Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

#1. Dilin doğuşu teorilerinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak

#2. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

#3. Deneyimci Görüş Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

Cevap : e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

#4. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

#5. Türklerin birden çok lehçeye sahip olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Cevap : a) Farklı coğrafyalara yayılmasının


#6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

Cevap : d) Japon Alfabesi

#8. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Lehçe

#9. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

#10. Türkçenin köklü bir dil olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tarihî geçmişi ve farklı coğrafyalarda olan hâkimiyeti


#11. Aşağıdakilerden hangisinde Dil Türeyiş Teorisi ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

Cevap : e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

#12. Babil Kulesi Efsanesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.

#13. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

#14. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

#15. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.


#16. Bir dilde yabancı kelimelerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap : b) Başka diller ve toplumlarla olan etkileşiminin

#17. “Saz” kelimesinin hem “çalgı aleti” hem de “sulak alan” anlamında kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : e) Bir sözcüğün birden fazla anlamı karşıladığını

#18. Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamlı atasözüne bir örnektir?

Cevap : e) Sebepsiz ölüm olmaz.

#19. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.

#20. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) Ağız


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

Ata Aöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -6

Türk Dili 1
Ünite -6Türkçenin Ses Özellikler

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.
b) Adamın burnu çok kanamış.
c) Çocuğun boynu tutulmuştu.
d) Çocuk boyalarla alnını boyamıştı.
e) Göğsündeki sızı günden güne artıyordu.

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

2. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

a) Uçak
b) Ağaç
c) Renk
d) Tut
e) Bıçak

Cevap : d) Tut

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.
b) Annesi dün okula gelmişti.
c) Bu köyde sıkıntı içinde yaşamış.
d) Kırmızı ona çok yakışmış.
e) Çevreye karşı duyarlı bir insandır.

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

a) Dağlardan serin bir rüzgâr geliyordu.
b) Sen gelmedin diye sabaha kadar uyumadı.
c) Gözlerim her yerde seni arıyor.
d) Senin okulunun önünde durmuşlar.
e) Aklımdaki soruları sen cevapladın.

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz.
5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

a) Kat
b) Çat
c) Yurt
d) Top
e) Et

Cevap : c) Yurt

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

a) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
b) İyi dost kara günde belli olur.
c) Adamın iyisi iş başında belli olur.
d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
e) Elini ayağını bağlamıştı.

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.
b) Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız.
c) Bu işten umudum kesildi.
d) Kitabımı çantama yerleştirdim.
e) Ayağını masanın köşesine vurdu.

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

a) Sabahtan beridir ince bir yağmur.
b) Kapılar kapanmış, sokaklar çamur.
c) Yağıyor soğuk bir sesle karışık.
d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.
e) Evler sıra sıra ardışık bir halde.

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

a) Dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır.
b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.
c) O, hayatın tadını çıkarmanın peşindeydi.
d) Ben de onun ardı sıra evden çıktım.
e) Kalbimin ta en derin yerindeydi.

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

10. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

a) Bakakalırım giden geminin ardından
b) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
c) Gökyüzünün başka rengi de varmış
d) Şu dağın başında kar ben olaydım
e) Yüreğinin sesi duyuluyor ötelerden

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!