Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 10

Dinin Anlamı

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

#2. Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ......................denir.

#5. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

#6. İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

#9. Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

TESTi BiTiR

Dinin Anlamı

Dinin Anlamı
İlk İnsan Toplumlarında Din
Özgün Çalışma: Kung Toplumunda Şifa
Sosyoloji Teorileri Açısından Din
Marks’ın Din Anlayışı
Durkheim’in Fonksiyonalist Yaklaşımı
Max Weber’in Din Sosyolojisi
Günümüzde Dünya Dinlerinin Genel Görünümü
Sekülarizm
Türkiye’de Din ve Toplum
Panteizm, doğa ve evrenden bağımsız bir şekilde mevcut olan tanrı fikrine karşılık
olarak bizzat doğa ve evrenin tanrı olduğunu savunan dinî akım.

Bölüm Soruları

1) Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kutsal dışı
b) Hayatın olağanüstü yanı
c) Mistifikasyon
d) Egoizm
e) Hiçbiri

Cevap : a) Kutsal dışı

2) Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Totemizm
b) Budizm
c) Animizm
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Animizm

3) Din için “Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.” diyen ünlü düşünür kimdir?

a) Weber
b) Durkheim
c) Marks
d) Mills
e) Hiçbiri

Cevap : c) Marks

4) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

a) Sekülerleşme
b) Dinin yasaklanması
c) Teokrasi
d) İrrasyonelleşme
e) Hepsi

Cevap : a) Sekülerleşme

5) Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

a) Din, insanlara gönül huzuru verir.
b) Akılla açıklayamadığı soruları cevaplandırır.
c) Bu dünyadaki varoluş sebeplerini izah eder ve hayata anlam kazandırır.
d) Belirsizlikler, tehlikeler ve mutsuzluklarla dolu bir dünyada insanın güvenlik
ihtiyacını karşılar.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden biridir?

a) Ahirete olan inancın artması
b) Katolik kilisenin otoritesinin artması
c) Bilimin yükselişi
d) Az gelişmişlik
e) Yoksulluk

Cevap : c) Bilimin yükselişi

7) Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

a) İslamiyet
b) Hrıstiyanlık
c) Taoizm
d) Hinduizm
e) Yahudilik

Cevap : c) Taoizm

8) Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireyleri özgürleştirir.
b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.
c) Bir etkisi yoktur.
d) Toplumsal çözülmenin ana sebebidir
e) Hepsi

Cevap : b) Toplumu bir arada tutmak için gereken dayanışmayı sağlar.

9) İnsanlara gönül huzuru veren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sorgulamak
b) Bilim
c) Araştırma
d) Din
e) Sekülerizm

Cevap : d) Din

10) Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ………………….denir.

Cevap : sekülerleşme

Dinin Anlamı

Auzef Sosyolojiye Giriş, Dinin Anlamı
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: