auzefSosyal HizmetSosyal Psikolojisosyoloji

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Vize Soruları

#1. "Ben kimim?" sorusuna cevap veren bir kişi aşağıdakilerden hangisinin tanımını yapmaktadır?

Cevap : A) Benlik kavramı

#2. "Seyirci sayısının basketbol oyuncularının performansına ve motivasyonuna etkisi" konulu bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Seyirci sayısı

#3. I. Tutumlar davranışın belirleyicisidir. II. Tutumlar gözlenebilir tepkilerden çıkarsanır. III. Tutumlar ölçülebilirdir. Tutumlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : E) II ve III

#4. Aşağıdakilerden hangisi Weiner'in nedensellik boyutlarına göre başarılı olmada değişken ve kontrol edilebilir bir nedendir?

Cevap : D) Çaba

#5. Sidney Opera Binası mimarlarının opera binasının İnşaatını bitirmenin 4 yıl süreceği ve 7 milyon Avustralya doları harcama tahmin ettikleri söylenir. Ancak yapının tamamlanması yaklaşık 14 yıl sürdü ve tüm proje için 102 milyon Avustralya doları harcandı. Bir görevin gerçekte gereken süreden daha kısa sürede tamamlanacağına yönelik düşünce eğilimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Aşırı tahmin etkisi


#6. A ve B iki olay olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi nedensel bir ilişkiye işaret eder?

Cevap : C) A ortaya çıktığı için B kaybolur.

#7. Öğrencinin düşük not alması durumunda öğrencinin bu düşük notu hocanın dersi iyi anlatamamasına, hocanın ise öğrencinin tembelliğine atfetmesi aşağıdaki atıf yanlılıklarından hangisine örnektir?

Cevap : D) Aktör-gözlemci yanlılığı

#8. Kişilerin benlik sunumlarının altında yatan temel motivasyonu aşağıdaki kavram ikililerinden hangisi açıklamaktadır?

Cevap : B) Kendini izleme-Sosyal arzu edilebilirlik düzeyi

#9. Aşırı Özgüven Etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Bilgi ve yetenekleri abartma eğilimi vardır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji alanında ortaya çıkan ve toplumsal yapının kişi üzerindeki etkisini araştıran sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

Cevap : B) Sosyolojik sosyal psikoloji


#11. Pandemi döneminde, COVID 19'dan çok korkan Ali, çevresindeki çoğu kişinin aşı karşıtı olmasına rağmen, aşının hastalıktan koruduğunu ve bu nedenle çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Çevresindekilere, istediği zaman kolayca aşı olabileceğini ve ertesi gün aşı olmak istediğini belirtmiştir. Yukarıda yer alan ifadeler Planlı Davranış Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde Ali ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Cevap : D) Alinin öznel normu düşük, davranışsal niyeti yüksek, davranışsal kontrolü yüksektir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörlerden değildir?

Cevap : A) Vietnam savaşına yönelik tepkiler

#13. I. Düşmanımın düşmanı benim düşmanımdır. II. Dostumun düşmanı benim dostumdur. III. Düşmanımın dostu benim düşmanımdır. Yukarıda yer alan ifadeler Heider'in Denge Teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde ifadelerde yer alan ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi dogrudur?

Cevap : C) I- dengesiz, II- dengesiz, III-dengeli

#14. "Kumarbaz yanılgısı" olarak adlandırılan ve önceki sonuçların şimdiki sonucu etkileyeceğine yönelik düşünce yanılgısına sahip olma eğilimi hangi tür aşırı güven etkisine örnektir?

Cevap : E) Denetleme yanılgısı

#15. İnsanların diğerlerinin beklentilerine ve kendi benliklerinin toplum içerisinde nasıl göründüğüne ilişkin algıları doğrultusunda sosyal durumlara uygun olarak kendilerini uyarlama eğilimi ile benlik sunumlarına başvurması benligin hangi yönünü işaret etmektedir?

Cevap : A) Performatif yönünü


#16. Emre sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu düşünmekte ve yaşamını buna göre düzenlemektedir. Emre'nin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumunun sağladığı işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Bilgi sağlama İşlevi

#17. "Keşke işten eve farklı bir yoldan gitmeseydim. O zaman diğer sürücü arabama arkadan çarpmazdı” diye düşünen Ethem'in ifadesi en açık şekilde aşağıdakilerden hangisini yansıtmaktadır?

Cevap : B) Karşı olgusal düşünce

#18. Sosyal karşılaştırmaların benlik kavramı açısından işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kendimize ilişkin doğru bilgilere erişmemizi sağlar.

