auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 8

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

#1. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

Cevap : C. Üretim araçlarının mülkiyeti

#2. Sosyal bilimcilere göre aşağıdakilerden hangisi köleliğin sebepleri arasında yer alır?

Cevap : E. Hepsi

#3. Aşağıdakilerden hangisi Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biridir?

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.

#4. Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?

Cevap : B. Tarım toplumları

#5. Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

Cevap : D. Yeni uluslararası iş bölümü


#6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalamanın temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E. Hepsi

#7. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaktadır?

Cevap : D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.

#8. Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma.

#9. Kast sisteminde en üstteki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Brahmanlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ünite 8

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

1. Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Toplumsal sınıf
B. Örgüt
C. Toplumsal tabakalaşma
D. Hiyerarşi
E. Hiçbiri

Cevap : C.

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalamanın temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

A. Toplumsal tabakalaşma, bireysel farklılıkların basit bir yansıması değil, toplumun bir özelliğidir.
B. Toplumsal tabakalaşma kuşaklar arasında devam eder.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.
D. Toplumsal tabakalaşma sadece eşitsizlikleri değil, inançları da ihtiva eder.
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

3. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

A. Eğitim
B. Yönetimde kademesinde bulunulan yer
C. Üretim araçlarının mülkiyeti
D. Dinî inançlar
E. Hiçbiri

Cevap : C. Üretim araçlarının mülkiyeti

4. Üretimin farklı coğrafi bölgelere bölünmüş durumu aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

A. Üretimin yerelleşmesi
B. Üretimin ulusal bir hüviyet kazanması
C. Bölgeciliğin artışı
D. Yeni uluslararası iş bölümü
E. Hiçbiri

Cevap : D. Yeni uluslararası iş bölümü

5. Sosyal bilimcilere göre aşağıdakilerden hangisi köleliğin sebepleri arasında yer alır?

A. Fetihler
B. Kanunların ihlali
C. Savaşlar
D. Borç
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Raporu’na göre küreselleşme aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaktadır?

A. Toplumsal eşitsizlikleri azaltmaktadır.
B. Toplumsal değişmeyi yavaşlatmaktadır.
C. Güvensizliği azaltmaktadır.
D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.
E. Toplumsal bütünleşmeyi artırmaktadır.

Cevap : D. Toplumsal eşitsizlikleri artırmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Macionis’in de belirttiği şekilde toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biridir?

A. Bireysel farklılıkların basit bir yansımasıdır.
B. Toplumsal tabakalaşma kuşaktan kuşağa geçmez.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.
D. Her toplumda aileler, toplumsal konumlarını çocuklarına devredemez.
E. Bütün adaletsizlikler her toplumda aynıdır.

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir fakat değişebilir.

8. Köleliğin en yaygın yaşandığı toplum türü hangisidir?

A. Avcı ve toplayıcı toplumlar
B. Tarım toplumları
C. Endüstri toplumları
D. Endüstri-sonrası toplumlar
E. Enformasyon toplumları

Cevap : B. Tarım toplumları

9. Kast sisteminde en üstteki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kahatriyaslar
B. Brahmanlar
C. Vaisyaslar
D. Köylü, zanaatkâr ve tüccarlar
E. Paryalar

Cevap : B. Brahmanlar

10. ……………sisteminde tabakalaşma, üyesi olunan ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır.

Cevap : Zümreler

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Tabakalaşma
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!