Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -2

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -2

Dil Kültür

#1. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

#2. I. Mimari II. Dünya görüşü III. Gelenek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

Cevap : b) Yalnız I

#3. I. Toplumların tarihsel belleğidir. II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır. III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir. 1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : e) I, II ve III

#4. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

#5. I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim. II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz. III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. 6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

Cevap : e) I, II ve III


#6. Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

Cevap : c) Edebî

#7. Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dildir-kültürün

#8. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tractatus

#9. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

#10. I. Betimleyici işlev II. Toplumsal işlev III. Çağrı işlevi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

Cevap : b) I ve II


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1
Ünite -2

Dil Kültür

Ata Aöf – Türk Dili 1
Ünite -2

Dil Kültür

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dil Kültür

Dil Kültür

Türk Dili 1

Ünite -2

Dil Kültür

I. Toplumların tarihsel belleğidir.

II. Sosyal ve kültürel değerlerin taşıyıcısıdır.

III. Birlik ve beraberliğin en temel simgesidir.

1. Dil ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden birisi değildir?

a) Düşünülemeyecek kadar çok yönlü olması
b) Değişik açılardan bakıldığında farklı niteliklerinin olması
c) Bünyesinde pek çok sırrı barındırması
d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması
e) İnsanın dünyadaki yerini ve değerini belirlemesi

Cevap : d) Zamandan ve mekândan bağımsız olması

3. Wittgenstein’ın düşüncenin anlamlı önermeler olduğunu ve önermelerin toplamının da dili ifade ettiğini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tractatus
b) Language and Mind
c) Reflections on Language
d) Structures
e) Cartesian Linguistics

Cevap : a) Tractatus

4. ………………. daha çok dilin işitsel ve biçimsel boyutunu ifade ederken ………………. dilin zihinsel boyutundaki soyut kavram olarak ifade edilebilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Yazı-konuşma
b) Biçim-anlam
c) Anlatım-anlam
d) Gösteren-gösterilen
e) Şekil-düşünce

Cevap : d) Gösteren-gösterilen

I. Betimleyici işlev

II. Toplumsal işlev

III. Çağrı işlevi

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Lyons’a göre dilin işlevlerindendir?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : b) I ve II

I. Bu yılki tohum ekiminde özellikle domatese ağırlık vereceğim.
II. İnşaat böyle yavaş ilerlerse kooperatife biz daha çok para öderiz.
III. Arkadaşlarının arkasından konuşan insanlardan hiç hoşlanmam.
6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilin anlatım işlevine örnek olabilir?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Dilin sadece sözcüklerden ve dil bilgisi yapılarından ibaret olarak görülmesi yanlıştır. Dil, toplumsal ve kültürel birikimin aklın ve mantığın temelinde estetik bir duyuşla işlendiği muazzam bir varlıktır.
7. Paragrafta dilin hangi işlevinden bahsedilmektedir?

a) Anlatım
b) Betimleme
c) Edebî
d) Toplumsal
e) Çağrı

Cevap : c) Edebî

8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.
b) Bireye çevreyi ve şartları değiştirme gücü verir.
c) Nesillerden her birinin geçmişe dair bilgilerini canlı tutar.
d) İnsanların yaşama şekillerinin bütününe verilen isimdir.
e) Zamanın oluşturduğu ihtiyaçların sentezidir.

Cevap : a) Geçmiş günümüze kadar gelen somut değerlerin bütünüdür.

I. Mimari
II. Dünya görüşü
III. Gelenek
9. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri maddi kültüre örnektir?

a) I ve III
b) Yalnız I
c) II ve III
d) I, II ve III
e) Yalnız III

Cevap : b) Yalnız I

Edebiyatın ana malzemesi ……………. ; dolayısıyla dil gibi edebiyat da …………. hem unsuru hem de taşıyıcısıdır.
10. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kültürdür-toplumun
b) sanattır-sanatın
c) dildir-kültürün
d) kültürdür-dilin
e) duygudur-estetiğ

Cevap : c) dildir-kültürün

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!