Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

#1. Sunum günü konuşmanın yapıldığı adım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu Gerçekleştirme

Sunumu gerçekleştirme, sunum günü sunucunun hazırladığı içeriği dinleyicilere aktardığı aşamadır. Bu süreç, sunucunun iletişim becerileri, beden dili ve ses tonunun yanı sıra görsel yardımcıların etkili kullanımını da içerir.

#2. Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : e. Sponsorların verimliliği

Sponsorların verimliliği: Uluslararası bir toplantı için hazırlanacak bütçenin genel kapsamı, sponsorların katkısı, harcama kaynaklarının belirlenmesi, gelir kaynaklarının belirlenmesi ve gelirlerin maksimize edilmesi gibi öğeleri içerir. Ancak “sponsorların verimliliği”, bütçe hazırlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmez. Sponsorların katkısı mali destek ve kaynak sağlama açısından önemlidir, ancak verimlilik genellikle organizasyonun bütçe yönetimi ve kaynak kullanımı bağlamında değerlendirilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında yer almaz?

Cevap : d. X

X düzeni: Toplantılar için tanımlanan oturum düzenleri arasında U düzeni, banket düzeni, sınıf düzeni ve daire düzeni gibi çeşitli düzenler yer alır. Ancak “X düzeni”, standart toplantı oturum düzenleri arasında yer almaz. Bu düzenler, toplantının türüne ve amacına göre seçilir ve katılımcıların etkileşimini ve iletişimini etkileyebilir.

#4. Videokonferansta katılımcı sayısı için sınır kaçtır?

Cevap : b. 6

Videokonferanslarda, etkileşimin verimli olabilmesi için genellikle 6 katılımcı sınırı önerilir. Bu sayı, her katılımcının etkin bir şekilde katılım sağlamasını ve toplantı sürecinin yönetilmesini kolaylaştırır.

#5. Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumda dikkat edilmesi gereken sınır aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 3 slayt- 10 dakika

Katılımcıların dikkatinin dağılmaması için sunumlarda, her 10 dakikada 3 slayt geçişi önerilir. Bu kural, sunumun akıcı ve etkili olmasını sağlarken, katılımcıların bilgiyi daha kolay sindirmelerine yardımcı olur.


#6. İçerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçimi olarak ana noktalar bir dönem meydana gelen değişikliklerle birlikte arka plan bilgisi de sağlıyorsa sıralamaya ne ad verilir?

Cevap : b. Tarihsel

Tarihsel

Tarihsel sıralama, ana noktaların bir dönemde meydana gelen olaylarla birlikte sunulduğu, arka plan bilgisinin de verildiği bir içerik düzenleme yöntemidir. Bu yöntem, konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlayan zengin bir bağlam sunar.

#7. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze toplantıların avantajlarından biri değildir?

Cevap : a. Maliyetleri azaltma

Yüz yüze toplantıların avantajları arasında güven duygusu oluşturma, örtük bilgi paylaşımı, anında müdahale etme ve görsel simgelerden yararlanma gibi unsurlar bulunur. Ancak maliyetleri azaltma, genellikle sanal toplantıların sağladığı bir avantajdır, çünkü yüz yüze toplantılar seyahat, mekan ve diğer lojistik giderleri gerektirebilir.

#8. Başarılı bir sanal toplantı için azami zaman sınırı kaç dakikadır?

Cevap : d. 90

Sanal toplantıların verimliliğini korumak ve katılımcıların dikkatini sürdürebilmek adına, toplantı süresinin 90 dakika ile sınırlandırılması önerilir. Bu süre, katılımcıların odaklanmasını ve etkileşimde bulunmasını kolaylaştırırken, uzun sürelerin yaratabileceği dikkat dağılmasının önüne geçer.

#9. Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanması

Krizin Özellikleri:

Krizlerin özellikleri arasında önceden sezilememesi, işletmenin öncelikli hedeflerini tehdit etmesi, çözümü için acil tedbirlerin gerekmesi ve çalışanlar üzerinde baskı yaratması yer alır. Ancak, her kriz daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanmaz. Kriz yönetimi, zararı en aza indirmeye ve olası bir toparlanmaya odaklanır.

#10. Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Toplantı gündemi

Toplantı gündemi: Toplantı amaçları belirlendikten sonra, toplantı rehberi olarak hazırlanan ve toplantı konusu hakkında katılımcılara bilgi veren doküman “toplantı gündemi”dir. Gündem, toplantının akışını, ele alınacak konuları ve sırasını belirler ve toplantının etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.


