Anadolu Demir Çağı Devletleri TarihiauzefTarih

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi 2022-2023 Final Soruları

#1. İlyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısı İyonyalı yazar kimdir?

Cevap : C) Homeros

#2. Frigler’e ait bir maddi kültür ögesi değildir?

Cevap : A) Anıtsal iskeleler

#3. Antik dünyadaki *kent devleti* kavramını tanımlayan kelimedir?

Cevap : E) Polis

#4. Lidya bölgesinde en tanınmış ve görkemli Tümülüslerinin bulunduğu alan hangi isimle anılır?

Cevap : A) Bintepeler

#5. Ölünün yakıldıktan sonra küllerinin bir kaba konularak gömüldüğü mezar nedir?

Cevap : C) Urne mezar

#6. Günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda Frigler’in kökenine dair hangi bölgeler ön plana çıkar?

Cevap : C) Trakya ve Makedonya

#7. Lidya Krallığı’nın doğu komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Frigya

#8. Hangi İyonyalı filozof evrenin özü sorusunu *Hava* olarak açıklamıştır?

Cevap : B) Miletoslu Anaksimenes

#9. Eski Yunan kent devletlerinde şehrin merkezinde ve yüksek bir alanda devlet binalarının bulunduğu bölge hangi isimle tanımlanmıuştır?

Cevap : E) Akropol

#10. Yunan tanrı ve tanrıçalarının soy ağacını öğrendiğimiz’’Theogonia’’ adlı eser hangi Antik yazar tarafından yazılmıştır?

Cevap : A) Hesiodos

#11. Frig sanatı, MÖ5. Yüzyılda hangi kültürün etkisiyle özgürlüğünü tamamen yitirmiştir?

Cevap : E) Yunan

#12. İyonlar yazıyı kimlerden almışlardır?

Cevap : D) Fenike

İyonlar, yazı sistemini Fenikelilerden almışlardır. Fenikeliler, M.Ö. yaklaşık 1050 yılı civarında alfabetik bir yazı sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistem, sonradan Yunan alfabesinin ve dolayısıyla İyon alfabesinin temelini oluşturmuştur. İyonlar, bu alfabeyi benimseyerek kendi dillerine uyarlamış ve daha sonra bu yazı sistemi Batı kültürünün temelini oluşturacak olan Yunan alfabesine evrilmiştir. Bu nedenle, doğru cevap D) Fenike’dir.

#13. Urartu’da kadın ve erkekler tarafından törensel bir kullanım alanı olduğu anlaşılan üzerinde genellikle mitolojik/ziyafet veya düğün merasimi sahneleriyle figüratif veya geometrik biçimde bezemelerin bulunduğu tunçtan yapılmış giysi aksesuarları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Tunç kemerler

#14. Aşağıdakilerden hangisi İyonya’nın önemli heykeltıraşlık okullarındandır?

Cevap : A) Didyma heykeltıraşlık okulu

#15. Lidya kültürünün karakterini yansıtan önemli unsurlardan biri değildir?

Cevap : D) Kaya işçiliği

Lidya kültürü, özellikle Anadolu’da zengin altın kaynaklarına sahip olması ve para birimini icat etmesiyle tanınır. Lidyalılar, mücevher üretimi, değerli taş işlemeciliği ve özellikle sikke üretimi ile ön plana çıkarlar. Bu unsurlar, Lidya kültürünün ekonomik ve sanatsal zenginliğini yansıtan önemli özellikler arasındadır.
Ancak, Lidya’da kaya işçiliği, özellikle de bu kültürün karakteristik özelliklerinden biri olarak öne çıkmaz. Lidya sanatı ve mimarisinde diğer unsurlar daha belirgin olmakla birlikte, kaya işçiliği, Anadolu’daki diğer uygarlıkların (örneğin, Urartular veya Hititler) özellikleri arasında daha önemli bir yer tutar. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında Lidya kültürünün karakterini yansıtmayan önemli bir unsur olarak D) Kaya işçiliği’ni belirtebiliriz.

