Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -14

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -14

Örnek Cümle Çözümlemeleri

#1. Aşağıdaki cümelerden hangisi ‘' olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit’’ şeklinde verilmiştir?

Cevap : a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.

#2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kuruluşuna göre ötekilerden farklıdır?

Cevap : d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.

#3. “Sora sora Bağdat bulunur.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

Cevap : b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem

#4. ‘’Derin bir uykudur yaşadığımız hayat.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik

#5. ‘’Dün gece erkenden uyudum ve ertesi sabah dinç uyandım.’’ cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yapısına göre türdeştir?

Cevap : c) Korktum ama susmadım.


#6. “Daha önce görmemiştim onu.” cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit

#7. Birleşik cümle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.

#8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümleye örnek teşkil etmez?

Cevap : c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.

#9. “Saat 5’te evdeyim.” cümlesi, yüklemin türü açısından aşağıdaki hangi cümleden farklıdır?

Cevap : c) O da çalışsaymış biraz.

#10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

Cevap : b) Veren eli herkes öper.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -14

Örnek Cümle Çözümlemeleri

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -14

Örnek Cümle Çözümlemeleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Örnek Cümle Çözümlemeleri

Örnek Cümle Çözümlemeleri

Türk Dili 1

Ünite -14

Örnek Cümle Çözümlemeleri

1. “Sora sora Bağdat bulunur.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Olumlu-basit-devrik-eylem
b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem
c) Olumsuz-sıralı-kurallı-ad
d) Olumlu-sıralı-devrik-ad
e) Olumsuz-birleşik-kurallı-eylem

Cevap : b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

a) Sona kalan, dona kalır.
b) Veren eli herkes öper.
c) Yarım veren utanmamış.
d) Yaş kesen baş keser.
e) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Cevap : b) Veren eli herkes öper.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kuruluşuna göre ötekilerden farklıdır?

a) Bildiğimiz konuları tekrarlayıp duruyor.
b) Tüm aile üç gündür perişan.
c) Bu kazak daha güzel.
d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.
e) Başarılı insanlar övgüye alışkındır.

Cevap : d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.

4. “Saat 5’te evdeyim.” cümlesi, yüklemin türü açısından aşağıdaki hangi cümleden farklıdır?

a) Ben de bu akşam yemekteyim.
b) Açılmamış iki mektup var.
c) O da çalışsaymış biraz.
d) Gözlerinde derin bir anlam saklı.
e) Gözleri sandığımızdan daha bozukmuş.

Cevap : c) O da çalışsaymış biraz.

5. “Daha önce görmemiştim onu.” cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit
b) Ad cümlesi/olumsuz/devrik/basit
c) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/birleşik
d) Eylem cümlesi/olumlu/devrik/basit
e) Ad cümlesi/olumlu/kurallı/basit

Cevap : a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit

6. ‘’Dün gece erkenden uyudum ve ertesi sabah dinç uyandım.’’ cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yapısına göre türdeştir?

a) Rüzgâr çok sert esiyordu.
b) Güzel günler göreceğiz.
c) Korktum ama susmadım.
d) Elleri beyazdı, gözleri mavi.
e) Titreyen ışık geceyi aydınlatmada yetersiz kalıyordu.

Cevap : c) Korktum ama susmadım.

7. Aşağıdaki cümelerden hangisi ‘’ olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit’’ şeklinde verilmiştir?

a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.
b) Onlar, onlardan korkarlar ve kaçarlar.
c) Gökyüzünde sayısız yıldız bulunur, yıldızlar birer ışık huzmesi gibi görünür.
d) Sen onunla konuşmadıkça seni affetmeyeceğim.
e) Vardır ellerimde sayısız çiçeğin kokusu.

Cevap : a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.

8. ‘’Derin bir uykudur yaşadığımız hayat.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Basit/eylem/Olumlu/Kurallı
b) Basit/isim/Olumlu/Kurallı
c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik
d) Sıralı/İsim/Olumsuz/Devrik
e) Bağlı/Eylem/Olumlu/Kurallı

Cevap : c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik

9. Birleşik cümle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Girişik birleşik cümlede bir ana yargı ve bir de yan yargı bulunur.
b) İç içe birleşik cümlede bir cümle ana cümlenin içerisinde verilir.
c) Şartlı birleşik cümlede ana yargı şarta bağlanmıştır.
d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.
e) Ki’li birleşik cümlede ilgi bağlaç ile kurulur.

Cevap : d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümleye örnek teşkil etmez?

a) Kırlarda birlikte koştuk ve öldük.
b) Beyaz saflıktır ama asla göründüğü gibi değildir.
c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.
d) Mürekkep kurudu ve kalem yazmaz oldu.
e) Benden korkabilirsin ancak fikirlerden korkmamalısın.

Cevap : c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!