#11. Aşağıdakilerden hangisi içerik üzerine karar verme sürecinde ana noktaların sıralanma biçiminde konunun, fikirlerin, olayların vb. zamanın gelişimini aktarmak amacıyla kullanılmaktadır?

Cevap : a. Kronolojik

Kronolojik

Kronolojik sıralama, içerik üzerine karar verme sürecinde, konunun, fikirlerin veya olayların zaman içindeki gelişimini anlatmak amacıyla kullanılır. Bu yöntem, özellikle tarihî olayların veya süreçlerin anlatımında tercih edilir.

#12. Sunumun amacının belirlendiği, hedef kitle özellikleri ortaya konarak analizinin yapıldığı, iletişim stratejilerinin belirlendiği ve gerekli görsel yardımcıların kullanımı ile ilgili kararların verildiği adım aşağıdaki sunum bileşenlerinden hangisidir?

Cevap : a. Sunumu Planlama

Sunumu Planlama

Sunumu planlama aşaması, sunum sürecinin en kritik bölümlerinden biridir. Bu aşamada, sunumun amacı belirlenir, hedef kitle analiz edilir, iletişim stratejileri geliştirilir ve kullanılacak görsel yardımcılar seçilir. Etkili bir planlama, sunumun başarısını önemli ölçüde artırabilir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Personel değerlendirme şekilleri

Personel Değerlendirme Şekilleri:

Çatışmanın nedenleri arasında genellikle kişilik farklılıkları, amaç farklılıkları, iletişim noksanlıkları ve yönetim alanı belirsizlikleri gibi faktörler bulunur. Ancak, personel değerlendirme şekilleri doğrudan çatışma nedeni olarak kabul edilmez. Bu, genellikle performans değerlendirme süreçlerinin yönetimi ve uygulanmasına ilişkin bir yönetim pratiğidir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında yer almaz?

Cevap : e. İşletmede görevli tüm personel

İşletmede görevli tüm personel: Toplantıya davet edilmesi önerilen kişiler arasında, toplantı gündemi konusunda uzman olanlar, kararlarda mutlaka bulunması gerekenler, çözümlerin uygulanmasında kritik öneme sahip olanlar ve toplantı konuları konusunda anlamlı katkı sağlayabilecekler yer alır. Ancak işletmede görevli “tüm personel” genellikle spesifik bir toplantı için gerekli veya önerilen bir katılımcı grubu değildir, çünkü her toplantının belirli bir amacı ve gündemi vardır.

#15. ABC sistemine benzer bir yöntem olmakla beraber bu sistem sonuç odaklıdır. Bu sistemde her işe verilen değerler yapılacak işlerin sıralamasını belirlerken, bu sistem yapılan işlerin istenilen hedeflere ulaşmada ne kadar işe yaradığına yani başarısına bakarak bu işlere bir değer atar. Yukarıda bahsedilen zaman yönetimi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Envanter Sistemi

Envanter Sistemi:

ABC sistemine benzer bir yöntem olan Envanter Sistemi, işlerin önem sırasına göre değerlendirilmesi yerine, gerçekleştirilen işlerin hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olduğunu değerlendirerek işlere bir değer atar. Bu sistem, sonuç odaklı bir yaklaşımdır ve kaynakların en iyi şekilde nasıl tahsis edileceği konusunda karar verirken işlerin başarısını öncelikli kriter olarak kullanır. Bu yöntem, özellikle kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, en etkili sonuçları elde etmek için çalışmaların nasıl önceliklendirileceğine dair stratejik kararlar almayı kolaylaştırır.


#16. Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman tuzaklarından biri değildir?

Cevap : b. Yetki devrinden kaçınma

Bireysel Zaman Tuzakları:

Bireysel zaman yönetimi tuzakları arasında öz disiplin eksikliği, ertelemek, dağınık masa gibi faktörler yer alır. Ancak, yetki devrinden kaçınma, genellikle bireysel zaman yönetimi sorunu olarak değil, organizasyonel bir yapı ve liderlik sorunu olarak ele alınır. Bu, yetkinin uygun şekilde dağıtılmaması ve iş yükünün etkili bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklanabilir, dolayısıyla bireysel zaman yönetimi tuzaklarından ziyade yönetimsel bir meseledir.

#17. Hedef kitlenin aşağıdaki hangi özelliğine göre tüm grubun aynı anda biraraya gelip gelemeyeceği kararı verilir?

