Anadolu AöfÇMH104U Toplanti ve Sunu TeknikleriTıbbi Dokümantasyon VE Icd Sistemleri

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : d. Belirli gündem

Belirli gündem: Etkin olmayan toplantıların özellikleri arasında zayıf liderlik, yetersiz hazırlık, belirsiz amaçlar ve ilgisiz katılımcılar yer alır. Ancak “belirli gündem” etkin bir toplantının temel özelliklerinden biridir ve toplantının odak noktasını ve yapısını belirler.

#2. Toplantılarda çatışma hâlindeki taraflardan birinin beklentileri yönünde çözülmesi aşağıdaki durumlardan hangisini gösterir?

Cevap : d. Kazan

Bir çatışmanın bir tarafın beklentileri doğrultusunda çözülmesi, kazan-kaybet durumunu ifade eder. Bu, bir tarafın isteklerinin karşılanırken diğer tarafın isteklerinin göz ardı edilmesi anlamına gelir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi grup içinde çalışmanın faydalarından biri değildir?

Cevap : e. Performans değerlendirmenin daha kolay olması

Performans Değerlendirmenin Daha Kolay Olması

Grup içinde çalışmanın faydaları arasında işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini korurken hızlı ve uygun maliyetli üretim yapabilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, kalite yönetiminin gelişimine katkıda bulunması ve işletmenin yenilikçi hale gelmesi sayılabilir. Ancak, performans değerlendirmenin daha kolay olması, grup içinde çalışmanın doğrudan bir faydası olarak kabul edilmez. Grup içinde performansın değerlendirilmesi, bireysel performans değerlendirmeye göre daha karmaşık olabilir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi görevsel rollerden biridir?

Cevap : b. Teknisyen

Teknisyen

Görevsel roller, grup içindeki bireylerin belirli görevleri yerine getirme şekillerini tanımlar. “Teknisyen,” grup içindeki spesifik ve teknik becerileriyle öne çıkan, bu becerileri grup hedeflerine ulaşmak için kullanan bir üyenin rolüdür. Bu rol, grup içinde teknik konularda rehberlik ve uzmanlık sağlayarak, grup etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

#5. Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e. Renkleri

Renkleri

Hareketli görüntülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken özellikler arasında süresi, kalitesi, destekleyici ve dikkat çekici olması yer alır. Renklerin kullanımı, genel olarak görsel materyallerin tasarımında önemli bir faktördür, ancak hareketli görüntülerin etkinliği açısından temel bir özellik olarak kabul edilmez


#6. Örgütte bir sorunun çözüm için uzman kişilerin, yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına olanak sağlayan karar verme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Delphi Tekniği

Delphi Tekniği

Delphi Tekniği, örgütte bir sorunun çözümü için uzman kişilerin, yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan, genellikle anonim bir şekilde bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına olanak sağlayan bir karar verme tekniğidir. Bu teknik, özellikle uzman görüşlerinin toplanması ve bir uzlaşıya varılması gereken durumlarda kullanılır. Uzaktan iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve katılımcıların birbirlerinden etkilenmeden bağımsız görüşlerini sunmalarını sağlar.

#7. Aşağıdakilerden hangisi akıllı (elektronik) tahta kullanımında geçerli bir özellik değildir?

Cevap : b. Yazıların kalıcı olmaması sorun yaratır

Yazıların Kalıcı Olmaması

Akıllı (elektronik) tahtalar, multimedia unsurlarını kullanma imkanı sunar ve yazılanlar bilgisayar ekranlarında takip edilebilir. Yazıların kalıcı olmaması, akıllı tahtaların özelliklerinden biri değildir; zira bu tahtalar üzerinde yapılan işlemler kaydedilebilir ve tekrar erişilebilir olabilir.

#8. İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Ürün tanıtımları

Ürün tanıtımları: İşletmelerin ürettikleri yeni ürünlerin personele, bayilere, temsilcilere ya da aracılara tanıtımı amacıyla yapılan toplantılar, ürün tanıtım toplantılarıdır. Bu tür toplantılar, yeni ürünlerin özelliklerini, avantajlarını ve kullanım şekillerini tanıtmak için düzenlenir.