#16. Bilinen ilk Urartu yazıtında hangi yazısistemi ve dil kullanılmıştır?

Cevap : D) Assur

Bilinen ilk Urartu yazıtında, Asur yazı sistemi kullanılarak Urartu diliyle yazılmış metinler bulunmuştur. Urartular, M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asur etkisi altında kalmış ve bu dönemde Asur yazı sistemini benimsemişlerdir. Bu bilgilere dayanarak, verilen seçenekler arasından doğru cevap D) Assur’dur.

#17. Lidyalılar hangi krallık ile savaşırken, MÖ 28 Mayıs 585 tarihinde, meydana gelen bir güneş tutulmasını tanrıların işareti sayılarak savaşa son verip anlaşmışlardır?

Cevap : C) Medler

#18. Sam’al günümüzde hangi ilimizin sınırları içinde bulunmaktadır?

Cevap : A) Gaziantep

#19. Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes bugün hangi kentin sınırları içindedir?

Cevap : C) Manisa-Salihli

#20. Frigler’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Gordion

#21. Üzerinde Urartuca-Asurca yazıt bulunan çift dilli bir steldir?

Cevap : D) Analıkız Yazıtı

#22. Kentlerin hangisinde ızgara planlı kent anlayışı görülmez?

Cevap : B) Troia

Izgara planlı kent anlayışı, antik dönemde özellikle Helenistik dönemde popüler olmuş, sokakların birbirini dik açılarla kesmesi şeklinde planlanmış kentlerdir. Miletos ve Priene gibi şehirler bu planlama anlayışının en bilinen örneklerindendir. Ephesos ve Smyrna da zamanla bu anlayışla yeniden düzenlenmişlerdir. Ancak Troia, ızgara plan anlayışına sahip olmayan, daha organik bir kentleşme modeline sahip antik bir kenttir. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında ızgara planlı kent anlayışının görülmediği kent B) Troia’dır.

#23. Türkiye’nin ilk hava müzesi aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde uygulanmıştır?

Cevap : D) Karatepe-Arslantaş

Türkiye’nin ilk hava müzesi, Karatepe-Arslantaş’ta uygulanmıştır. Karatepe-Arslantaş Açık Hava Müzesi, Adana iline bağlı Kadirli ilçesinde yer alır ve Hititler dönemine ait önemli arkeolojik buluntuları barındırır. Bu müze, özellikle Hitit sanatı ve yazıtları açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasından doğru cevap D) Karatepe-Arslantaş’tır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. Sam’al günümüzde hangi ilimizin sınırları içinde bulunmaktadır?

A) Gaziantep
B) Çorum
C) Adana
D) Kahramanmaraş
E) İskenderun

Cevap : A) Gaziantep

2. Bilinen ilk Urartu yazıtında hangi yazısistemi ve dil kullanılmıştır?

A) Hitit
B) Elam
C) Pers
D) Assur
E) Mısır

Cevap : D) Assur

Bilinen ilk Urartu yazıtında, Asur yazı sistemi kullanılarak Urartu diliyle yazılmış metinler bulunmuştur. Urartular, M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asur etkisi altında kalmış ve bu dönemde Asur yazı sistemini benimsemişlerdir. Bu bilgilere dayanarak, verilen seçenekler arasından doğru cevap D) Assur’dur.

3. Türkiye’nin ilk hava müzesi aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde uygulanmıştır?

A) Malatya
B) Karkamış
C) Samsat
D) Karatepe-Arslantaş
E) Zincirli

Cevap : D) Karatepe-Arslantaş

Türkiye’nin ilk hava müzesi, Karatepe-Arslantaş’ta uygulanmıştır. Karatepe-Arslantaş Açık Hava Müzesi, Adana iline bağlı Kadirli ilçesinde yer alır ve Hititler dönemine ait önemli arkeolojik buluntuları barındırır. Bu müze, özellikle Hitit sanatı ve yazıtları açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasından doğru cevap D) Karatepe-Arslantaş’tır.

