Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -13

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -13

Cümle Çeşitleri 2

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormak değil, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

Cevap : e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

#2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağımlı sıralı” bir yapı söz konusudur?

Cevap : b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.

#3. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak bir sıralı cümledir?

Cevap : c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.

#4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

Cevap : b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.

#5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘’mi’’li soru cümlesine örnektir?

Cevap : b) Doğum günün 3 Nisan mıydı


#6. Sıralı cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir

#7. ‘’Doğmazsa güneş yeryüzüne aydınlıklar karanlıkta kalır, dedi.’’ cümlesi yapısına göre aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisine örnektir?

Cevap : e) Birleşik

#8. ‘’Ellerini arkadan bağlamıştı ve beylik tabancası belindeydi.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim

#9. “O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu

#10. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümleye örnek oluşturmaz?

Cevap : b) Duman her tarafı sarmıştı.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1

Ünite -13

Cümle Çeşitleri 2

Ata Aöf – Türk Dili 1

Ünite -13

Cümle Çeşitleri 2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Cümle Çeşitleri

Cümle Çeşitleri 2

Türk Dili 1

Ünite -13

Cümle Çeşitleri 2

1. “O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Kurallı, isim, bağlı, olumlu
b) Kurallı, fiil, şartlı birleşik, olumlu
c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu
d) Devrik, isim,şartlı birleşik, olumsuz
e) Devrik, isim,sıralı, olumlu

Cevap : c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağımlı sıralı” bir yapı söz konusudur?

a) Bize gelirsen beraber gideriz.
b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.
c) Ahmet sana bakıyordu, sen görmüyordun.
d) O kadar güzeldi ki, size anlatamam.
e) Beni anlayan kimse yoktu.

Cevap : b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormak değil, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

a) Nereye gideceğinize karar verebildiniz mi?
b) Bu yıl okulun başarısı nasıl?
c) Kiminle konuştuğumu biliyor musun?
d) Kimi aramayı düşünüyorsunuz?
e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

Cevap : e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

a) Dizeler, ruhumuza seslenen notalar zinciridir.
b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.
c) Yurdundan uzaklara düşmüş minik kuş gibiydi.
d) Duygularımı canlandıran bir ses duyuyorum.
e) Bizi gören çocuklar, minik kollarıyla boynumuza atıldıla

Cevap : b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.

5. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak bir sıralı cümledir?

a) Radyo çalışıyor; oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı.
b) Evden sessizce çıktık; sokakta lambalar yanmıyordu.
c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.
d) Kentin güneyine bakıyorum; evler sisten gözükmüyor.
e) Gürültüler artıyor; kimse kimseyi duymuyordu.

Cevap : c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.

6. Sıralı cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Yalnızca tek yargı bildirir.
b) İki veya daha fazla cümle ile kurulur ve tek yargı bildirir.
c) Yüklemleri çekimli fiil olan sıralı cümleler, birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrılır
d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir
e) İki ayrı cümle birbirine bağlaç ile bağlanır

Cevap : d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir

7. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümleye örnek oluşturmaz?

a) Kuşlar uçardı ve doru atlar dört nala giderdi.
b) Duman her tarafı sarmıştı.
c) Omzuma başını koyup üzüldü ama asla ağlamadı.
d) Uyurgezer bir çocuktu fakat çok da uyanıktı.
e) İnanılmaz bir acı duydu bileklerinde ancak bu ilk değildi.

Cevap : b) Duman her tarafı sarmıştı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘’mi’’li soru cümlesine örnektir?

a) Koşabilir mi koşamaz mı bilemiyorum
b) Doğum günün 3 Nisan mıydı
c) Şu maçı da aldık mı şampiyonuz
d) Ellerimden tuttun muydu hiçbir engel aşılmaz değil evladım
e) Şu sınav bitti miydi rahatız

Cevap : b) Doğum günün 3 Nisan mıydı

9. ‘’Ellerini arkadan bağlamıştı ve beylik tabancası belindeydi.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim
b) Olumlu/Bağlı/kurallı/Eylem
c) Olumlu/Sıralı/Kurallı/İsim
d) Olumlu/Bağlı/Devrik/İsim
e) Olumsuz/Bağlı/Kurallı/Eylem

Cevap : a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim

10. ‘’Doğmazsa güneş yeryüzüne aydınlıklar karanlıkta kalır, dedi.’’ cümlesi yapısına göre aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisine örnektir?

a) Bağlı
b) Sıralı
c) Eylem
d) Basit
e) Birleşik

Cevap : e) Birleşik

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!