#9. Toplantı temel kuralları arasında yer alan sırdaşlık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Vegas Kuralı

“Vegas Kuralı”, toplantıda konuşulanların toplantı odasında kalması gerektiğini ifade eder. Bu, katılımcıların açık bir şekilde fikirlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam sağlar.

#10. Lider rolleri arasında, konsensüs oluşturmaya dayalı en ideal rol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Kolaylaştırıcılık

Kolaylaştırıcı, grup içindeki iletişimi teşvik eden ve herkesin görüşlerini ifade etmesine yardımcı olan kişidir. Bu rol, farklı görüşlerin ortaya çıkmasını ve konsensüs oluşturulmasını sağlar.


#11. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sunum yapmayı öğrenmenin faydalarından biridir?

Cevap : e. Özgüven artışı

Özgüven Artışı

Başarılı bir sunum yapmayı öğrenmek, bireyin özgüveninde önemli bir artış sağlar. Bu, sunucunun bilgi ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin gelişmesinden kaynaklanır. Ayrıca, başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin verdiği memnuniyet, bireyin kendine olan güvenini daha da güçlendirir.

#12. Sosyal kimlikler kim olduğumuzu ve diğerleri ile nerede uyumlu olabileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Bunun yanında sosyal kimliğin bir olumsuz yanı vardır bu da grup içi kayırmayı özendirmesidir. Bazı durumlar sosyal kimliği birey için daha önemli hale getirir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

Cevap : c. Disiplin

Disiplin

Sosyal kimlik, bireylerin kim olduklarını ve diğerleri ile nasıl uyum sağlayabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Ancak sosyal kimliğin olumsuz bir yanı da grubun içinde kayırmacılığı özendirmesidir. Benzerlik, belirginlik, statü ve güvenlik, sosyal kimliği birey için daha önemli hale getiren durumlardır. Disiplin, bu durumların biri olarak kabul edilmez.

#13. Aşağıdakilerden hangisi görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütlerden biri değildir?

Cevap : c. Ayrıklık

Ayrıklık

Görsel yardımcıların kullanımında karşılanması gereken ölçütler basitlik, görünürlük, kalite ve uygulanabilirlik gibi unsurları içerir. Ayrıklık, görsel yardımcıların tasarımı ve kullanımıyla doğrudan ilişkili bir ölçüt değildir.

#14. Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan kurum içi toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Müzakere toplantıları

Müzakere toplantıları: Farklı hedef, görüş ve anlayışlara sahip iki ya da daha fazla grup arasında yapılan ve ortak bir noktaya varmak ve anlaşmak amacıyla yapılan toplantılar, müzakere toplantılarıdır. Bu toplantılar, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve ortak kararların alınması için düzenlenir.

#15. Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları, finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Zirve

Zirve: Devletler, devlet kurumları, siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları ve finansal örgütlerin başkan ve temsilcilerinin siyasi, yasal, insani ve çevresel sorunlara yönelik tartışmak ve kararlar almak amacıyla bir araya geldikleri toplantı türü zirvedir. Zirveler, genellikle yüksek düzeydeki liderlerin katılımıyla uluslararası öneme sahip konuların ele alındığı önemli toplantılardır.


#16. Bu aşamada yakın ilişkiler gelişir ve grup bütünlük gösterir. İlk iki aşamada yaşanan hayal kırıklıkları bir kenara bırakılarak gerçek bir grup olurlar. Diğer bir deyişle grup birliği oluşmaya başlar ve üyelerin gruba aidiyet ve bağlanma duygusu gelişir. Yukarıda bahsedilen grup gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Düzene Girme

Düzene Girme

“Düzene Girme” aşaması, grup gelişiminde yakın ilişkilerin geliştiği, grup bütünlüğünün gösterildiği ve üyelerin gruba aidiyet ve bağlanma duygusunun geliştiği aşamadır. Bu aşama, gruptaki bireyler arasındaki uyumun arttığı ve grup olarak birlikte hareket etme kabiliyetlerinin güçlendiği bir dönemi ifade eder.

#17. Aşağıdakilerden hangisi başarılı ve etkin bir toplantının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c. Toplantı süresinin uzun olması

Toplantı süresinin uzun olması: Başarılı ve etkin bir toplantının özellikleri arasında amaçların belirlenmesi, toplantı gündeminin açıklanması, başlangıç saatinin belirtilmesi ve moderatör bulunması yer alır. Ancak toplantı süresinin uzun olması genellikle etkinliği azaltan bir faktördür; zira katılımcıların dikkatini dağıtabilir ve verimliliği düşürebilir.

