Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -7

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -7

#1. “Sudan sebeplerle beni terk edemezsin.” cümlesi yüklemin türüne göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İsim

#2. I. Düşünmeden, tutarsız söz söylemek II. Öç almak III. Bir işi yapmakta acele etmemek IV. Ağzında bakla ıslanmamak Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen deyimlerden biri değildir?

Cevap : d) Ağzı kulaklarına varmak

#3. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları II. Savaşlar III. Göçler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#4. Dilin doğuşu teorilerinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak

#5. Deneyimci Görüş Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

Cevap : e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.


#6. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

#7. Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

#8. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşan bir ikileme değildir?

Cevap : c) Çer çöp

#9. Babil Kulesi Efsanesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.

#10. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İstanbul ağzı


#11. Aşağıdakilerden hangisinde Dil Türeyiş Teorisi ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

Cevap : e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

#12. Eksiltili (Kesik) cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Eksiltili cümlede her zaman bir gizli özne bulunur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

Cevap : c) Yakutça

#14. Nasıl bir şehirdeyiz Öğretmenim? Baharı göremeden Bir çırpıda Yaz gelir. Bu şiirin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Gelir

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır?

Cevap : b) Çamurlara bata çıka yürüyor.


#16. “Dolu küpün sesi çıkmaz” atasözünde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.

#17. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 3000

#18. Türkçede cümleler yüklemin türüne göre isim ve fiil cümlesi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fiil cümleleri olumsuzluk ekleri (-ma, -me) ile olumsuz şekle dönüştürülürken; isim cümleleri “değil” kelimesi ile olumsuz hâle getirilmektedir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek teşkil etmez?

Cevap : d) Kolları bileklerine kadar çamura saplanmıştı.

#19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluş yönünden farklı bir ikileme kullanılmıştır?

Cevap : e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

#20. I.Eylem II.İsim III.Zarf IV. Zamir “Kalpler kırılınca eller bir mânâ ifade etmez.” cümlesi yukarıda verilen cümle çeşitlerinden hangilerinin kapsamına girer?

Cevap : d) I ve IV


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -7

Ata Aöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata-Aöf-Türk-Dili-1-Final-Deneme-Sinavi-7

AtaAöf – Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -7

Türk Dili 1
Ünite -7

Kelime Bilgisi ve Ekler

1. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

a) Gün boyunca uykusuzluktan öldüm.
b) Gelecek yıl üniversiteden ayrılmayı düşünüyorum.
c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.
d) Soru kitapçıkları yayınevinden gelmiş.
e) Doktor olan oğlundan kötü haber geldi.

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler / -lar” eki eklendiği sözcüğü çoğul anlamlı yapmamıştır?

a) Bu işçiler mi bu işi yapacaklarmış?
b) Bizler her daim emrinize hazırız.
c) İnsanlar her şeyin en iyisine layıktır.
d) İnsanları iyi veya kötü diye sınıflandırmak yanlıştır.
e) Sınavlar başlayalı iki hafta oldu.

Cevap : b) Bizler her daim emrinize hazırız.

3. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

a) Annesi duyunca üzüntüden mahvoldu.
b) Kapının arkasından bizi dinliyormuş.
c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.
d) Verilerin toplanması için özgün bir araç lazımdı.
e) Bu yapılanlar herkesin kafasını karıştırdı.

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

4. Aşağıda altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

a) Senin orta şekerli kahve içtiğini bilirim.
b) Her aklıma geldiğinde dalar giderim uzaklara.
c) Ne yüzünü görmek ne de sesini duymak isterim.
d) Hiç beklemediğimiz bir zamanda girdi hayatımıza.
e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

Cevap : e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.
b) Gelecek ay bu evden de taşınmak zorunda kalacağız.
c) Otobüs her sabah bu duraktan geçer.
d) Ayağı takılınca tüm kâğıtları elinden yere düşürdü.
e) Hesabı kapatarak hastaneden ayrıldılar.

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

6. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almamıştır?

a) Çanakkale Boğazı’ndan geçişler kapatıldı.
b) Haberleri olduğunda buna çok üzülecekler.
c) Eşyaları başkasına taşıttılar.
d) Nihayet yolculuk başladı.
e) Yağmurlu havalarda şifayı kaptım.

Cevap : d) Nihayet yolculuk başladı.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

a) Kanaatimce doğru yolu takip etmiyoruz.
b) O kadar acıkmıştı ki iyice karnını doyurdu.
c) Saatlerce burada seni bekliyorum.
d) Bunca yıldır neden hiç aramadın?
e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Herkes maçın sonucunu merak ediyordu.
b) Yalancının mumu bu defa yatsıya kadar bile yanmadı.
c) Kitabın arkasında güzel bir yazı vardı.
d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.
e) Toplantının gündemini merak ediyorlardı.

Cevap : d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.

9. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

a) Bu iş illa böyle mi bitmeliydi?
b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.
c) Bunları kimseye anlattın mı?
d) Sana bir tokat attım mı anlarsın ne olduğunu.
e) Çetin mi çetin bir kişiliğe sahipti.

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.

10. “-le / -la” eki aşağıdakilerin hangisinde “Havaların ısınmasıyla sobalar kaldırıldı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.
b) O kadar servetle yine de o ihaleyi alamadı.
c) Öğrenciler anlatılanları ilgiyle dinlediler.
d) Birinci sınıf öğrencileri genellikle anneleriyle okula gelirler.
e) Erzurum’la Erzincan arası 180 kilometredir.

Cevap : a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!