Sosyal Psikoloji Ünite-2

McDougall a göre insan eylemi önceden programlı dürtülerden doğar ama bu dürtüler............ Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

a) Medenileşmeyle birlikte ehlileştirilebilir, kontrol altına alınabilir.

2- Durkheim, kollektif fenomenleri Wundt'un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?

Correct! Wrong!

e) Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.

3- Türkiye'de üretilen sosyal psikolojik bilginin seyri nasıl gitmektedir?

Correct! Wrong!

b) Genelde post pozitivist, görgül, gerçekçi bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir.

4- Völkerpsychologie'nin inceleme nesnesi neydi?

Correct! Wrong!

c) Dil, din, âdet gibi üst üste binen etkileşimlerden ortaya çıkan kolektif bir fenomendi.

5- 20.yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport'a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?

Correct! Wrong!

d) Birey ve sosyal etkileşiminin gözlenmesi idi

6- Eleştirel bakış açısı sayesinde sosyal psikolojik bilgide daha önce ele alınmayan neler konuşulmaya başlandı?

Correct! Wrong!

b) Bilginin zamana ve ideolojiye gömük olduğu konuşulmaya başlandı

7- Völkerpsychologie'nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?

Correct! Wrong!

a) Bu kolektif fenomenler, zihnin tezahürleriydi.

8- Türkiye'de üretilen sosyal psikolojik bilginin seyri nasıl gitmektedir?

Correct! Wrong!

c) Genelde post pozitivist, görgül, gerçekçi bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir

9- Moscovici'ye göre sosyal temsiller nedir?

Correct! Wrong!

d) Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar

10- Asch'in izlenim oluşturma modelinden hareketle ilk tanıştığımız insanla ilgili izlenim acelemiz olduğunda hangisi ile belirlenir?

Correct! Wrong!

a) Başlarda hemen ilk etkiyi oluşturan özellikler belirler

11-Aşağıdaki tanımlardan hangisi fenomeni tarif etmektedir?

Correct! Wrong!

d) Algılanabilir herhangi bir olay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.