#18. Toplantıları etkisiz kılar öge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Gündemi toplantı sırasında açıklamak

Toplantı gündeminin toplantı başlamadan önce katılımcılara iletilmesi, katılımcıların toplantıya hazırlıklı gelmelerini ve zamanın etkin kullanılmasını sağlar. Gündemin toplantı sırasında açıklanması, katılımcıların hazırlıksız olmalarına ve toplantının etkisiz geçmesine neden olur.

#19. Toplantı bilgilerinin arşivlenmesinin gerçekleştiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Takip

Takip aşaması, toplantı sonrası alınan kararların kaydedilmesi, ilgili taraflara iletilmesi ve gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlama sürecidir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi renklerin görsel efekt olarak kullanılabileceği unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Beceri sunmak

Beceri Sunmak

Renklerin görsel efekt olarak kullanılması, dikkat çekmek, vurgu yapmak, kontrast oluşturmak ve mood (atmosfer) oluşturmak gibi unsurları içerir. Renkler, sunulan bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur ve izleyicinin ilgisini çeker. Ancak, “beceri sunmak” doğrudan renklerin görsel efekt olarak kullanımı ile ilişkilendirilecek bir unsur değildir. Bu ifade, genellikle sunucunun yetkinlik ve becerilerini sergilemesi bağlamında kullanılır ve renk kullanımı ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5

Anadolu Aöf Açıköğretim Sınav Soruları
Ders : ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
Bölümler : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sınıf : 1
Dönem: Bahar Arasınav

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5

Toplantı Sürecinin Dinamikleri

Bu ünitede, toplantı süreçlerinde karşılaşılan dinamikler ele alınmakta ve bu dinamiklerin yönetimi ile ilgili stratejiler üzerinde durulmaktadır. Ünite, özellikle çatışma yönetimi, kriz yönetimi ve zaman yönetimi olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenmiştir.

Çatışma Yönetimi

Toplantı süreçlerinde çatışma kaçınılmaz bir dinamiktir. Çatışma, farklı görüş ve çıkarların çarpışması sonucu ortaya çıkar. Bu bölümde çatışmanın tanımı, nedenleri, çatışma süreci, çatışma türleri ve çatışmayı yönetme yöntemleri ele alınmaktadır. Özellikle, Thomas’ın Çatışma Yönetimi Modeli gibi çatışma yönetimine dair teorik çerçeveler ve uygulamalı stratejiler üzerinde durulmaktadır.

Kriz Yönetimi

Kriz yönetimi, beklenmedik ve genellikle olumsuz durumların yönetimi ile ilgilenir. Krizin tanımı, nedenleri, kriz süreci ve kriz yönetimi stratejileri bu bölümde incelenir. Özellikle, kriz anında alınması gereken acil tedbirler, krize hazırlık ve kriz sonrası değerlendirme süreçleri üzerinde durulmaktadır.

Zaman Yönetimi

Toplantılarda zaman yönetimi, etkili ve verimli toplantılar düzenlenmesinde kritik öneme sahiptir. Zaman yönetiminin tanımı, zamanı çalan sebepler ve zamanı etkili kullanma stratejileri bu bölümün konuları arasındadır. Ayrıca, toplantılar için özel zaman yönetimi teknikleri ve toplantı süreçlerinin planlanması ve takibi gibi konular ele alınmaktadır.

Her bir bölüm, ilgili konuları derinlemesine anlamak ve uygulamaya yönelik bilgiler sunmak için tasarlanmıştır. Toplantı süreçlerinin etkin yönetilmesi, organizasyonların başarısında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çatışma ve kriz yönetimi ile zaman yönetimi stratejilerinin kavranması, yöneticilerin ve toplantı organizatörlerinin karşılaşabileceği zorlukları aşmada yardımcı olacaktır

ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri Final Deneme Sınavı -5

Toplantı Sürecinin Dinamikleri

1. İki veya daha fazla kişi ya da grup arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlığa ne ad verilir?

a. Çatışma
b. Kriz
c. Felaket
d. Rekabet
e. Anlaşma

Cevap : a. Çatışma

Çatışma:

İki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık, görüş, hedef veya değer farklılıkları nedeniyle ortaya çıkar. Bu süreç, tarafların birbirlerinin çıkarlarına aykırı hareket ettiklerini algılamaları ile karakterize edilir ve çatışma, bu tür durumların yönetimi ve çözümü için stratejiler geliştirilmesini gerektirir.

2. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın nedenlerinden biri değildir?

a. Kişilik farklılığı
b. Amaç farklılığı
c. İletişim noksanlığı
d. Personel değerlendirme şekilleri
e. Yönetim alanı belirsizlikleri

Cevap : d. Personel değerlendirme şekilleri

Personel Değerlendirme Şekilleri:

Çatışmanın nedenleri arasında genellikle kişilik farklılıkları, amaç farklılıkları, iletişim noksanlıkları ve yönetim alanı belirsizlikleri gibi faktörler bulunur. Ancak, personel değerlendirme şekilleri doğrudan çatışma nedeni olarak kabul edilmez. Bu, genellikle performans değerlendirme süreçlerinin yönetimi ve uygulanmasına ilişkin bir yönetim pratiğidir.

3. Çatışma süreci aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. Niyetler- Olası Karşıtlık-Algı ve KişiselleştirmeDavranış – Çıktılar
b. Olası Karşıtlık- Algı ve Kişiselleştirme- NiyetlerDavranış- Çıktılar
c. Olası Karşıtlık- Algı ve Kişiselleştirme- Çıktılar- Niyetler- Davranışd. Niyetler- Algı ve Kişiselleştirme- Olası KarşıtlıkDavranış – Çıktılar
e. Niyetler- Olası Karşıtlık- Çıktılar- Davranış- Algı ve Kişiselleştirme

Cevap : b. Olası Karşıtlık- Algı ve Kişiselleştirme- NiyetlerDavranış- Çıktılar

Çatışma Süreci:

Çatışma süreci, genellikle potansiyel karşıtlık durumlarının algılanması, bu algıların kişiselleştirilmesi, tarafların niyetlerinin şekillendirilmesi, bu niyetlere dayalı davranışların sergilenmesi ve son olarak çıktıların ortaya çıkması şeklinde ilerler. Bu süreçteki her adım, çatışmanın dinamiklerini ve sonuçlarını anlamada kritik öneme sahiptir.

4. Kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanması ile oluşan çatıma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireylerin Kendi İçindeki Çatışmalar
b. Bireylerarası Çatışmalar
c. Potansiyel Çatışma
d. Gruplar arası Çatışmalar
e. Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar

Cevap : e. Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar

Bireyler ve Gruplararası Çatışmalar:

Kişilerin grup tarafından belirli normları kabul etmeye zorlanması durumu, bireyler ve gruplar arası çatışmaları ifade eder. Bu tür çatışmalar, bireysel değerlerin, inançların veya davranışların grup normları veya beklentileriyle çatıştığı durumlarda ortaya çıkar

5. Bir sistemin tümünü etkileyen, sistemin özünde, kişisel hislerinde, temel görüşlerinde korku ve karışıklık yaratan duruma ne ad verilir?

a. Rekabet
b. Kriz
c. Çatışma
d. Misyon
e. Strateji

Cevap : b. Kriz

Kriz:

Bir sistemin tümünü etkileyen, temel görüşlerde, kişisel hislerde korku ve karışıklık yaratan duruma kriz denir. Krizler, beklenmedik ve genellikle acil müdahale gerektiren durumlar olup, yönetimi zor ve karmaşık sorunlar ortaya çıkarabilir

6. Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?

a. Önceden sezilememesi
b. İşletmenin öncelikli hedeflerini tehdit etmesi
c. Çözülmesi için acil tedbirlerin gerekmesi
d. Çalışanlar üzerinde baskı yaratması
e. Daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanması

Cevap : e. Daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanması

Krizin Özellikleri:

Krizlerin özellikleri arasında önceden sezilememesi, işletmenin öncelikli hedeflerini tehdit etmesi, çözümü için acil tedbirlerin gerekmesi ve çalışanlar üzerinde baskı yaratması yer alır. Ancak, her kriz daima işletmenin son bulmasıyla sonuçlanmaz. Kriz yönetimi, zararı en aza indirmeye ve olası bir toparlanmaya odaklanır.

