auzefsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)

Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)

1. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı toplumsal grup oluşturur? BÜT 2017

Correct! Wrong!

Cevap: C)Aile bireyleri

2. Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: E)Birmingham Okulu

3. Aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez? FİNAL-2014, BÜT- 2015

Correct! Wrong!

Cevap: e. Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması

4. Bugünün kültürü, eski kuşakların deneyimlerinin ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişir ve zenginleşir. Parçada kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: e. Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğramas

5. Hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: b. Araç gereçler

6. Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: a. Toplumsal Değişim

7. Sanayi Toplumlarında Toplumsal Hareketlilik ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Dikey hareketlilik

8. Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: a. Kazanılmış statü

9. Aşağıdakilerden hangisinde statü diğerlerinden farklıdır? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: A) Üniversiteli kız öğrenci

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez? BÜT-2015

Correct! Wrong!

11. Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: b. Birincil gruplar ikincil gruplar

12. 7 kişiden oluşan, kendi içlerinde denetim yapan ve uzun süreli olan, bağları sıkı olan grup hangisidir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: c. İkincil grup

13. Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişki olarak kabul edilmez? FİNAL-2014, BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: d. Müşteri – Satıcı ilişkisi

14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup olma özelliğini taşır? FİNAL-2014

Correct! Wrong!

Cevap: a. Cankurtaran Spor Kulübü

15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: D) Çeteler

16. Soru ideoloji ve devlet ideolojik aygıtlar calışmasında devletin baskı aygıtları arasındaki farka dikkat çekenler teorisine aşagıdakilerden hangisidir

Correct! Wrong!

Cevap: e) Louis Athuser

17. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır.

18. Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan “kültürel gecikme kuramı” aşağıdakilerden hangisine aittir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: b) W. F. Ogburn

19. Toplumdaki eşitsizliği ve kültür sorunlarını ele alan yaklaşım hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a)Yapısal Fonksiyonel Model

20. aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten biri değildir? (vize 2016 final-2017)

Correct! Wrong!

Cevap: e) Dine dönüş

Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)

1. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı toplumsal grup oluşturur? BÜT 2017
A) Ticaret odası
B)Dernek üyeleri
C)Aile bireyleri
D)Can kurtaran mahalle sakinleriE) Erkin koray konserini dinlemeye gelenler.
Cevap: C)Aile bireyleri
2. Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2015
A) Le Play Okulu
B) Chicago Okulu
C)Frankfurt Okulu
D)Annales Okulu
E)Birmingham Okulu
Cevap: E)Birmingham Okulu
3. Aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez? FİNAL-2014, BÜT-
2015
a. Elitist kültür
b. Çingene kültürü
c. Hip-hop kültürü
d. Eşcinsellik kültürü
e. Punk kültürü
Cevap: a. Elitist kültür
4. Bugünün kültürü, eski kuşakların deneyimlerinin ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişir ve zenginleşir. Parçada kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? BÜT-2015

a. İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine hizmet etmesi
b. Gelişmiş toplumların ürünü olarak ortaya çıkması
c. Toplumların ayırt edici özelliğinin olması
d. Toplumdaki bireyleri birbirine yaklaştırması
e. Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması

Cevap: e. Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması
5. Hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir? BÜT-2015
a. İnançlar
b. Araç gereçler
c. Gelenekler
d. Değerler
e. Ahlak kuralları
Cevap: b. Araç gereçler
Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)
6. Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ? BÜT-2015
a. Toplumsal Değişim
b. Toplumsal kategori
c. Toplumsal grup
d. Toplumsal gelişme
Cevap: a. Toplumsal Değişim
7. Sanayi Toplumlarında Toplumsal Hareketlilik ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
a) Yatay hareketlilik
b) Dikey hareketlilik
Cevap: b) Dikey hareketlilik
8. Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır? BÜT-2015
a. Kazanılmış statü
b. Doğuştan statü
c. Verilmiş statü
d. Rol çatışması
e. Rol pekişmesi
Cevap: a. Kazanılmış statü
9. Aşağıdakilerden hangisinde statü diğerlerinden farklıdır? BÜT-2015
A) Üniversiteli kız öğrenci
B)Üniversite öğrencisi
C)Üniversite öğretim görevlisi
D)Üniversite müdür yardımcısı
E)Üniversite bilgi işlem sorumlusu
Cevap: A) Üniversiteli kız öğrenci
10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez? BÜT-2015
a) Toplumun birliğini ve devamını sağlama
b) İnsan eylemlerini düzene koyma
c) Sosyal bütünleşmeyi sağlama
d) Toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanma
e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
Cevap: e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)
11. Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir? BÜT-2015
a. Küçük gruplar büyük gruplar
b. Birincil gruplar ikincil gruplar
c. Sürekli gruplar-geçici gruplar
d. Resmi-gayriresmi gruplar
Cevap: b. Birincil gruplar ikincil gruplar
12. 7 kişiden oluşan, kendi içlerinde denetim yapan ve uzun süreli olan, bağları sıkı olan grup hangisidir? BÜT-2015
a. Birinci grup
b. Cemaat grubu
c. İkincil grup
d. Aile
e. Kıvırcık saçlılar grubu
Cevap: c. İkincil grup
13. Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişki olarak kabul edilmez? FİNAL-2014, BÜT-2015
a. Anne- Çocuk ilişkisi
b. Karı- Koca ilişkisi
c. Abla- Kardeş ilişkisi
d. Müşteri – Satıcı ilişkisi
e. Baba- Oğul ilişkisi
Cevap: d. Müşteri – Satıcı ilişkisi
14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup olma özelliğini taşır? FİNAL-2014
a. Cankurtaran Spor Kulübü
b. Durakta bekleyenler
c. Sinema izleyicileri
d. Hastanede sıra bekleyenler
Cevap: a. Cankurtaran Spor Kulübü
Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur? BÜT-2015
A) Kırmızı ışıkta bekleyenler
B)Karşıdan karşıya geçenler
C)Sinemaya film izlemeye gidenler
D) Çeteler
E)Mitinge katılan insanlar
Cevap: D) Çeteler
16. Soru ideoloji ve devlet ideolojik aygıtlar calışmasında devletin baskı aygıtları arasındaki farka dikkat çekenler teorisine aşagıdakilerden hangisidir
a) Rolant Borthes
b) Miçhel Foucault
c) Antignio
d) julihan Hall
e) Louis Athuser
Cevap: e) Louis Athuser
17. Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir? BÜT-2015
a) Demokratik, dinamik, ilerleyen bir toplum
b) Sosyal hareketlilik yaygındır
c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır.
d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur
Cevap: c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır.
18. Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan “kültürel gecikme kuramı” aşağıdakilerden hangisine aittir? BÜT-2015
a) Tom Bottomore
b) W. F. Ogburn
c) Richard Appelbaum
d) Emre Kongar
e) Spenser
Cevap: b) W. F. Ogburn
Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)
19. Toplumdaki eşitsizliği ve kültür sorunlarını ele alan yaklaşım hangisidir?
a)Yapısal Fonksiyonel Model
b) Çatışmacı model.
Cevap: a)Yapısal Fonksiyonel Model
20. aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten biri değildir? (vize 2016 final-2017)
a) Bilimse devrim
b) Siyasi devrim
c) Sanayi devrimi
d) Felsefi devrim
e) Dine dönüş
Cevap: e) Dine dönüş

Facebook
Sosyoloji Grubu

Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-1 Anasayfa

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!