Sosyal Psikoloji Ünite-9 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-9 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-9

1- Tutum araştırmalarında en ünlü ve en sık kullanılan ölçek hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Likert ölçeği

2-“ İnsanlar tutumlarını (ilgili bilişlerini) birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır, eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir “ varsayımına göre tutumların değişimini açıklayan yaklaşım hangisidir?

Correct! Wrong!

b) Bilişsel tutarlılık

3- Tutum ölçeklerinde ölçülen nitelik nedir? Final- 2015/Final-2017-Büt-2018

Correct! Wrong!

b) Değerlendirici boyutu

4- Bilişleriniz arasındaki tutarsızlığı nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Final- 2015/2016

Correct! Wrong!

d) Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek, düzeltme yoluna giderek

5- Tutum ölçeklerindeki çoğu ölçeğin dayandığı varsayım hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir.

“İnsanlar yaptıkları davranışlar için; tutumlarına bağlı olmayan, apaçık (dış) sebepler göstermedikleri sürece tutumlarını kendi geçmiş yaşantılarına bakarak hatırlarlar.” Varsayımına dayalı teori hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Benlik Algısı Teorisi

7- İnsanların gerçek tutumlarının, davranışlarını tahmin edebileceği varsayımına dayanan teknik hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Düzmece İletişim Kurma Tekniği

Online Testi Göremiyorsanız Burayı Tıklayın

Testi Vidosu

https://www.youtube.com/watch?v=bhNWutyxoaE&list=PLfnkj-IM6AF0h4t03dZE5gi6R9-wqFK03&index=2&t=0s

 

1- Tutum araştırmalarında en ünlü ve en sık kullanılan ölçek hangisidir?
a) Likert ölçeği
b) LaPierre ölçeği
c) Thurstone ölçeği
d) Linear Ölçek

Cevap: a) Likert ölçeği
2- Hangisi Likert Ölçeği’nin basamaklarından biridir?
a) Tutum cümleleri toplanır.
b) Beş kategori üzerinden değerlendirmeleri istenir.
c) Her katılımcı için toplam puan hesaplanır. Her katılımcının bütün itemlere verdiği cevaplar toplanarak toplam bir puan elde edilir.
d) Bütün itemlerin sorgulanan o tek tutumu yansıttığından emin olmak için item analizi yapılır.
e) Düşük korelâsyonlu itemler kaldırıldıktan sonra ölçtüğü düşünülen tutumu ölçüyor kabul edilir.
f) Hepsi

Cevap: f) Hepsi
3- “ İnsanlar tutumlarını (ilgili bilişlerini) birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır, eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir “ varsayımına göre tutumların değişimini
açıklayan yaklaşım hangisidir?
a) Bilişsel çelişki
b) Bilişsel tutarlılık
c) Bilişsel ikilem
d) Bilişsek karmaşa

Cevap: b) Bilişsel tutarlılık
4- Tutum ölçeklerinde ölçülen nitelik nedir? Final- 2015/Final-2017-Büt-2018
a) Nitelendirici boyutu
b) Değerlendirici boyutu
c) Analiz boyut
d) Araştırma boyutu

Cevap: b) Değerlendirici boyutu
5- Bilişleriniz arasındaki tutarsızlığı nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Final- 2015/2016
a) Dışsal faktör bularak
b) İnkâr ederek
c) Başkasını suçlayarak
d) Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek, düzeltme yoluna giderek

Cevap: d) Tutarlılığı bozan tutumları değiştirerek, düzeltme yoluna giderek
6- Tutumların, tutum ölçeklerinde kavramlaştırıldığı ve üzerine kurulu olduğu boyutu hangisidir?
a) Nitelendirici boyutu
b) Analiz boyut
c) Değerlendirici boyutu
d) Araştırma boyutu

Cevap: c) Değerlendirici boyutu
7- Tutum ölçeklerindeki çoğu ölçeğin dayandığı varsayım hangisidir?
a) Kişilerin tutumları, tutum nesnesinden bağımsız ölçülebilir.
b) Kişilerin tutumları, davranışına göre ölçülebilir.
c) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir.
d) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair önyargıları vasıtasıyla ölçülebilir.

Cevap: c) Kişilerin tutumları, tutum nesnesine dair fikir ve inançları vasıtasıyla ölçülebilir.
8- Bilişsel Çelişki ve Benlik Algısı teorileri kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tutuma ters düşen davranış neticesinde ortaya çıkan tutum değişimini, Bilişsel çelişki teorisi daha iyi açıklamaktadır.
b) Tutuma ters düşen davranış neticesinde ortaya çıkan tutum değişimini, Benlik Algısı Teorisi yeterince açıklayamamaktadır.
c) Bilişsel çelişki teorisi, tutuma ters düşmeyen davranışlar neticesinde meydana gelen tutum değişimini pek açıklayamamaktadır.
d) Benlik algısı Teorisi, tutuma ters düşmeyen davranışlar neticesinde meydana gelen tutum değişimini daha iyi açıklamaktadır.
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
9- “İnsanlar yaptıkları davranışlar için; tutumlarına bağlı olmayan, apaçık (dış) sebepler göstermedikleri sürece tutumlarını
kendi geçmiş yaşantılarına bakarak hatırlarlar.” Varsayımına dayalı teori hangisidir?
a) Benlik Algısı Teorisi
b) Bilişsel Çelişki Teorisi
c) Bilişsel Tutarlılık Teorisi

Cevap: a) Benlik Algısı Teorisi
10- Bilişsel çelişki teorisine göre; Tutumlarına ters düşen bir işi yapıp yapmama konusunda kendini serbest hisseden biri en yüksek tutum değişimi düzeyini hangi durumda yaşamaktadır?
a) Suçu başkasına atabildiğinde
b) Aldığı teşvik edici miktar yüksek olduğunda
c) Çelişki sona erdiğinde
d) Davranışlarının olumsuz sonuçlarını yaşadığı ve aldığı teşvik edici miktar az olduğunda

Cevap: d) Davranışlarının olumsuz sonuçlarını yaşadığı ve aldığı teşvik edici miktar az olduğunda
11- Hangisi tutum değişiminde teşvik edici olarak görülebilir?
a) Para
b) Menfaat
c) Sosyal kurallar
d) Yasal yaptırımlar
e) Hepsi teşvik edicidir.