7. Aşağıdakilerden hangisi krize hazırlanmada kullanılabilecek bir hareket planın adımlarından biri değildir?

a. Potansiyel krizler için bir eylem planı oluşturulmalı.
b. Kriz sırasında sorumluluk üstlenebilecek ve hızlı karar alabilecek çekirdek bir kriz yönetimi ekibi oluşturulmalı.
c. Potansiyel kriz durumlarını belirleyebilmek için hem iç hem dış çevre sinyalleri değerlendirilmeli.
d. Bir kriz simülasyonu oluşturarak ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında önceden bilgi olunmalı.
e. Çalışanlar işten çıkarılmaya başlanmalı.

Cevap : e. Çalışanlar işten çıkarılmaya başlanmalı.

Kriz Hazırlığı:

Krize hazırlık, potansiyel krizler için eylem planları oluşturmayı, kriz yönetimi ekibi kurmayı, iç ve dış çevre sinyallerini değerlendirmeyi ve kriz simülasyonları yapmayı içerir. Ancak, çalışanların işten çıkarılması, krize hazırlık aşamasında önerilen bir adım değildir; bu genellikle krizin yönetimi ve sonrasında değerlendirilen bir seçenektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman tuzaklarından biri değildir?

a. Öz disiplin yokluğu
b. Yetki devrinden kaçınma
c. Erteleme ve oyalanma
d. Sağlıksız çalışma ortamı
e. Dağınık masa

Cevap : b. Yetki devrinden kaçınma

Bireysel Zaman Tuzakları:

Bireysel zaman yönetimi tuzakları arasında öz disiplin eksikliği, ertelemek, dağınık masa gibi faktörler yer alır. Ancak, yetki devrinden kaçınma, genellikle bireysel zaman yönetimi sorunu olarak değil, organizasyonel bir yapı ve liderlik sorunu olarak ele alınır. Bu, yetkinin uygun şekilde dağıtılmaması ve iş yükünün etkili bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklanabilir, dolayısıyla bireysel zaman yönetimi tuzaklarından ziyade yönetimsel bir meseledir

9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal zaman tuzaklarından biridir?

a. Hayır diyememek
b. Aşırı sosyal ilişkiler
c. Kararsızlık
d. Mükemmeliyetçilik
e. Gereksiz toplantılar

Cevap : e. Gereksiz toplantılar

Kurumsal Zaman Tuzakları:

Kurumsal zaman tuzakları, işletmelerin ve kurumların karşılaştığı zaman yönetimi sorunlarını ifade eder. Gereksiz toplantılar, bu tuzaklardan biridir ve genellikle zamanın etkisiz kullanılmasına, çalışanların verimliliğinin düşmesine ve işin önceliklerinden sapılmasına neden olur. Bu tuzak, kurumların daha etkili zaman yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiğini vurgular.

10. ABC sistemine benzer bir yöntem olmakla beraber bu sistem sonuç odaklıdır. Bu sistemde her işe verilen değerler yapılacak işlerin sıralamasını belirlerken, bu sistem yapılan işlerin istenilen hedeflere ulaşmada ne kadar işe yaradığına yani başarısına bakarak bu işlere bir değer atar.
Yukarıda bahsedilen zaman yönetimi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dizin Kartı/Post-It (Yapışkan Kağıt) Sistemi
b. Envanter Sistemi
c. Bedel (Karşılık) Sistemi
d. Pareto ilkesi
e. Amaç farklılığı

Cevap : b. Envanter Sistemi

Envanter Sistemi:

ABC sistemine benzer bir yöntem olan Envanter Sistemi, işlerin önem sırasına göre değerlendirilmesi yerine, gerçekleştirilen işlerin hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olduğunu değerlendirerek işlere bir değer atar. Bu sistem, sonuç odaklı bir yaklaşımdır ve kaynakların en iyi şekilde nasıl tahsis edileceği konusunda karar verirken işlerin başarısını öncelikli kriter olarak kullanır. Bu yöntem, özellikle kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, en etkili sonuçları elde etmek için çalışmaların nasıl önceliklendirileceğine dair stratejik kararlar almayı kolaylaştırır

Toplantı Sürecinin Dinamikleri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!