Cevap : c. Kitlenin konumu

Kitlenin Konumu

Hedef kitlenin konumu, tüm grubun fiziksel olarak aynı yerde toplanıp toplanamayacağını belirler. Örneğin, coğrafi olarak dağınık bir kitleye ulaşmak için çevrimiçi sunum platformları kullanılabilir

#18. Tüm kullanıcıların ortak alanda düzenleme, ekleme ya da güncelleme yapabildiği sayfalar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Wikiler

Wikiler, kullanıcıların içerik ekleyebildiği, düzenleyebildiği ve güncelleyebildiği web sayfalarıdır. Bu platformlar, bilgi paylaşımını ve kolektif işbirliğini teşvik eder. Bloglar genellikle tek bir yazar tarafından güncellenir, sosyal ağ siteleri kişisel profiller ve etkileşim için kullanılır, RSS feedler içerik güncellemelerini takip etmek için ve etiketleme siteleri içerikleri sınıflandırmak ve paylaşmak için kullanılır.

#19. Kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşan çatıma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar

Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar:

Kişilerin grup tarafından belirli normları kabul etmeye zorlanması durumu, bireyler ve gruplar arası çatışmaları ifade eder. Bu tür çatışmalar, bireysel değerlerin, inançların veya davranışların grup normları veya beklentileriyle çatıştığı durumlarda ortaya çıkar.

#20. Toplantının hazırlanmasında yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin hiyerarşik olarak daha küçük parçalara ayrılmasına ne ad verilir?

Cevap : a. İş döküm şeması

İş döküm şeması: Toplantının hazırlanmasında, yerine getirilecek görevler ve yapılacak işlerin daha küçük parçalara ayrılmasına “iş döküm şeması” adı verilir. Bu yöntem, toplantı organizasyonunu sistematik bir şekilde yönetmeyi, görevleri ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemeyi ve süreci etkili bir şekilde planlamayı sağlar.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav
Ünite 8 : Bilginin Görsel Sunumu

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Bilginin Görsel Sunumu

Bu ünitede, sunumlar sırasında bilginin görsel olarak nasıl sunulacağına dair yöntemler ve stratejiler ele alınmaktadır. Etkili bir sunum, içeriğin sadece sözlü olarak değil, aynı zamanda görsel araçlarla da desteklenmesi gerektiğini vurgular. Görsel yardımcıların etkili kullanımı, sunulan bilginin anlaşılmasını kolaylaştırır, dinleyicilerin dikkatini çeker ve sunumun akılda kalıcılığını artırır.

Görsel Yardımcılardan Yararlanma

Görsel yardımcılar, bilginin görsel olarak ifade edilmesini sağlayan araçlardır. Bunlar arasında slaytlar, grafikler, tablolar, fotoğraflar ve videolar yer alabilir. Görsel yardımcıların seçimi ve kullanımı, sunumun amacına ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olmalıdır. Görsel malzemelerin tasarımı, net, anlaşılır ve estetik olmalıdır.

Sunum Ortamı Tasarımı

Sunum ortamının tasarımı, görsel yardımcıların etkinliğini doğrudan etkileyebilir. Işıklandırma, oturma düzeni ve teknik donanım gibi faktörler, görsel materyallerin dinleyiciler tarafından net bir şekilde görülüp anlaşılmasında önemli rol oynar. Sunucu, görsel yardımcıları en iyi şekilde sergileyebilecek bir ortam tasarlamalıdır.

Görsel Ögelerden Yararlanma

Etkili bir görsel sunum, görsel ögelerin seçimine ve düzenlenmesine dikkat edilmesini gerektirir. Renk kullanımı, font boyutu ve tipi, görsellerin düzeni gibi unsurlar, sunumun profesyonel görünümünü ve okunabilirliğini etkiler. Görsel ögeler, sunulan bilgiyi desteklemeli ve ana mesaja hizmet etmelidir.

Sunum Dosyalarının Hazırlanması

Sunum dosyalarının hazırlanması, görsel ve metin içeriğinin uyumlu bir şekilde birleştirilmesini içerir. Slayt tasarımlarında sadelik ve netlik ön planda tutulmalıdır. İçerik, dinleyicilerin kolaylıkla takip edebileceği bir sıralama ile sunulmalıdır. Görsel ve metin içeriğinin dengeli bir şekilde kullanılması, mesajın etkili bir şekilde iletilebilmesi için kritiktir.

Başarılı Sunum İlkeleri

Başarılı bir görsel sunum, belirli ilkeler çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu ilkeler arasında; görsel ve metin içeriğinin uyumu, bilginin net ve öz bir şekilde ifade edilmesi, anahtar noktaların vurgulanması ve görsel ögelerin dikkat çekici ama rahatsız etmeyen bir şekilde kullanılması yer alır. Ayrıca, sunucunun görsel yardımcıları etkili bir şekilde kullanabilmesi için bu yardımcılara hakim olması ve gerekli teknik bilgilere sahip olması önemlidir.

