlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Toplumsal rasyonel davranış

12-) Gemisiyle birlikte batan kaptanın davranışı hangi davranışa örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Değerle ilişkili rasyonel davranış

13-) Sosyolojinin isim babası olarak bilinen ünlü bilim adamı kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Auguste Comte

14-) Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Hiçbiri

15-) Toplumu, kurumları ve toplumsal eylemi anlamaya çalışan, son derece heyecan verici bir bilim dalı olarak tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Sosyoloji

16-) Tahmin etmek için bilmek, kontrol etmek için tahmin etmek sözü hangi ünlü sosyologa aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Comte

17-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden birisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Toplumsal bütüne odaklanır.

18-) Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle aşağıdakilerden hangisi için geleneğin temsilcileri için geçerlidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Pozitivist

19-) Özeldeki geneli yada benzerlik içindeki farklılığı gören bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap:C) Sosyoloji

lolonolo.com ÜCRETSİZ üye olma linki nedir?

Sosyoloji Ünite -1
https://www.lolonolo.com/register
Show hint
Correct! Wrong!

https://www.lolonolo.com/register

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!