Uncategorized

Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2

Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2

Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
 
Soru-1) Max Weber’in “Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu “adlı eserinde amacı nedir?
Cevap: Düşünce ve inançların kapitalizmin gelişimi üzerindeki etkisini göstermekti.
Soru-2) Marks’tan etkilendiği halde tarihin materyalist yorumunu reddedip sınıf savaşını Marks kadar önemseyen düşünür kimdir?
Cevap: Max Weber
Soru-3) “Protestan ahlakı ve Kapitalizmin ruhu” isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
A) Agusto Comte           B) Durkheim             C) Karl Max
Cevap: D) Max Weber
Soru-4) Sosyal statik neye odaklanır?
Cevap: Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkiler ile sosyal yapı üzerinde odaklanır.
Soru-5) Comte’ye göre toplumsal düzensizliğin ana sebebi nedir?
Cevap: Entelektüel kargaşa
Soru-6) Comte sosyoloji kavramı yerine ilk olarak hangi kavramı önermiştir?
Cevap: Sosyal Fizik
Soru-7) Toplumsal fenomenlerin doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel tekniklerle incelenmesini savunan sosyoloji ekolü adı nedir?
Cevap: Pozitivistler
Soru-8) Sosyolojiyi “pozitif bir bilim ” ve “toplum mühendisliği” olarak adlandırmış olan bilim adamı kimdir?
Cevap: Agusto Comte
Soru-9) Sosyolojiyi ” toplumsal eylemi” inceleyen bilim dalı olarak tanımlayan ünlü sosyolog kimdir?
Cevap: Max Weber
Soru-10) “Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişki”ye ne denir?
Cevap: Toplumsal yapı
Soru-11) Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?
Cevap: “Tarih” ile “biyografi” arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamızı sağlar.
Soru-12) “Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba” ne denir?
Cevap: Toplum
Soru-13) Endüstri toplumu kavramını ilk ortaya atan sosyolog kimdir?
Cevap: Saint-Simon
Soru-14) ANOMİ-İntihar kavramı ilk kez kim tarafından ortaya atıldı?
Cevap: Durkheim
Soru-15) Marxist’ göre suçun nedeni?
Cevap: Kapitalizm
Soru-16) Sağ gerçekçiler polisin ağır yasa uygulama önlemlerini nasıl özetlemişlerdir?
Cevap: Sıfır Hoşgörü
Soru-17) Kadınların hem tarihsel, hem güncel olarak cinsiyetlerinden dolayı ikinci plana itildiğini, bunun kaldırılması düşüncesinde olan yaklaşım nedir?
Cevap: Feminist Kriminolojidir
Soru-18) Kültür sözlük anlamı nedir?
Cevap: Toprağın işlenmesi
Soru-19) Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul?
Cevap: Birmingham Okulu
 

Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!