#19. İnsanların olayların nedenlerini anlamaya çalışırken içsel ve dışsal odak kullandıklarını ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Heider

#20. Olayların nedenini açıklamaya çalışırken davranışların başkalanı tarafından da yapılıp yapılmadığı sorusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : C) Yaygınlık


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Vize Soruları

1. “Seyirci sayısının basketbol oyuncularının performansına ve motivasyonuna etkisi” konulu bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor türü (basketbol)
B) Seyirci sayısı
C) Seyirci performans
D) Oyuncu performansi
E) Oyuncu motivasyonu

Cevap : B) Seyirci sayısı

2. “Ben kimim?” sorusuna cevap veren bir kişi aşağıdakilerden hangisinin tanımını yapmaktadır?

A) Benlik kavramı
B) Kişilik
C) Rol
D) Sosyal kimlik
E) Benlik saygısı

Cevap : A) Benlik kavramı

3. “Keşke işten eve farklı bir yoldan gitmeseydim. O zaman diğer sürücü arabama arkadan çarpmazdı” diye düşünen Ethem’in ifadesi en açık şekilde aşağıdakilerden hangisini yansıtmaktadır?

A) Ortalamaya gerileme
B) Karşı olgusal düşünce
C) Erişilebilir kestirimler
D) Planlama yanılgısı
E) Çapalama ve ayarlama

Cevap : B) Karşı olgusal düşünce

4. Emre sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu düşünmekte ve yaşamını buna göre düzenlemektedir. Emre’nin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumunun sağladığı işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ego savunma işlevi.
B) Sosyal kimlik işlevi
C) Değer ifade etme işlevi
D) Bilgi sağlama İşlevi
E) Araçsal işlevi

Cevap : D) Bilgi sağlama İşlevi

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji alanında ortaya çıkan ve toplumsal yapının kişi üzerindeki etkisini araştıran sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

A) Evrimsel sosyal psikoloji
B) Sosyolojik sosyal psikoloji
C) Psikolojik sosyal psikoloji
D) Sosyal bilişsel yaklaşım
E) Sosyal öğrenmeci yaklaşım

Cevap : B) Sosyolojik sosyal psikoloji

6. I. Tutumlar davranışın belirleyicisidir.
II. Tutumlar gözlenebilir tepkilerden çıkarsanır.
III. Tutumlar ölçülebilirdir.
Tutumlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : E) II ve III

7. Kişilerin benlik sunumlarının altında yatan temel motivasyonu aşağıdaki kavram ikililerinden hangisi açıklamaktadır?

A) Kendini izleme-Benliğin yürütücü işlevi
B) Kendini izleme-Sosyal arzu edilebilirlik düzeyi
C) Yüksek benlik saygısı-Kendini izleme
D) Sosyal karşılaştırmalar-Sosyal arzu edilebilirlik düzeyi
E) Benlik düzenlemesi-Sosyal arzu edilebilirlik düzeyi

Cevap : B) Kendini izleme-Sosyal arzu edilebilirlik düzeyi

8. Sidney Opera Binası mimarlarının opera binasının İnşaatını bitirmenin 4 yıl süreceği ve 7 milyon Avustralya doları harcama tahmin ettikleri söylenir. Ancak yapının tamamlanması yaklaşık 14 yıl sürdü ve tüm proje için 102 milyon Avustralya doları harcandı.
Bir görevin gerçekte gereken süreden daha kısa sürede tamamlanacağına yönelik düşünce eğilimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşırı tahmin etkisi
B) Planlama yanılgısı
C) Denetleme yanılgısı
D) Aşırı kesinlik
E) Aşırı konumlama

Cevap : A) Aşırı tahmin etkisi

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörlerden değildir?

A) Vietnam savaşına yönelik tepkiler
B) Kapitalist ekonomik yapının ihtiyaçları
C) Seri üretim ve sanayileşmenin gelişmesi
D) Savaşlar
E) Göçler

Cevap : A) Vietnam savaşına yönelik tepkiler

10. Sosyal karşılaştırmaların benlik kavramı açısından işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer insanlar ile iş birliği yapmamızı sağlar.
B) Toplum içindeki görev ve sorumluluklarımızı hatırlatır.
C) Başkalarının bize verdiği tepkiler ile kendimizi şekillendirmemizi sağlar.
D) İç dünyamızı anlamamızı sağlar.
E) Kendimize ilişkin doğru bilgilere erişmemizi sağlar.

Cevap : E) Kendimize ilişkin doğru bilgilere erişmemizi sağlar.

11. Öğrencinin düşük not alması durumunda öğrencinin bu düşük notu hocanın dersi iyi anlatamamasına, hocanın ise öğrencinin tembelliğine atfetmesi aşağıdaki atıf yanlılıklarından hangisine örnektir?

