Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

AtaAöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

#2. Deneyimci Görüş Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

Cevap : e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

#3. Temel söz varlığının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Bireyin en temel ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler

#4. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

#5. Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dildir-kültürün


#6. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almamıştır?

Cevap : d) Nihayet yolculuk başladı.

#7. Babil Kulesi Efsanesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.

#8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

#9. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması ona aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?

Cevap : a) Kolay kelime ve kavram türetmeye yarar.

#10. Aşağıda altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

Cevap : e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.


#11. “Kırmızı” ve “al” kelimelerinin aynı rengi karşılaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Cevap : c) Birden çok sözcüğün aynı anlamı ifade etmesiyle

#12. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

#13. Aşağıdakilerden hangisinde Dil Türeyiş Teorisi ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

Cevap : e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

#14. “-le / -la” eki aşağıdakilerin hangisinde “Havaların ısınmasıyla sobalar kaldırıldı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

Cevap : a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.

#15. Türkçede renk ve akrabalık kavramlarının geniş bir yelpazede olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : c) Türkçenin köklü bir geçmişe ve deneyimlere sahip olması


#16. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler / -lar” eki eklendiği sözcüğü çoğul anlamlı yapmamıştır?

Cevap : b) Bizler her daim emrinize hazırız.

#17. Dilin doğuşu teorilerinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak

#18. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.

#19. I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim. II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz. III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. 6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

Cevap : e) I, II ve III

#20. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

Cevap : e) Dost ile ye iç; alışveriş etme.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AtaAöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

AtaAöf Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -7

Türk Dili 1
Ünite -7Kelime Bilgisi ve Ekler

1. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

a) Gün boyunca uykusuzluktan öldüm.
b) Gelecek yıl üniversiteden ayrılmayı düşünüyorum.
c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.
d) Soru kitapçıkları yayınevinden gelmiş.
e) Doktor olan oğlundan kötü haber geldi.

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler / -lar” eki eklendiği sözcüğü çoğul anlamlı yapmamıştır?

a) Bu işçiler mi bu işi yapacaklarmış?
b) Bizler her daim emrinize hazırız.
c) İnsanlar her şeyin en iyisine layıktır.
d) İnsanları iyi veya kötü diye sınıflandırmak yanlıştır.
e) Sınavlar başlayalı iki hafta oldu.

Cevap : b) Bizler her daim emrinize hazırız.

3. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

a) Annesi duyunca üzüntüden mahvoldu.
b) Kapının arkasından bizi dinliyormuş.
c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.
d) Verilerin toplanması için özgün bir araç lazımdı.
e) Bu yapılanlar herkesin kafasını karıştırdı.

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

4. Aşağıda altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

a) Senin orta şekerli kahve içtiğini bilirim.
b) Her aklıma geldiğinde dalar giderim uzaklara.
c) Ne yüzünü görmek ne de sesini duymak isterim.
d) Hiç beklemediğimiz bir zamanda girdi hayatımıza.
e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

Cevap : e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.
b) Gelecek ay bu evden de taşınmak zorunda kalacağız.
c) Otobüs her sabah bu duraktan geçer.
d) Ayağı takılınca tüm kâğıtları elinden yere düşürdü.
e) Hesabı kapatarak hastaneden ayrıldılar.

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

6. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almamıştır?

a) Çanakkale Boğazı’ndan geçişler kapatıldı.
b) Haberleri olduğunda buna çok üzülecekler.
c) Eşyaları başkasına taşıttılar.
d) Nihayet yolculuk başladı.
e) Yağmurlu havalarda şifayı kaptım.

Cevap : d) Nihayet yolculuk başladı.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

a) Kanaatimce doğru yolu takip etmiyoruz.
b) O kadar acıkmıştı ki iyice karnını doyurdu.
c) Saatlerce burada seni bekliyorum.
d) Bunca yıldır neden hiç aramadın?
e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Herkes maçın sonucunu merak ediyordu.
b) Yalancının mumu bu defa yatsıya kadar bile yanmadı.
c) Kitabın arkasında güzel bir yazı vardı.
d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.
e) Toplantının gündemini merak ediyorlardı.

Cevap : d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.

9. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

a) Bu iş illa böyle mi bitmeliydi?
b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.
c) Bunları kimseye anlattın mı?
d) Sana bir tokat attım mı anlarsın ne olduğunu.
e) Çetin mi çetin bir kişiliğe sahipti.

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.

10. “-le / -la” eki aşağıdakilerin hangisinde “Havaların ısınmasıyla sobalar kaldırıldı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.
b) O kadar servetle yine de o ihaleyi alamadı.
c) Öğrenciler anlatılanları ilgiyle dinlediler.
d) Birinci sınıf öğrencileri genellikle anneleriyle okula gelirler.
e) Erzurum’la Erzincan arası 180 kilometredir.

Cevap : a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!