auzefÇocuk GelişimiSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye GirişYaşlı Bakımı

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada ders veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Teori'nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?

#3. Simmet'in ifadesiyle 'toplumun atomları' arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir toplumsal psikolojik bakış açısı' olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Alfred Schutz'un, Edmund Husserl'in felsefi görüşlerini George H.Mead'in görüşleriyle birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geleneksel davranış biçimine örnektir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı teorinin temel varsayımlarından biri değildir?

#8. Sosyoloji bağımsız bir akademik disiplin olarak hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

#9. Toplumsal statik ile toplumsal yapıyı, toplumsal dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Kapital adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

Cevap : Karl Marx
NOT: Temel eser olan Kapital adlı kitabında kapitalist sistemin işleyiş biçimini ortaya koymaya çalışır. Bir ekonomi kitabıdır ancak aynı zamanda kapitalizmin sosyolojisidir.


#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Doğal seleksiyon sonucunda çevresinde farklılaşarak bütünleşme yoluyla uyum sağlayan toplumların hayatta kaldığını bunu başaramayanların ise yok olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#13. "Açık işlevler" ve " Örtük işlevler" ayrımının sahibi sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Siyasi iktidarı ekonomik iktidarın yansıması olarak gören ve iktidarın kaynağının ekonomik alt yapıda olduğunu belirten kuramcı hangisidir?

#15. Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini Toplumsal Eylem olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


#16. A. Comte'un sosyolojide istikrarlı ilişkileri ve sosyal yapıyı inceleyen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Toplum tarafından kollektif geliştirilen, bireyin dışında olan ve bireyi sınırlandıran kural ve uygulamalar şeklindeki davranış biçimlerine ne ad verilir?

#18. Batı sosyolojisinde "cemaat-cemiyet" ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

#19. Toplumları kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyologumuz aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Sosyoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Vize
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!