Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -11

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

#1. Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

#2. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

#4. Sınıftaki sessizliğin devamı dün akşam evde de devam etti. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : e) Nesne

#5. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ara sözlerden hangisi farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?

Cevap : c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.


#6. En zor anlarımda bile yanımda olan dostlarımın beni bugünümde yalnız bırakmayacaklarını sanmıştım. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : e) Nesne – Yüklem

#7. Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

#8. Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

#9. Savuruyordu dört yana umutlarımızı bir ömürden arta kalmanın hüznü. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

Cevap : c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne

#10. Ufak bir tepeyi aşan izciler ağaçlıklar arasından geçerek kamp yerine ulaştılar. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Türk Dili 1 Ünite -11 Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Ögeleri

Türk Dili 1Ünite -11

Cümlenin Ögeleri

Savuruyordu dört yana umutlarımızı bir ömürden arta kalmanın hüznü.

1. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

a) Yüklem – zarf tümleci – nesne – özne
b) Yüklem – dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne
c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne
d) Yüklem – nesne – dolaylı tümleç – özne
e) Yüklem – nesne – zarf tümleci – özne

Cevap : c) Yüklem – dolaylı tümleç – nesne – özne

Yakıcı güneşin altında tarlada çalışan işçilerin umutları da onlar gibi yanıyordu.

2. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem – Özne
b) Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem – Nesne
c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem
d) Dolaylı Tümleç – Yüklem – Özne
e) Nesne – Yüklem – Özne

Cevap : c) Özne – Zarf Tümleci-Yüklem

Ufak bir tepeyi aşan izciler ağaçlıklar arasından geçerek kamp yerine ulaştılar.

3. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Nesne – Özne – Zarf Tümleci – Yüklem
b) Nesne – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
c) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem
e) Nesne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Cevap : d) Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem

Dostları onu kötü gününde yalnız bırakmadılar.
4. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
b) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Zarf Tümleci – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Nesne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem
e) Özne – Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Yüklem

Cevap : c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem

En zor anlarımda bile yanımda olan dostlarımın beni bugünümde yalnız
bırakmayacaklarını sanmıştım.
5. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem
b) Özne – Nesne – Yüklem
c) Özne – Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
d) Özne – Yüklem
e) Nesne – Yüklem

Cevap : e) Nesne – Yüklem

6. Aşağıdaki hangi cümledeki sıfat tamlaması, zarf tamlayıcısı görevinde kullanılmıştır?

a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik
b) Evimiz, küçük bir ırmağın yanındaydı.
c) Misafirler diğer odaya geçtiler.
d) Tek eğlencemiz siyah beyaz bir televizyondu.
e) Kırık hayallerini taşıyordu ruhunda.

Cevap : a) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik

7. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ara sözlerden hangisi farklı bir ögenin açıklayıcısıdır?

a) Melis, canımın içi, bugün doğmuştu.
b) Oğlum, minik yaramaz, konuşmaya başladı.
c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.
d) Kardeşim, akıllı bıdığım, birinci oldu.
e) Evime, yuvama, kavuşmama çok az kaldı.

Cevap : c) Okulumda, ikinci evimde, çok mutluyum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

a) Annemi okuldan çıkınca ararım.
b) Arkadaşına kalem hediye etti.
c) Dün beni Özge aramış.
d) Pazar günü sinemaya gideceğiz.
e) Babamla dün akşam maça gittik.

Cevap : a) Annemi okuldan çıkınca ararım.

Sınıftaki sessizliğin devamı dün akşam evde de devam etti.

9. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi kullanılmamıştır?

a) Özne
b) Yüklem
c) Yer tamlayıcısı
d) Zarf tümleci
e) Nesne

Cevap : e) Nesne

Karışıklığa karşı mücadele vermek yabani otlara karşı mücadele vermeye benzer.

10. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

a) Özne – Nesne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
b) Özne – Yer tamlayıcısı – Nesne – Yüklem
c) Özne – Yer tamlayıcısı – Yüklem
d) Özne – Nesne – Yüklem
e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Cevap : e) Nesne- Dolaylı tümlec- Yüklem

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!