Cevap: e) Hepsi teşvik edicidir.
12- “ İnsanlar tutumlarını (ilgili bilişlerini) birbiri ile tutarlı tarzda düzenleme eğiliminde olacaktır, eğer ortaya bir tutarsızlık çıkmışsa bunu düzeltme yoluna gidecektir “ varsayımına göre tutumların değişimini açıklayan yaklaşım hangisidir? Büt-2017
a) Bilişsel çelişki
b) Bilişsel ikilem
c) Bilişsel tutarlılık
d) Bilişsek karmaşa

Cevap: c) Bilişsel tutarlılık
13- Bilişsel tutarlılık yaklaşımının Heider tarafından öne sürülen (1946), insanların tutumları arasında bir denge aradıklarını öne sürdüğü ilk teorisi hangisidir?
a) Bilişsel teori
b) Denge Teorisi
c) Çelişki teorisi
d) Tutum teorisi

Cevap: b) Denge Teorisi
14- İnsanların gerçek tutumlarının, davranışlarını tahmin edebileceği varsayımına dayanan teknik hangisidir?
a) Mantıksal İletişim Kurma Tekniği
b) Planlanmış davranış tekniği
c) Yalancı İletişim Kurma Tekniği
d) Düzmece İletişim Kurma Tekniği

Cevap: d) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
15- Gannon gibi araştırmacılar tarafından özellikle çocuk cinsel istismarı üzerine çalışmalarda
kullanılan teknik hangisidir?
a) Planlanmış davranış tekniği
b) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
c) Yalancı İletişim Kurma Tekniği
d) Mantıksal İletişim Kurma Tekniği

Cevap: b) Düzmece İletişim Kurma Tekniği
16- Tutum ile davranış arasında bir çelişki yaratmak istesem yapmam gereken nedir?
a) Cezalandırmak yeterli
b) Tutumu geçersiz kılmak
c) Kişinin tutumuna dışarıdan bakmasını sağlamak
d) Kişinin tutumuna hem içsel olarak hem de dışarıdan bakmasını sağlamak
e) Kişinin tutumuna içsel olarak bakmasını sağlamak

Cevap: e) Kişinin tutumuna içsel olarak bakmasını sağlamak
17- Size ters gelen bir hareketi zorla yaptıramazlar. Ama mecbur kalıp yaptığınızda sebep olarak hangisini gösterir ve kendinizi aklarsınız?
a) Hava durumunu
b) İstediğinizi
c) Yapılan baskıyı
d) Yaşınızı

Cevap: c) Yapılan baskıyı
18- Tutumlarımız ile davranışlarımız arasındaki çelişki ne zaman sorun olmaz?
a) Kimse farketmezse sorun olmaz
b) Duygusal bir çelişkiyse sorun olmaz
c) Dışarıdan bir sebep bulunduğunda, dış odaklı bir açıklama getirdiğimizde
d) Önemsiz bir çelişkiyse
e) İçsel bir sebep bulunduğunda

Cevap: c) Dışarıdan bir sebep bulunduğunda, dış odaklı bir açıklama getirdiğimizde
19- Tutumlarla, yapılan davranış arasında çelişki yaşandığında ortaya
çıkan gerginlik nasıl azaltılır?
a) Kaçarak
b) Hareketi yapmaya zorlayan kişiye, ortama yâda duruma yükleyerek
c) Kişilere saldırarak
d) Davranışı doğru göstermeye çalışarak

Cevap: b) Hareketi yapmaya zorlayan kişiye, ortama ya da duruma yükleyerek
20- Bilişsel yaklaşımda, kişinin birbiri ile tutarsız iki veya daha fazla sayıda bilişinin (tutumlar, düşünceler, inançlar) ortaya çıkardığı hoş olmayan psikolojik gerginlik haline ne ad verilir? Final-2016
a) Bilişsel tutarlılık
b) Bilişsel gerginlik
c) Bilişsel çelişki
d) Bilişsel uyumsuzluk

Cevap: c) Bilişsel çelişki
21- Bilişsel yaklaşımın en önde gelen teorilerinden olan, tutumla davranış arasındaki zıtlık problemine getirdiği açıklamalarla bilinen, Festinger tarafından 1957’de geliştirilen teori hangisidir?
a) Bilişsel Çelişki Teorisi
b) Bilişsel Tutarlılık Teorisi
c) Bilişsel Gerginlik Teorisi
d) Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi

Cevap: a) Bilişsel Çelişki Teorisi
22- Bem’e göre insanlar yaptıkları davranışlar için tutumlarına bağlı olmayan apaçık sebepler göstermek için tutumlarını neye göre çıkartır?

Cevap: Geçmiş yaşantılarına bakarak çıkarırlar

 

Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikoloji ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: