auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Aile Türleri

#1. Evli çiftin, ana-baba ailelerinden ayrı, onlardan bağımsız hatta uzak bir yere yerleşmeleri hangi evlilik tipidir?

#2. Aileyi, toplumsal eşitsizliğin temel kaynağı olarak ifade etmiş olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin fonksiyonları arasında yer almaktadır?

#4. En yaygın evlilik şekli hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?


#6. Soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemine ne ad verilir?

#7. Modern/endüstriyel toplumların gelişimine paralel olarak aile içinde karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler nasıl etkilenmiştir?

#8. Güç ve otoritenin anne tarafından kullanıldığı aile sistemi......................dir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi uyumlu bir evlilik konusunda yapılan genellemelerden biridir?

#10. Bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Aile Türleri

Ailenin Anlamı
Aile Türleri
Evlilik Türleri
Toplumsal Değişme ve Aile
Evlilikte Uyum
Boşanma
Türkiye’de Aile
Manizm : Atadini

Bölüm Soruları

1) Soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemine ne ad verilir?

a) Akrabalık
b) Çevre
c) Evlilik
d) Toplumsal ağ
e) Hiçbiri

Cevap : a) Akrabalık

2) Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin fonksiyonları arasında yer almaktadır?

a) Neslin devamı
b) Koruma
c) Toplumsallaşma
d) Sevgi ve arkadaşlık
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

3) Bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Poliandri
b) Unojini
c) Monogami
d) Polijini
e) Hiçbiri

Cevap : a) Poliandri

4) Modern/endüstriyel toplumların gelişimine paralel olarak aile içinde karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler nasıl etkilenmiştir?

a) Etkilenmemiştir.
b) Daha otoriteryen hâle gelmiştir.
c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.
d) Daha baskıcı hâle gelmiştir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.

5) Aileyi, toplumsal eşitsizliğin temel kaynağı olarak ifade etmiş olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Smith
b) Weber
c) Engels
d) Spencer
e) Simmel

Cevap : c) Engels

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?

a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.
b) Ana, baba ve çocukların dışında birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile grubudur.
c) Akrabalık bağları güçlüdür.
d) Özellikle gelişmemiş ve tarımla geçimini sağlayan topluluklarda görülen aile tipidir.
e) Aile içindeki en yaşlı üye aile reisidir.

Cevap : a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.

7) En yaygın evlilik şekli hangisidir?

a) Poligami
b) Monogami
c) Polijini
d) Endogami
e) Poliandri

Cevap : b) Monogami

8) Aşağıdakilerden hangisi uyumlu bir evlilik konusunda yapılan genellemelerden biridir?

a) Mutlu evliliği olan ana babaların çocuklarının da mutlu olacağı diye bir şey yoktur
b) Eşlerin birbirlerine duygularını belli etmemeleri
c) Evlenmenin ana baba ve başkaları tarafından tasvip görüp görmemesi önemli değildir
d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir
e) Topluma uyma yeteneği evlilikte başarılı olma ile ilişkili değildir

Cevap : d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir

9) Evli çiftin, ana-baba ailelerinden ayrı, onlardan bağımsız hatta uzak bir yere yerleşmeleri hangi evlilik tipidir?

a) Ana yanı yerleşme
b) Baba yanı yerleşme
c) İki taraflı yerleşme
d) Ayrı yerleşme
e) Dayı yanı yerleşme

Cevap : d) Ayrı yerleşme

10) Güç ve otoritenin anne tarafından kullanıldığı aile sistemi………………….dir.

Cevap : anaerkil aile

Aile Türleri

Auzef Sosyolojiye Giriş, Aile Türleri
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!