Sosyal Psikoloji Ünite-3

1- Yanlışlana bilirlik nedir?

Correct! Wrong!

c) Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.

2- Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikolojinin esas hedefi nedir?

Correct! Wrong!

a) İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek

3- Post pozitivist sosyal psikoloji anlayışına göre dünyadaki şeylerle bizlerin ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Dünya ve içindeki her şey bizden bağımsız bir şekilde var olmaktadır

4- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştırmacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

e) Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.

5- Eğer gerçek dediğimiz şey biricik değil ise araştırmacı olarak yapmamız gereken nedir?

Correct! Wrong!

e) Kendi gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlama yollarını ortaya çıkarmak olmalıdır.

6- Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uymaktadır?

Correct! Wrong!

a) Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.

7- Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Varlıkların temel kategorileri nelerdir?

One thought on “Sosyal Psikoloji Ünite-3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.