Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

 

#1. I. Düşünmeden, tutarsız söz söylemek II. Öç almak III. Bir işi yapmakta acele etmemek IV. Ağzında bakla ıslanmamak Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen deyimlerden biri değildir?

Cevap : d) Ağzı kulaklarına varmak

#2. “Dolu küpün sesi çıkmaz” atasözünde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.

#3. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

#4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

Cevap : d) Tut

#5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.


#6. I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim. II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz. III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. 6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

Cevap : e) I, II ve III

#7. ‘’Dün gece erkenden uyudum ve ertesi sabah dinç uyandım.’’ cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yapısına göre türdeştir?

Cevap : c) Korktum ama susmadım.

#8. “Saat 5’te evdeyim.” cümlesi, yüklemin türü açısından aşağıdaki hangi cümleden farklıdır?

Cevap : c) O da çalışsaymış biraz.

#9. Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dildir-kültürün

#10. ‘’Derin bir uykudur yaşadığımız hayat.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik


#11. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

#12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluş yönünden farklı bir ikileme kullanılmıştır?

Cevap : e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

#13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

#14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

Cevap : b) Veren eli herkes öper.

#15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümleye örnek teşkil etmez?

Cevap : c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.


#16. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşan bir ikileme değildir?

Cevap : c) Çer çöp

#17. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

#18. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

#19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır?

Cevap : b) Çamurlara bata çıka yürüyor.

#20. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -12

Türk Dili 1

Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

Savuruyordu dört yana umutlarımızı bir ömürden arta kalmanın hüznü.

1. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Yüklem – zarf tümleci – nesne – özne
b) Yüklem – dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne
c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne
d) Yüklem – nesne – dolaylı tümleç – özne
e) Yüklem – nesne – zarf tümleci – özne

Cevap : c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne

Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu.

2. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem – Özne
b) Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem – Nesne
c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem
d) Dolaylı Tümleç – Yüklem – Özne
e) Nesne – Yüklem – Özne

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

Ufak bir tepeyi aşan izciler ağaçlıklar arasından geçerek kamp yerine ulaştılar.

3. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Nesne – Özne – Zarf Tümleci – Yüklem
b) Nesne – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
c) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem
e) Nesne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Cevap : d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar.
4. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
b) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
e) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

En zor anlarımda bile yanımda olan dostlarımın beni bugünümde yalnız
bırakmayacaklarını sanmıştım.
5. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem
b) Özne – Nesne – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Yüklem
e) Nesne – Yüklem

Cevap : e) Nesne – Yüklem

6. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik
b) Evimiz, küçük bir ırmağın yanındaydı.
c) Misafirler diğer odaya geçtiler.
d) Tek eğlencemiz siyah beyaz bir televizyondu.
e) Kırık hayallerini taşıyordu ruhunda.

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

7. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ara sözlerden hangisi farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?

a) Melis, canımın içi, bugün doğmuştu.
b) Oğlum, minik yaramaz, konuşmaya başladı.
c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.
d) Kardeşim, akıllı bıdığım, birinci oldu.
e) Evime, yuvama, kavuşmama çok az kaldı.

Cevap : c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

a) Annemi okuldan çıkınca ararım.
b) Arkadaşına kalem hediye etti.
c) Dün beni Özge aramış.
d) Pazar günü sinemaya gideceğiz.
e) Babamla dün akşam maça gittik.

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

Sınıftaki sessizliğin devamı dün akşam evde de devam etti.

9. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır?

a) Özne
b) Yüklem
c) Yer tamlayıcısı
d) Zarf tümleci
e) Nesne

Cevap : e) Nesne

Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer.

10. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Nesne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
b) Özne – Yer tamlayıcısı – Nesne – Yüklem
c) Özne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
d) Özne – Nesne – Yüklem
e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!