Ünite, sunumlar sırasında bilginin nasıl daha etkili bir şekilde görsel olarak sunulabileceğine dair kapsamlı bir rehber sunar. Görsel sunum teknikleri, sunuculara, mesajlarını daha etkili bir şekilde iletmeleri için güçlü araçlar sağlar. Bu ünite, herhangi bir alanda sunum yapacak kişilerin, sunumlarını daha etkileyici ve akılda kalıcı hale getirmeleri için gereken yöntemleri ve teknikleri anlamalarına yardımcı olur. Görsel sunumun önemi, bilginin görsel materyallerle desteklenmesinin, dinleyicilerin konuyu daha iyi kavramalarını ve sunulan içeriği daha uzun süre hatırlamalarını sağladığı üzerinde durulur. Ayrıca, görsel sunum becerileri, modern sunum ortamlarında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, etkili görsel sunum tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, sunucuların kendilerini ve sunumlarını öne çıkarmalarına olanak tanır

Bu ünite kapsamında, görsel sunum yaparken dikkat edilmesi gerekenler detaylı bir şekilde incelenirken, sunucuların bu bilgileri nasıl pratik bir şekilde uygulayabilecekleri konusunda ipuçları ve öneriler sunulur. Böylece, sunucular dinleyicileriyle daha etkili bir iletişim kurabilir, mesajlarını görsel araçlarla güçlendirebilir ve sunumlarının genel etkisini artırabilirler.

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Bilginin Görsel Sunumu

1. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir?

a. Çabuk öğrenme
b. Kendini ispat etme
c. Sosyal çevreyi genişletme
d. Başkalarını etkileme
e. Özgüven artışı

Cevap : e. Özgüven artışı

Özgüven Artışı

Başarılı bir sunum yapmayı öğrenmek, bireyin özgüveninde önemli bir artış sağlar. Bu, sunucunun bilgi ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinden kaynaklanır. Ayrıca, başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin verdiği memnuniyet, bireyin kendine olan güvenini daha da güçlendirir.

2. Aşağıdakilerden hangisi beyaz tahta kullanımında geçerli özelliklerinden biri değildir?

a. Büyük gruplar için uygun olması
b. Büyük harfle ve okunaklı yazılması
c. Basit çizimler tercih edilmesi
d. İçeriğin basit tutulması
e. Kalın uçlu kalem tercih edilmesi

Cevap : a. Büyük gruplar için uygun olması

Büyük Gruplar İçin Uygun Olması

Beyaz tahta kullanımının büyük gruplar için uygun olmadığı, genellikle daha küçük veya orta ölçekli gruplarla etkileşimde bulunurken tercih edilir. Beyaz tahta, dinleyicilerin tümünün görüş alanı dikkate alındığında, büyük gruplarda görüş kısıtlılıkları nedeniyle herkese hitap etmekte zorluklar çıkarabilir

3. Aşağıdakilerden hangisi akıllı (elektronik) tahta kullanımında geçerli bir özellik değildir?

a. Multimedia unsurlarını birlikte kullanma imkânı sunar
b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır
c. Yazılanlar bilgisayar ekranlarında da takip edilebilir
d. İnteraktif kullanılabilir
e. Diyalog oturumları için daha uygundur

Cevap : b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

Yazıların Kalıcı Olmaması

Akıllı (elektronik) tahtalar, multimedia unsurlarını kullanma imkanı sunar ve yazılanlar bilgisayar ekranlarında takip edilebilir. Yazıların kalıcı olmaması, akıllı tahtaların özelliklerinden biri değildir; zira bu tahtalar üzerinde yapılan işlemler kaydedilebilir ve tekrar erişilebilir olabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi slayt sunumlarında karşılaşılabilecek teknik sorunlardan biri değildir?

a. Dizüstü bilgisayar bozulabilir
b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar
c. Elektrik kesilebilir
d. Kullanılan fontlar bilgisayarda yüklü olmayabilir
e. Yanlış dosya yüklenmiş olabilir

Cevap : b. Bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlar

Bilgiyi Yönetme Kabiliyetini Sınırlar

Slayt sunumlarında teknik sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlar genellikle bilgiyi yönetme kabiliyetini sınırlayan faktörler değildir. Teknik sorunlar, donanım veya yazılım problemleriyle ilgili olabilir, ancak sunucunun bilgiyi yönetme becerisi üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur

5. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

a. Süresi
b. Kalitesi
c. Destekleyici
d. Dikkat çekici
e. Renkleri

Cevap : e. Renkleri

Renkleri

Hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında süresi, kalitesi, destekleyici ve dikkat çekici olması yer alır. Renklerin kullanımı, genel olarak görsel materyallerin tasarımında önemli bir faktördür, ancak hareketli görüntülerin etkinliği açısından temel bir özellik olarak kabul edilmez

6. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında hatalardan uzak kalınmasını sağlayacak özelliklerden biri değildir?

a. Kolay anlaşılacak kadar basit hâle getirilmeli
b. Resim veya yazılar açıkça görülebilecek kadar büyük ve anlaşılır olmalı
c. Gerçek sunum öncesinde yeterince uzun süre deneme yapılmalı
d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli
e. Gereken tüm ekipmanın hazır olduğundan ve sorunsuz çalışmadığından emin olunmalı

Cevap : d. Konuşmadan bağımsız olacak şekilde koordine edilmeli

Konuşmadan Bağımsız Olarak Koordine Edilmeli

Görsel yardımcılar, konuşmayla bütünleşik bir şekilde planlanmalı ve sunulmalıdır. Başarılı bir sunum için görsel yardımcılar ve konuşmanın birbirinden bağımsız olarak koordine edilmesi önerilmez. Görsel materyaller, sunulan bilgiyi desteklemeli ve konuşmayla uyumlu olmalıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir?

a. Basitlik
b. Görünürlük
c. Ayrıklık
d. Kalite
e. Uygulanabilirlik

Cevap : c. Ayrıklık

Ayrıklık

Görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütler basitlik, görünürlük, kalite ve uygulanabilirlik gibi unsurları içerir. Ayrıklık, görsel yardımcıların tasarımı ve kullanımıyla doğrudan ilişkili bir ölçüt değildir

8. Aşağıdakilerden hangisi metin özellikleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı
b. Hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınmalı
c. Kısa paragraflar tercih edilmeli
d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı
e. “Anahtar kelimeler” kullanılmalı

Cevap : d. Aynı sayfada en çok dört farklı yazıtipi olmalı

Aynı Sayfada En Çok Dört Farklı Yazıtipi Olmalı

Metin özellikleri açısından, her sayfada sadece bir kavram ele alınmalı, hareketli metin ve sayfa akışlarından kaçınılmalı, kısa paragraflar tercih edilmeli ve anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Aynı sayfada en çok dört farklı yazı tipi kullanılması önerilmez; çünkü bu, görsel karmaşaya neden olabilir ve izleyicilerin odaklanmasını zorlaştırabilir

9. Aşağıdakilerden hangisi renklerin görsel efekt olarak kullanılabileceği unsurlardan biri değildir?

a. Dikkat çekmek
b. Vurgu yapmak
c. Kontrast oluşturmak
d. Mood oluşturmak
e. Beceri sunmak

Cevap : e. Beceri sunmak

Beceri Sunmak

Renklerin görsel efekt olarak kullanılması, dikkat çekmek, vurgu yapmak, kontrast oluşturmak ve mood (atmosfer) oluşturmak gibi unsurları içerir. Renkler, sunulan bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur ve izleyicinin ilgisini çeker. Ancak, “beceri sunmak” doğrudan renklerin görsel efekt olarak kullanımı ile ilişkilendirilecek bir unsur değildir. Bu ifade, genellikle sunucunun yetkinlik ve becerilerini sergilemesi bağlamında kullanılır ve renk kullanımı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görsellerin sağlayacağı katkılardan biri değildir?

a. İlgi çekme
b. Sorun çözme
c. Netlik ve içgörü
d. Profesyonel görüntü
e. Verimlilik

Cevap : b. Sorun çözme

Sorun Çözme

İyi ve uygun görsellere sahip olunduğunda görseller, ilgi çekme, netlik ve içgörü sağlama, profesyonel bir görüntü sunma ve verimliliği artırma gibi katkılar sağlayabilir. Ancak, “sorun çözme” genellikle doğrudan görsellerin sağladığı bir katkı olarak değerlendirilmez. Görseller, sunulan bilginin anlaşılmasını ve akılda kalıcılığını artırarak dolaylı yoldan problem çözme süreçlerine destek olabilir, ama bu sürecin kendisi görsellerle doğrudan ilişkilendirilemez. Görseller, bilginin sunumunu güçlendirir ve destekler, ancak spesifik problemlerin çözümüne yönelik doğrudan bir araç olarak düşünülmez.

Bilginin Görsel Sunumu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!