Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8-min

#1. Çekmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?

Cevap : c) Balıkçılar ağları yavaşça çekmeye başladılar.

#2. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

#3. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 3000

#4. Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

#5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam ifade etmektedir?

Cevap : b) Başarısızlığımızda acaba birilerinin parmağı mı var?


#6. Ne olursa olsun bu işi bitireceğim. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Cevap : b) Düğüne mutlaka geleceğim.

#7. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

#8. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İstanbul ağzı

#9. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları II. Savaşlar III. Göçler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#10. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.


#11. Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

#12. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.

#13. Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

#14. Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

#15. I. Hafif hafif bir rüzgâr esiyordu. II. Hemen hemen işi bitirdik. III. Zaman zaman yağmur yağıyordu. IV. Aşağı yukarı sekiz ayı kaldı. V. Ara sıra iş yerine uğrardı. 8. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler birbirine yakın olma durumuna göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

Cevap : a) I


#16. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

#17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

Cevap : c) Yakutça

#19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Cevap : d) İri gövdesinin ardında yumuşacık bir kalbi vardı.

#20. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8-min

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -8-min

Türk Dili 1

Ünite -8

Kelimede Anlam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a) Gelecek hafta yapılacak toplantıda bu konu görüşülmelidir.
b) Az sonra içeri beyazlar içerisinde bir gelin girdi.
c) Annesi, çocuğun uyku probleminden bahsediyordu.
d) Boş sözlerle bugüne kadar zar zor geldik işte.
e) Patronla görüşmek ve zam istemek istiyordu.

Cevap : d) Boş sözlerle bugüne kadar zar zor geldik işte.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Geminin burun kısmında ciddi bir hasar oluşmuştu.
b) Hamur makinesinin kolu kırılınca o gün ekmek çıkmadı.
c) Düğünde üç el silah sıkılınca herkes kaçışmaya başladı.
d) İri gövdesinin ardında yumuşacık bir kalbi vardı.
e) Koltukların yüzü eskiyince koltuklar depoya indirildi.

Cevap : d) İri gövdesinin ardında yumuşacık bir kalbi vardı.

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir terim kullanılmıştır?

a) Türkiye’de yürütme görevi hükûmetindir.
b) Özgürlükler temelinde yeni bir yapı kurulmalı.
c) Sanat ile bilim arasında ciddi farklar bulunmaktadır.
d) Bilim adamının tarafsızlığı ne kadar mümkün olabilir ki?
e) Sanatın ham maddesi duygudur.

Cevap : a) Türkiye’de yürütme görevi hükûmetindir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam ifade etmektedir?

a) Karikatür hazırlamak ciddi entelektüel bilgi gerektirir.
b) Başarısızlığımızda acaba birilerinin parmağı mı var?
c) Kafasından geçenleri sadece kendisi bilirdi.
d) Çocukluk, ömrün en neşeli zaman dilimidir.
e) Hiçbir şeyden korkmayan cesur bir adamdı.

Cevap : b) Başarısızlığımızda acaba birilerinin parmağı mı var?

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Önce yavaştan başlayan yağmur aniden coşmaya başladı.
b) Tüm katı davranışlara rağmen gayet sakin davrandı.
c) Serin ve tatlı bir yaz akşamını yaşadık.
d) Havalar ısınınca tohumlar birer birer patlamaya başladı.
e) Bodur ağaçlardan müteşekkil bir ormandan geçtik.

Cevap : e) Bodur ağaçlardan müteşekkil bir ormandan geçtik.

6. Ne olursa olsun bu işi bitireceğim. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Bütün hakikatler gün yüzüne çıktı.
b) Düğüne mutlaka geleceğim.
c) Hiç vakit kaybetmeden yola koyulduk.
d) Bunların hiçbirini ben söylemedim.
e) Eşyaların tamamı selden zarar gördü.

Cevap : b) Düğüne mutlaka geleceğim.

7. Gelir gelmez odasına geçti. Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Olur olmaz işlerle uğraşmandan sıkıldım.
b) Belli belirsiz konuşmalardan çok sıkıldım.
c) Yastığa başını koyar koymaz uyurdu.
d) Zamanlı zamansız gelişleriyle meşhurdu.
e) Bilir bilmez her söze karışırdı.

Cevap : c) Yastığa başını koyar koymaz uyurdu.

I. Hafif hafif bir rüzgâr esiyordu.

II. Hemen hemen işi bitirdik.

III. Zaman zaman yağmur yağıyordu.

IV. Aşağı yukarı sekiz ayı kaldı.

V. Ara sıra iş yerine uğrardı.

8. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler birbirine yakın olma durumuna göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Cevap : a) I

9. Bu ağrıyı çok çok on daha çekersin. Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oldum olası bu işlerden hiç anlamam.
b) Hemen hemen askerliği bitti.
c) Oldu olacak istifa da etseydin.
d) Kendimi bildim bileli yumurta yemem.
e) Bu araba olsa olsa bir tondur.

Cevap : e) Bu araba olsa olsa bir tondur.

10. Çekmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?

a) Askerî teçhizat kağnılarla çekiliyordu.
b) Sınıf rahatsız olmasın diye kapıyı yavaşça çekti.
c) Balıkçılar ağları yavaşça çekmeye başladılar.
d) Kimseye çaktırmadan bizim bütün depoyu çekmiş.
e) Eskimiş bayrağın ipini yere doğru çektiler.

Cevap : c) Balıkçılar ağları yavaşça çekmeye başladılar.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!