Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

#2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Ortak Türkçe Dönemi’nde oluşan yazı dillerinden biri değildir?

Cevap : e) Göktürk Türkçesi

#4. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.


#6. Aşağıdaki dil özelliklerinden hangisi Ural-Altay dillerinin benzerliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Sayısözlerinden sonra çokluk eki kullanılır.

#7. Türkçe aşağıdaki dil gruplarındanhangisine dâhil edilmektedir?

Cevap : e) Ural-Altay Dilleri

#8. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

#9. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları II. Savaşlar III. Göçler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#10. Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Wilhelm Thomsen


#11. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 3000

#12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

#13. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

Cevap : c) Yurt

#14. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İstanbul ağzı

#15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.


#16. Türk dili tarihinde en erken dönemdir. Dönem; Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Paragrafta hakkında bilgi verilen Türk dili dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Altay Dil BirliğiDönemi

#17. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.

#18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

#19. Aşağıdakilerden hangisi Altay dilleri ile Türkiye Türkçesinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a) Çift ünsüzle başlayan kelime sayısı çoktur.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

Cevap : c) Yakutça


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
çıkmış sorular
Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

Ata Aöf – Türk Dili 1 Vize Deneme Sınavı -4

Türk Dili 1

Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

1. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şive
b) Lehçe
c) Ağız
d) Fonem
e) Dizim

Cevap : b) Lehçe

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

a) Azerbaycan Türkçesi
b) Gagavuz Türkçesi
c) Yakutça
d) Kırım Türkçesi
e) Irak Türkmen Türkçesi

Cevap : c) Yakutça

3. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Ağız
b) Argo
c) Terim
d) Lehçe
e) Şive

Cevap : a) Ağız

4. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları
II. Savaşlar
III. Göçler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

a) İbrani Alfabesi
b) Çin Alfabesi
c) Soğd Alfabesi
d) Japon Alfabesi
e) Uygur Alfabesi

Cevap : d) Japon Alfabesi

6. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 1000
b) 2000
c) 3000
d) 4000
e) 5000

Cevap : c) 3000

7. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

a) Oğuz Türkçesine
b) Çağatay Türkçesine
c) Karahanlı Türkçesine
d) Doğu Türkçesine
e) Uygur Türkçesine

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

8. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara ağzı
b) Konya ağzı
c) İstanbul ağzı
d) Erzurum ağzı
e) Gaziantep ağzı

Cevap : c) İstanbul ağzı

9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.
c) Harfler birbirinden ayrı yazılır.
d) Kelimeler arasına “:” konur.
e) Toplamda 38 harf bulunmaktadır.

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.

10.Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kâzım Mirşan
b) Jean Paul Roux
c) Josef von Hammer
d) Wilhelm Thomsen
e) Andreas Tietze

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!