Sosyoloji Online Test-2 Final

1- Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan “kültürel gecikme kuramı” aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

d)W. F. Ogburn

2- Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir?

Correct! Wrong!

a) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır

3- Statü ve tabaka değiştirmenin çok zor olmakla birlikte, mümkün olduğu tabakalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Yarı kapalı tabakalaşma

4- Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

a) Toplumsal tabakalaşma

5- Aşağıdakilerden hangisi açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

b) Verilmiş (doğuştan gelen) statülerin egemen olması

6- Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?

Correct! Wrong!

7- “Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer statülerden ayırma sürecidir.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Toplumsal ayrışma

8- Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır?

Correct! Wrong!

d) Toplumsal hareketlilik

9- Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

b) Toplumsal grup

10- Rol çatışması yaşanmasının sebebi hangisidir?

Correct! Wrong!

b) Taşınan statülerin birbirini olumsuz etkilemesi

11- “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür?

Correct! Wrong!

a) Doktor

12- “Metro yolcuları-işçiler-futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?

Correct! Wrong!

d) Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup

13- Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır?

Correct! Wrong!

b) Kazanılmış statü

14- “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Kitle

15- Kendi çocuğunun davasında hakim olarak görevlendirilen bir baba, baba gibi davranırsa hakimlik görevini, hakim gibi davranırsa babalık görevini aksatacaktır. Bu kişinin içinde bulunduğu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Correct! Wrong!

b) Rol çatışması

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!