auzefÇocuk GelişimiSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye GirişYaşlı Bakımı

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

#1. "Endüstri toplumu" kavramını ilk ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Merton’a göre aşağıdakilerden hangisi insanların anomik bir duruma gösterdiği tepkiler arasında yer almaz?

Cevap : D) Sükunet
NOT: Merton’a göre insanlar bu anomik duruma beş farklı şekilde tepki gösterirler:
1- Uyum
2- Şekilcilik
3- Yenilik
4- Çekilme
5- İsyan

#3. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sosyolojisinin özellikleri arasında yer almaz?

#4. K.Marks’ın kuramında toplumsal gelişmenin son aşamasındaki toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sosyalist/Komünist Toplum
NOT: Marks, iyimser bir ekonomik deterministtir. Toplumların beş aşamadan geçtiğini iddia eder. Bunlardan birincisi, ilkel-komünal toplum, ikincisi köleci toplum, üçüncüsü feodal toplum, dördüncüsü kaptalist toplum ve nihayet beşinci aşama sosyalist/komünist toplumdur. Ona göre tarihin sonu sosyalist/komünist toplumdur. Bütün toplumlar zamanla bu aşamaya geçecektir. Son aşamada geçmişten farklı olarak sömürü ortadan kalkacaktır. Toplumu altyapı ve üstyapı şeklinde ikiye ayırır.

#5. Toplumsal sapma toplumda hangi eyleme yol açar?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in amaçla ilişkili davranış biçimine örnektir?

#7. Otlak yüzünden sık sık çatışma yaşayan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

#8. "Toplum üyeleri arasındaki düzenli kalıcı ve kalıplaşmış ilişkiler" şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Modern bürokraside iş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanır?

Cevap : C) Otoritenin merkezileşmesi ile
NOT: Otoritenin merkezîleşmesi: Üstten gelen bürokrasinin meşruiyeti, bürokrasi dışı bir temele dayanır. Weber, iş bölümünün koordinasyonu zorunlu hâle getirdiğini belirtir. İş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki koordinasyon, otoritenin merkezîleşmesi ile sağlanabilecektir.

#10. Toplumsal kontrolün en etkin aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Toplumsallaşma
NOT: Toplumsal kontrolün olmadığı bir toplum düşünülemez. Onun en etkili aracı, toplumsallaşmadır.


#11. Evirimi basitten karmaşıklığa doğru gerçekleşen bir ilerleme süreci içinde yapısal olarak farklılaşan artan oranda karşılıklı bağımlı hale gelmesi olarak açıklayan toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#12. İnsanların sapkınlığı toplumsallaşma sürecinde öğrendiğini iddia eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden değildir?

#14. Weberin toplumsal davranış türlerinden biri değildir?

#15. - Toplumun normlarına ve değerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmi olmayan baskıları ifade den kavram aşağıdakilerden?


#16. Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#17. 15 yaşında bir gencin arkadaşlarından etkilenerek sigara içmesi hangi grup kavramı içinde açıklanır?

#18. Sapkın Davranışı önleme ya da düzeltme çabası aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biridir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “ideal tip kavramının” özelliklerinden biridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Vize
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!