4. Üzerinde Urartuca-Asurca yazıt bulunan çift dilli bir steldir?

A) Madırburç Yazıtı
B) Meherkapı Yazıtı
C) Karahat Stelleri
D) Analıkız Yazıtı
E) Topzawa Steli

Cevap : D) Analıkız Yazıtı

5. Urartu’da kadın ve erkekler tarafından törensel bir kullanım alanı olduğu anlaşılan üzerinde genellikle mitolojik/ziyafet veya düğün merasimi sahneleriyle figüratif veya geometrik biçimde bezemelerin bulunduğu tunçtan yapılmış giysi aksesuarları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tun iğneler
B) Tunç bilezikler
C) Tunç küpeler
D) Tunç fibulalar
E) Tunç kemerler

Cevap : E) Tunç kemerler

6. Ölünün yakıldıktan sonra küllerinin bir kaba konularak gömüldüğü mezar nedir?

A) Kaya mezarı
B) Basit toprak mezar
C) Urne mezar
D) Taş sandık mezar
E) Oda mezar

Cevap : C) Urne mezar

7. Aşağıdakilerden hangisi İyonya’nın önemli heykeltıraşlık okullarındandır?

A) Didyma heykeltıraşlık okulu
B) Samos heykeltıraşlık okulu
C) Apollon heykeltıraşlık okulu
D) Ephesos heykeltıraşlık okul
E) Miletos heykeltıraşlık okul

Cevap : A) Didyma heykeltıraşlık okulu

8. Frigler’e ait bir maddi kültür ögesi değildir?

A) Anıtsal iskeleler
B) Kaya mezarı
C) Megaron tipi yapılar
D) Tümülüsler
E) Kybele kaya anıtları

Cevap : A) Anıtsal iskeleler

9. Kentlerin hangisinde ızgara planlı kent anlayışı görülmez?

A) Prine
B) Troia
C) Smyrna
D) Miletos
E) Ephesos

Cevap : B) Troia

Izgara planlı kent anlayışı, antik dönemde özellikle Helenistik dönemde popüler olmuş, sokakların birbirini dik açılarla kesmesi şeklinde planlanmış kentlerdir. Miletos ve Priene gibi şehirler bu planlama anlayışının en bilinen örneklerindendir. Ephesos ve Smyrna da zamanla bu anlayışla yeniden düzenlenmişlerdir. Ancak Troia, ızgara plan anlayışına sahip olmayan, daha organik bir kentleşme modeline sahip antik bir kenttir. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında ızgara planlı kent anlayışının görülmediği kent B) Troia’dır.

10. Günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda Frigler’in kökenine dair hangi bölgeler ön plana çıkar?

A) Kafkaslar
B) Kuzey Suriye
C) Trakya ve Makedonya
D) Karadeniz
E) Arzava

Cevap : C) Trakya ve Makedonya

11. Frig sanatı, MÖ5. Yüzyılda hangi kültürün etkisiyle özgürlüğünü tamamen yitirmiştir?

A) Mısır
B) Urartu
C) Geç Hitit
D) Pers
E) Yunan

Cevap : E) Yunan

12. Frigler’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gordion
B) Sardes
C) Ankyra
D) Milletos
E) Pessinous

Cevap : A) Gordion

13. Lidya kültürünün karakterini yansıtan önemli unsurlardan biri değildir?

A) Mücevher üretimi
B) Tekstil üretimi
C) Değerli taş işlemeciliği
D) Kaya işçiliği
E) Sikke üretimi

