auzefÇocuk GelişimiSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye GirişYaşlı Bakımı

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grubun özelliklerden biridir?

#2. Toplumsal sapmayı, insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Kaçakçılık hangi suç türüne girmektedir?

Cevap : A) Organize suçlar
NOT: Organize suçlar: Son derece geniş kapsamlı bir kavramdır. Organze suç kaçakçılık, uyuşturucu satışı, kadın ticaret gibi alanlarda faaliyette bulunan değişik örgütler arasında koordineli bir biçimde grup hâlinde gerçekleştirilen suçlardır.

#4. I- Literatür taraması II- Hipotezlerin ya da araştırma stratejisinin belirlenmesi III- Problemin tanımlanması IV- Verilerin toplanması ve yorumlanması V- Araştırma raporunun yazılması. Sosyolojik bir araştırma sürecinin aşamaları yukarıdakilerden hangileridir?

#5. İdeal tip kavramsallaşması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi iç grupların özelliklerinden biridir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geleneksel davranış biçimine örnektir?

#8. Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile ilk kez tanışması aşağıda hangi olay ve gelişme ile ilişkilidir?

Cevap : Batılılaşma
NOT: Sosyoloji Türkiye’de de, batılılaşma sürecimizin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ‘modern sanayi toplumunun bilim olarak sosyoloji’ , devletin kurtuluşunu batılılaşma çözümünde gören Osmanlı memur-aydınları tarafından çok yakından takip edilmiştir. Dönemin revaçta olan sosyolojik düşünürler, Osmanlı devletinin ihtyaçları ve şartları da dikkate alınarak, hızla Türkçe’ye aktarılmaya çalışılmıştır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre suçun niçin gerekli olduğunu ortaya koyan özelliklerden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderin özelliklerinden biridir?


#11. Bir kuşaktan diğerine geçen toplumsal pratiklere ne ad verilir?

#12. Endüstri devrimi ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

#13. Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır?

#14. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi H.Spencer’in düşüncesini ifade etmektedir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel toplumsal kontrol mekanizmalarından biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan lidere örnektir?

#18. Reckless ve Dinitz’in 12 yaşlarındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi otoriter liderin özelliklerinden biridir?

Cevap : E) İletişim yukarıdan aşağıya doğrudur
NOT: Otoriter liderlerde iletişim yukarıdan aşağıya doğrudur. Lider grup faaliyetlerinde otorite ve sorumluluğu elinde bulundurur. Görev verdiklerini yakından gözler. Bu anlayışı benimseyenler liderin görevinin emir vermek ve diğerlerinin görevinin ise bunlara uymak olduğuna inanır. Otoriter liderler grup içinde bir düzen sağlarlar. Ancak üyelerin girişkenliklerini ve yaratıcılıklarını da bastırırlar. Otoriter liderler etrafındakilere danışmazlar, sadece onların verdiği emirler yerine getirmelerini isterler.

#20. Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dayanışma özelliklerinden biridir?

Cevap : D) Toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder.
NOT: Benzerliklerden kaynaklanan dayanışmadır. Bu dayanışma türünde bireyler arasında çok az fark vardır. Toplumun üyeler aynı duyguları hisseder. Daha çok geleneksel toplumlarda karşılaşılan dayanışmadır. İnsanlar aynı değerlere inanırlar. Burada bireysel eylem, kendiliğinden kolektif bir kimliğe bürünür. Toplumsal farklılaşma, organik dayanışmanın egemen olduğu toplumlardaki gibi değildir. Ortak bilinç, bireysel bilincin önündedir. Toplum baskıyla yönetilir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!