auzefÇocuk GelişimiSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye GirişYaşlı Bakımı

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Gücün halkın elinde olduğu siyasal sistem hangisidir?

#2. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sağlamış olduğu faydalardan biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir nitel araştırma yöntemidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi K. Marks'ın görüşlerinden biridir?


#6. Halkına hesap verme gereksinimi duymayan keyfî yönetimler ne tür yönetimlerdir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel toplumun eğitim anlayışı ifade eder?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden biri değildir ?

#9. Kişinin kendi iradesi ve yetenekleriyle elde ettiği statüyü aşağıdaki hangi kavram açıklar?

#10. Eğitim kurumlarını “ benliğin gelişimi ve rollerin öğrenilmesini etkileyen toplumsal bir mekân olarak inceleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşma sistemlerinden biri değildir ?

#12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir ?

#13. Karl Marks hangi teorinin temellerini ortaya atmıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi okulların gizil fonksiyonlarından biridir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Ogburn'e göre ailenin fonksiyonlarından biridir?


#16. Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil diğer insanların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

21- Karl Marks hangi teorinin temellerini ortaya atmıştır?

A) Yenilikçi
B) Çatışmacı
C) Fonksiyonalist
D) Sembolik etkileşimci
E) Feminist

Cevap : B) Çatışmacı

22- Aşağıdakilerden hangisi K. Marks’ın görüşlerinden biridir?

A) Toplumsal var olmanın temelindeki dayanışma, mekanik ve organik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
B) Toplum, “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” şeklinde iki sınıfa ayrılır.
C) Sosyal fenomenlerin eşya gibi ele alınması gereklidir.
D) Toplumsal eşitsizlik iyidir.
E) Kapitalist sistem zamanla eşitsizlikleri azaltır.

Cevap : B) Toplum, “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” şeklinde iki sınıfa ayrılır.

23- Aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel toplumun eğitim anlayışı ifade eder?

A) Eğitimde disiplinin önemi yeniden keşfedilir.
B) Eğitimde standartlaşma artar.
C) Eğitim mavi yakalı işgücü merkez alınarak tasarlanır.
D) Eğitimde aşırı uzmanlaşmanın önemine vurgu yapılır.
E) Eğitim bilginin üretimini esas alır.

Cevap : E) Eğitim bilginin üretimini esas alır.

24- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sağlamış olduğu faydalardan biridir?

A) Bireylerin aile hayatlarına da karışma eğilimindedir.
B) Çok güçlü liderler yaratır.
C) Yönetici tanrının yeryüzündeki gölgesi gibidir.
D) Korku egemendir.
E) Alternatiflerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.

Cevap : E) Alternatiflerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.

25- Aşağıdakilerden hangisi okulların gizil fonksiyonlarından biridir?

A) Gençleri hayata hazırlar.
B) Gençleri toplumun değerleri, normları ve yaptırımları ile tanıştırır.
C) Öğrenciler aileleri dışındaki insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını okullarda öğrenirler.
D) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.
E) Bir değişim ajanı gibi hareket eder.

Cevap : D) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.

26- Kişinin kendi iradesi ve yetenekleriyle elde ettiği statüyü aşağıdaki hangi kavram açıklar?

A) Kazanılmış statüler
B) Değişim
C) Rekabet
D) Baskı
E) Doğuştan statüler

Cevap : A) Kazanılmış statüler

27- Halkına hesap verme gereksinimi duymayan keyfî yönetimler ne tür yönetimlerdir?

A) Özgürlükçü yönetimler
B) Katılımcı demokrasiler
C) Otoriteryan devletler
D) Adil devletler
E) Temsili demokrasiler

Cevap : C) Otoriteryan devletler

28- Webster’e göre “devlet yönetimi bilimi veya sanatı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset
B) Bürokrasi
C) İktidar
D) Otorite
E) Demokrasi

Cevap : A) Siyaset

29- Aşağıdakilerden hangisi bir nitel araştırma yöntemidir?

A) Deney yöntemi
B) Toplumsal anket yöntemi
C) Karşılaştırmalı araştırma yöntemi
D) Tarihsel analiz yöntemi
E) Örnek olay

Cevap : E) Örnek olay

30- Eğitim kurumlarını “ benliğin gelişimi ve rollerin öğrenilmesini etkileyen toplumsal bir mekân olarak inceleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feminist teori
B) Post-modern teori
C) Yapısal fonksiyonalist teori
D) Çatışmacı teori
E) Sembolik etkileşimcilik

Cevap : E) Sembolik etkileşimcilik

31- Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz?

A) Refah
B) Sivil
C) Siyasi
D) Verimlilik artışı
E) Sosyal

Cevap : D) Verimlilik artışı

32- Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’e göre ailenin fonksiyonlarından biridir?

A) Toplumsallaşma
B) Koruma
C) Cinsel davranışın düzenlenmesi
D) Sevgi ve arkadaşlık
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

33- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri değildir ?

A) Ekonomik gelişme süreci
B) Nüfus artış hızı
C) Uzaylıların varlığına olan inanç
D) Aile yapısındaki değişme
E) Göç olgusu

Cevap : C) Uzaylıların varlığına olan inanç

34- İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Bağımlı değişken
B) Gizil değişken
C) Deney
D) Hipotez
E) Bağımsız değişken

Cevap : D) Hipotez

35- Aşağıdakilerden hangisi tabakalaşma sistemlerinden biri değildir ?

A) Kast
B) Millet
C) Zümre
D) Sınıf
E) Kölelik

Cevap : B) Millet

36- Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden biri değildir ?

A) Rasyonel bir personel yönetimi programı
B) Sözlü kayıtlar
C) Ayrıntılı dosyalama
D) İleri düzeyde iş bölümü
E) Otoritenin merkezileşmesi

Cevap : B) Sözlü kayıtlar

37- Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil diğer insanların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısal-Fonksiyonalist teori
B) Toplumsal öğrenme teorisi
C) Evrim teorisi
D) Çatışma teorisi
E) Etiketleme teorisi

 Cevap : E) Etiketleme teorisi

38- Gücün halkın elinde olduğu siyasal sistem hangisidir?

Cevap : Demokrasi

Sosyoloji 2021 Final Soruları -2

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!