Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf -Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

 

#1. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

#2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.

#3. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

#4. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu ilk hecededir?

Cevap : e) Ankara

#5. "Ovada sıralanan arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyordu." cümlesinde hangi sözcükte cümle vurgusu vardır?

Cevap : a) Hızla


#6. Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dildir-kültürün

#7. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

#8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap : d) Boş sözlerle bugüne kadar zar zor geldik işte.

#9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin nasıl yapıldığı vurgulanmıştır?

Cevap : a) Okuldan çıkınca eve hızlıca giderim.

#10. Aşağıdakilerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?

Cevap : a) Türkiye’de yürütme görevi hükûmetindir.


#11. Gelir gelmez odasına geçti. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Cevap : c) Yastığa başını koyar koymaz uyurdu.

#12. I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim. II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz. III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. 6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

Cevap : e) I, II ve III

#13. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

#14. Bu ağrıyı çok çok on daha çekersin. Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Bu araba olsa olsa bir tondur.

#15. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması


#16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem üzerindedir?

Cevap : c) Görmektir insana verilen en önemli organ.

#17. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

#18. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

#19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”yer” kavramı daha çok vurgulanmıştır?

Cevap : b) Her hafta sonu köyümüze giderdik.

#20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Cevap : e) Bodur ağaçlardan müteşekkil bir ormandan geçtik.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf  Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -10

Türk Dili 1

Ünite -10

Türkçede Vurgu ve Tonlama

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman üzerindedir?

a) Ahmet, yarın akşam uçakla Ankara’ya gidecek.
b) Yarın akşam uçakla Ankara’ya Ahmet gidecek.
c) Ahmet, Ankara’ya uçakla yarın akşam gidecek.
d) Ahmet, yarın Ankara’ya akşam uçakla gidecek.
e) Uçakla Ankara’ya yarın akşam Ahmet gidecek.

Cevap : c) Ahmet, Ankara’ya uçakla yarın akşam gidecek.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”yer” kavramı daha çok vurgulanmıştır?

a) İşçiler, sabahtan beri çalışıyorlardı.
b) Her hafta sonu köyümüze giderdik.
c) Kaybolan ehliyetimi arkadaşım bulmuş.
d) Bir saattir çalışma masasını düzenliyor.
e) Akşamki maça Ali de katılacak.

Cevap : b) Her hafta sonu köyümüze giderdik.

3. Konuşma esnasında sözcükler ve sözcükleri oluşturan seslerin ifadesi hep aynı düzeyde olmaktan ziyade duruma, ifadeye duyguya göre alçalıp yükselir. Buna ………… denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) vurgu
b) ünsüz benzeşmesi
c) ulama
d) ünlü daralması
e) tonlama

Cevap : a) vurgu

4. “Ovada sıralanan arsaların içinde koca koca binalar hızla yükseliyordu.” cümlesinde hangi sözcükte cümle vurgusu vardır?

a) Hızla
b) Koca koca
c) Binalar
d) Arsaların içinde
e) Arsaların

Cevap : a) Hızla

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük vurguludur?

a) Sana yapılanları hatırla.
b) Bekleme arkasına bakmadan gidenleri.
c) Karanlıkta uyumayı çok severim.
d) Azar azar çayını yudumladı.
e) Evin kapısını açık unutmuştu.

Cevap : b) Bekleme arkasına bakmadan gidenleri.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem üzerindedir?

a) Evler bir süre sonra eskimeye başladı.
b) Okuldan çıkınca apar topar eve vardı.
c) Görmektir insana verilen en önemli organ.
d) Hocamızın şiir okuyuşu hepimizi büyüler.
e) Adam ekmekleri hep büfeden alıyordu.

Cevap : c) Görmektir insana verilen en önemli organ.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu altı çizili sözcüğün üzerindedir?

a) Sıkıntılı günler çok uzaklarda kaldı.
b) Evin kapısını sürekli hızlı kapatıyordu.
c) Anlayıp dinlemeden her şeye karışma.
d) Babam evimizin direğidir.
e) Beklemek, beklenen kadar değerleniyor bazen.

Cevap : e) Beklemek, beklenen kadar değerleniyor bazen.

8. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu ilk hecededir?

a) İstanbul
b) Şunlar
c) Kalem
d) Sokak
e) Ankara

Cevap : e) Ankara

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

a) Dün, beni Melis okulda beklemiş.
b) Melis, dün okulda seni beklemiş.
c) Dün, okulda seni Melis beklemiş.
d) Okulda Melis, seni dün beklemiş.
e) Okulda seni Melis beklemiş.

Cevap : d) Okulda Melis, seni dün beklemiş.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin nasıl yapıldığı vurgulanmıştır?

a) Okuldan çıkınca eve hızlıca giderim.
b) Arkadaşına kalem hediye etti.
c) Dün beni Özge aramış.
d) Pazar günü sinemaya gideceğiz.
e) Annem yarın akşam gelecekmiş.

Cevap : a) Okuldan çıkınca eve hızlıca giderim.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!