Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

 

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

#2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kuruluşuna göre ötekilerden farklıdır?

Cevap : d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.

#3. Ne olursa olsun bu işi bitireceğim. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Cevap : b) Düğüne mutlaka geleceğim.

#4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

#5. Çekmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?

Cevap : c) Balıkçılar ağları yavaşça çekmeye başladılar.


#6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

#7. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

#8. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

#9. Birleşik cümle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.

#10. Aşağıdaki cümelerden hangisi ‘' olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit’’ şeklinde verilmiştir?

Cevap : a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.


#11. “Sora sora Bağdat bulunur.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

Cevap : b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem

#12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam ifade etmektedir?

Cevap : b) Başarısızlığımızda acaba birilerinin parmağı mı var?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

#14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Cevap : d) İri gövdesinin ardında yumuşacık bir kalbi vardı.

#15. I. Hafif hafif bir rüzgâr esiyordu. II. Hemen hemen işi bitirdik. III. Zaman zaman yağmur yağıyordu. IV. Aşağı yukarı sekiz ayı kaldı. V. Ara sıra iş yerine uğrardı. 8. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler birbirine yakın olma durumuna göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

Cevap : a) I


#16. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

Cevap : c) Yurt

#17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.

#18. “Daha önce görmemiştim onu.” cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit

#19. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri

#20. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

Cevap : e) Göktürk Türkçesi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -11

Türk Dili 1

Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

Savuruyordu dört yana umutlarımızı bir ömürden arta kalmanın hüznü.

1. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Yüklem – zarf tümleci – nesne – özne
b) Yüklem – dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne
c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne
d) Yüklem – nesne – dolaylı tümleç – özne
e) Yüklem – nesne – zarf tümleci – özne

Cevap : c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne

Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu.

2. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem – Özne
b) Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem – Nesne
c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem
d) Dolaylı Tümleç – Yüklem – Özne
e) Nesne – Yüklem – Özne

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

Ufak bir tepeyi aşan izciler ağaçlıklar arasından geçerek kamp yerine ulaştılar.

3. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Nesne – Özne – Zarf Tümleci – Yüklem
b) Nesne – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
c) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem
e) Nesne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Cevap : d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar.
4. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
b) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
e) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

En zor anlarımda bile yanımda olan dostlarımın beni bugünümde yalnız
bırakmayacaklarını sanmıştım.
5. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem
b) Özne – Nesne – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Yüklem
e) Nesne – Yüklem

Cevap : e) Nesne – Yüklem

6. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik
b) Evimiz, küçük bir ırmağın yanındaydı.
c) Misafirler diğer odaya geçtiler.
d) Tek eğlencemiz siyah beyaz bir televizyondu.
e) Kırık hayallerini taşıyordu ruhunda.

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

7. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ara sözlerden hangisi farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?

a) Melis, canımın içi, bugün doğmuştu.
b) Oğlum, minik yaramaz, konuşmaya başladı.
c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.
d) Kardeşim, akıllı bıdığım, birinci oldu.
e) Evime, yuvama, kavuşmama çok az kaldı.

Cevap : c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

a) Annemi okuldan çıkınca ararım.
b) Arkadaşına kalem hediye etti.
c) Dün beni Özge aramış.
d) Pazar günü sinemaya gideceğiz.
e) Babamla dün akşam maça gittik.

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

Sınıftaki sessizliğin devamı dün akşam evde de devam etti.

9. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır?

a) Özne
b) Yüklem
c) Yer tamlayıcısı
d) Zarf tümleci
e) Nesne

Cevap : e) Nesne

Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer.

10. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Nesne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
b) Özne – Yer tamlayıcısı – Nesne – Yüklem
c) Özne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
d) Özne – Nesne – Yüklem
e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!