auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

#1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

#2. Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#3. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

#4. Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

#7. Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

#9. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

#10. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Fiziki Çevre Faktörü
Kültürel Faktörler
Teknoloji Faktörü
Diğer Faktörler
Küreselleşme
Küreselleşmeye Yaklaşımlar
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları
Toplumsal değişme, yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşmadır.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Bölüm Soruları

1) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

a) Heraklitos
b) Aristo
c) Platon
d) Parmenides
e) Hiçbiri

Cevap : a) Heraklitos

2) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Toplumsal bütünleşme
b) Toplumsal yapı
c) Toplumsal değişme
d) Bürokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Toplumsal değişme

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

a) Boyutları toplumdan topluma farklılaşsa da toplumsal değişme her yerde olur.
b) Toplumsal değişme bazen planlı fakat çoğunlukla da planlanmamış bir şekilde olur.
c) Toplumsal değişme uyuşmazlıklar yaratır.
d) Bazı değişmeler, diğerlerinden daha önemlidir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

4) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

a) Aşırı küreselciler
b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular
c) Dönüşümcüler
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular

5) Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

a) Huntington
b) Weber
c) Giddens
d) Sennet
e) Hiçbiri

Cevap : a) Huntington

6) Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Küreselleşme
b) Biyolojik faktörler
c) Teknoloji faktörü
d) Fiziki çevre faktörü
e) Kültürel faktörler

Cevap : d) Fiziki çevre faktörü

7) Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burger
b) Giddens
c) Bauman
d) Inglehart
e) Ş. Mardin

Cevap : c) Bauman

8) Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

a) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmektedirler.
b) Dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması yolundaki günümüzde yaşanan
gelişmelerin 100 yıl öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar.
c) Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar.
d) Küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

Cevap : çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
b) Doğu Bloğu’nun yıkılması
c) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması
d) 1970’lerdeki petrol krizi
e) Çok uluslu firmalar

Cevap : a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.
b) Küreselleşmenin tümüyle olumsuz sonuçlarına odaklanırlar.
c) Zenginleri daha da zengin, fakirleri de daha fakir yapacağına inanırlar.
d) Ulusların birbirinden koparacağına inanırlar.
e) Hepsi

Cevap : a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!