Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -12

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -12

Cümle Çeşitleri 1

#1. “Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.” cümlesinin yüklemi, çeşidine göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Ad

#2. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre cümle çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : a) Zarf

#3. “Sudan sebeplerle beni terk edemezsin.” cümlesi yüklemin türüne göre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) İsim

#4. Türkçede cümleler yüklemin türüne göre isim ve fiil cümlesi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fiil cümleleri olumsuzluk ekleri (-ma, -me) ile olumsuz şekle dönüştürülürken; isim cümleleri “değil” kelimesi ile olumsuz hâle getirilmektedir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek teşkil etmez?

Cevap : d) Kolları bileklerine kadar çamura saplanmıştı.

#5. “Uzanıp sıcacık kuma saatlerce hayal kurmak isterdi” cümlesi yükleminin yerine göre nasıl bir cümledir?

Cevap : d) Kurallı


#6. Eksiltili (Kesik) cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Eksiltili cümlede her zaman bir gizli özne bulunur.

#7. Nasıl bir şehirdeyiz Öğretmenim? Baharı göremeden Bir çırpıda Yaz gelir. Bu şiirin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Gelir

#8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

Cevap : c) İnsan yeryüzünün hastalığıdır.

#9. Kuralı cümle …………………. cümle olarak da adlandırılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) Düz

#10. I.Eylem II.İsim III.Zarf IV. Zamir “Kalpler kırılınca eller bir mânâ ifade etmez.” cümlesi yukarıda verilen cümle çeşitlerinden hangilerinin kapsamına girer?

Cevap : d) I ve IV


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -12

Cümle Çeşitleri 1

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -12

Cümle Çeşitleri 1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Cümle Çeşitleri 1

Cümle Çeşitleri 1

Türk Dili 1

Ünite -12

Cümle Çeşitleri 1

1. “Sudan sebeplerle beni terk edemezsin.” cümlesi yüklemin türüne göre aşağıdakilerden hangisidir?

a) İsim
b) Sıfat
c) Eylem
d) Zarf
e) Zamir

Cevap : a) İsim

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

a) Soldum gün yüzü görmemiş bir çiçek gibi.
b) Ellerimi arkadan bağladım kimse görmeden.
c) İnsan yeryüzünün hastalığıdır.
d) Kol kanat gerdim ben sana her düştüğünde.
e) Dildir insanın başına bela olan.

Cevap : c) İnsan yeryüzünün hastalığıdır.

3. I.Eylem
II.İsim
III.Zarf
IV. Zamir
“Kalpler kırılınca eller bir mânâ ifade etmez.” cümlesi yukarıda verilen cümle çeşitlerinden hangilerinin kapsamına girer?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve IV
e) I, II ve III

Cevap : d) I ve IV

4. “Uzanıp sıcacık kuma saatlerce hayal kurmak isterdi” cümlesi yükleminin yerine göre nasıl bir cümledir?

a) Devrik
b) Birleşik
c) Basit
d) Kurallı
e) Bağlı

Cevap : d) Kurallı

5. Eksiltili (Kesik) cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yüklemi kullanılmadığı hâlde yargı bildiren cümlelerdir.
b) Eksiltili cümleler iyi kurulmak ve yerinde kullanılmak şartıyla anlatıma güç kazandırır, özlülük sağlar.
c) Karşılıklı konuşmalarda da eksiltili yapılar sıklıkla kullanılır.
d) Olasılık, kesinlik gibi özel anlamlar katmak amaçlanmadığında ek eylem kullanılmaz; cümle eksiltili özellik kazanır.
e) Eksiltili cümlede her zaman bir gizli özne bulunur.

Cevap : e) Eksiltili cümlede her zaman bir gizli özne bulunur.

6. Kuralı cümle …………………. cümle olarak da adlandırılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Sıradan
b) Uygun
c) Düz
d) Alışkın
e) Kapalı

Cevap : c) Düz

7. Türkçede cümleler yüklemin türüne göre isim ve fiil cümlesi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Fiil cümleleri olumsuzluk ekleri (-ma, -me) ile olumsuz şekle dönüştürülürken; isim cümleleri “değil” kelimesi ile olumsuz hâle getirilmektedir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek teşkil etmez?

a) Dün akşam da geç saate kadar gelmedi.
b) Senin adın Mahmut değil.
c) İstemem eksik olsun.
d) Kolları bileklerine kadar çamura saplanmıştı.
e) Sana tavsiyem gece geç saatte yemek yeme.

Cevap : d) Kolları bileklerine kadar çamura saplanmıştı.

8. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre cümle çeşitlerinden biri değildir?

a) Zarf
b) Kurallı
c) Devrik
d) Kesik
e) İsim

Cevap : a) Zarf

9. Nasıl bir şehirdeyiz Öğretmenim? Baharı göremeden Bir çırpıda Yaz gelir.
Bu şiirin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Öğretmenim
b) Göremeden
c) Nasıl
d) Yaz
e) Gelir

Cevap : e) Gelir

10. “Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.” cümlesinin yüklemi, çeşidine göre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ad
b) Eylem
c) Zarf
d) Zamir
e) Sıfat

Cevap : a) Ad

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!