Cevap : D) Kaya işçiliği

Lidya kültürü, özellikle Anadolu’da zengin altın kaynaklarına sahip olması ve para birimini icat etmesiyle tanınır. Lidyalılar, mücevher üretimi, değerli taş işlemeciliği ve özellikle sikke üretimi ile ön plana çıkarlar. Bu unsurlar, Lidya kültürünün ekonomik ve sanatsal zenginliğini yansıtan önemli özellikler arasındadır.
Ancak, Lidya’da kaya işçiliği, özellikle de bu kültürün karakteristik özelliklerinden biri olarak öne çıkmaz. Lidya sanatı ve mimarisinde diğer unsurlar daha belirgin olmakla birlikte, kaya işçiliği, Anadolu’daki diğer uygarlıkların (örneğin, Urartular veya Hititler) özellikleri arasında daha önemli bir yer tutar. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında Lidya kültürünün karakterini yansıtmayan önemli bir unsur olarak D) Kaya işçiliği’ni belirtebiliriz.

14. Yunan tanrı ve tanrıçalarının soy ağacını öğrendiğimiz’’Theogonia’’ adlı eser hangi Antik yazar tarafından yazılmıştır?

A) Hesiodos
B) Herotos
C) Kadmos
D) Prinus
E) Homeros

Cevap : A) Hesiodos

15. Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes bugün hangi kentin sınırları içindedir?

A) Ankara-Polatlı
B) Balıkesir-Biga
C) Manisa-Salihli
D) İzmir-Bergama
E) İzmir-Bayındır

Cevap : C) Manisa-Salihli

16. Lidya Krallığı’nın doğu komşusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigya
B) Karia
C) Mysia
D) Urartu
E) İyonya

Cevap : A) Frigya

17. Lidya bölgesinde en tanınmış ve görkemli Tümülüslerinin bulunduğu alan hangi isimle anılır?

A) Bintepeler
B) Çatal Höyükler
C) Yassı Tepeler
D) Çatal Tepeler
E) Sivri Tepeler

Cevap : A) Bintepeler

18. Antik dünyadaki ‘’kent devleti’’ kavramını tanımlayan kelimedir?

A) Megaron
B) Menhir
C) Attika
D) Dolmen
E) Polis

Cevap : E) Polis

19. Eski Yunan kent devletlerinde şehrin merkezinde ve yüksek bir alanda devlet binalarının bulunduğu bölge hangi isimle tanımlanmıuştır?

A) Nekropol
B) Höyük
C) Tümülüs
D) Metropol
E) Akropol

Cevap : E) Akropol

20. Hangi İyonyalı filozof evrenin özü sorusunu’’ Hava’’ olarak açıklamıştır?

A) Miletoslu Leukkippos
B) Miletoslu Anaksimenes
C) Klazomenialı Anaksagoras
D) Ephesoslu Herakleitos
E) Miletoslu Thales

Cevap : B) Miletoslu Anaksimenes

21. Lidyalılar hangi krallık ile savaşırken, MÖ 28 Mayıs 585 tarihinde, meydana gelen bir güneş tutulmasını tanrıların işareti sayılarak savaşa son verip anlaşmışlardır?

A) Persler
B) Kimmerler
C) Medler
D) Assurlar
E) Urartular

Cevap : C) Medler

22. İlyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısı İyonyalı yazar kimdir?

A) Herodotos
B) Hekataios
C) Homeros
D) Kadmos
E) Pausinias

Cevap : C) Homeros

23. İyonlar yazıyı kimlerden almışlardır?

A) Urartu
B) Mısır
C) Assur
D) Fenike
E) Hitit

Cevap : D) Fenike

İyonlar, yazı sistemini Fenikelilerden almışlardır. Fenikeliler, M.Ö. yaklaşık 1050 yılı civarında alfabetik bir yazı sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistem, sonradan Yunan alfabesinin ve dolayısıyla İyon alfabesinin temelini oluşturmuştur. İyonlar, bu alfabeyi benimseyerek kendi dillerine uyarlamış ve daha sonra bu yazı sistemi Batı kültürünün temelini oluşturacak olan Yunan alfabesine evrilmiştir. Bu nedenle, doğru cevap D) Fenike’dir.

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!