A) Temel atıf hatası
B) Gruba hizmet eden yanlılık
C) Adil dünya inancı
D) Aktör-gözlemci yanlılığı
E) Benliğe hizmet eden yanlılık

Cevap : D) Aktör-gözlemci yanlılığı

12. Aşağıdakilerden hangisi Weiner’in nedensellik boyutlarına göre başarılı olmada değişken ve kontrol edilebilir bir nedendir?

A) Kişilik
B) Şans
C) Zeka
D) Çaba
E) Yetenek

Cevap : D) Çaba

13. Pandemi döneminde, COVID 19’dan çok korkan Ali, çevresindeki çoğu kişinin aşı karşıtı olmasına rağmen, aşının hastalıktan koruduğunu ve bu nedenle çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Çevresindekilere, istediği zaman kolayca aşı olabileceğini ve ertesi gün aşı olmak istediğini belirtmiştir.
Yukarıda yer alan ifadeler Planlı Davranış Kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde Ali ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Alinin öznel normu yüksek, davranışsal niyeti düşük, davranışsal kontrolü düşüktür.
B) Alinin öznel normu düşük, davranışsal niyeti düşük, davranışsal kontrolü yüksektir.
C) Alinin öznel normu düşük, davranışsal niyeti düşük, davranışsal kontrolü düşüktür.
D) Alinin öznel normu düşük, davranışsal niyeti yüksek, davranışsal kontrolü yüksektir.
E) Alinin öznel normu yüksek, davranışsal niyeti yüksek, davranışsal kontrolü yüksektir.

Cevap : D) Alinin öznel normu düşük, davranışsal niyeti yüksek, davranışsal kontrolü yüksektir.

14. I. Düşmanımın düşmanı benim düşmanımdır.
II. Dostumun düşmanı benim dostumdur.
III. Düşmanımın dostu benim düşmanımdır.
Yukarıda yer alan ifadeler Heider’in Denge Teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde ifadelerde yer alan ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi dogrudur?

A) I- dengeli, II- dengeli, III-dengeli
B) I- dengeli, II-dengesiz, III-dengesiz
C) I- dengesiz, II- dengesiz, III-dengeli
D) I- dengesiz, II- dengesiz, III-dengesiz
E) I- dengesiz II- dengeli III- dengesiz

Cevap : C) I- dengesiz, II- dengesiz, III-dengeli

15. İnsanların diğerlerinin beklentilerine ve kendi benliklerinin toplum içerisinde nasıl göründüğüne ilişkin algıları doğrultusunda sosyal durumlara uygun olarak kendilerini uyarlama eğilimi ile benlik sunumlarına başvurması benligin hangi yönünü işaret etmektedir?

A) Performatif yönünü
B) Gelişimsel yönünü
C) Sabit yapısını
D) Sürekliliğini
E) Fiziksel boyutunu

Cevap : A) Performatif yönünü

16. “Kumarbaz yanılgısı” olarak adlandırılan ve önceki sonuçların şimdiki sonucu etkileyeceğine yönelik düşünce yanılgısına sahip olma eğilimi hangi tür aşırı güven etkisine örnektir?

A) Aşırı konumlama
B) Aşırı kesinlik
C) Rekabetçi-iyimserlik yanılgısı
D) Aşırı tahmin etkisi
E) Denetleme yanılgısı

Cevap : E) Denetleme yanılgısı

17. Aşırı Özgüven Etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kritik düşünme yetenekleri zayıflar
B) Kişiler risk almaktan kaçınırlar.
C) Bilgi ve yetenekleri abartma eğilimi vardır.
D) Karar verme süreçleri yavaşlar.
E) Başkalarının görüşlerine aşırı değer verirler.

Cevap : C) Bilgi ve yetenekleri abartma eğilimi vardır.

18. İnsanların olayların nedenlerini anlamaya çalışırken içsel ve dışsal odak kullandıklarını ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Weiner
B) Moscovici
C) Jones ve Davies
D) Kelley
E) Heider

Cevap : E) Heider

19. A ve B iki olay olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi nedensel bir ilişkiye işaret eder?

A) A kaybolduğunda, B var olmaya devam eder.
B) B kaybolduğunda, A var olmaya devam eder.
C) A ortaya çıktığı için B kaybolur.
D) A ortaya çıktığında bazen B görülür, bazen B görülmez.
E) B ortaya çıkmadan da A ortaya çıkabilir.

Cevap : C) A ortaya çıktığı için B kaybolur.

20. Olayların nedenini açıklamaya çalışırken davranışların başkalanı tarafından da yapılıp yapılmadığı sorusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Belirginlik
B) Tutarlılık
C) Yaygınlık
D) Ayırt edicilik
E) Nedensellik

Cevap : C) Yaygınlık

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler

LOLONOLO ANDROID

LOLONOLO IOS

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!