Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -9

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -9

Kalıplaşmış İfadeler

#1. I. Düşünmeden, tutarsız söz söylemek II. Öç almak III. Bir işi yapmakta acele etmemek IV. Ağzında bakla ıslanmamak Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen deyimlerden biri değildir?

Cevap : d) Ağzı kulaklarına varmak

#2. Aşağıdakilerden hangisi “konuşanı ve dinleyeni yüceltme bildiren bir ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sözünü balla kestim.

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır?

Cevap : b) Çamurlara bata çıka yürüyor.

#4. “Kapı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

Cevap : d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.

#5. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : c) Olanlardan az çok haberim var.


#6. Aşağıdakilerden hangisi “bir istek bildiren” ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sadede gelelim.

#7. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşan bir ikileme değildir?

Cevap : c) Çer çöp

#8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluş yönünden farklı bir ikileme kullanılmıştır?

Cevap : e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

#9. Aşağıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.

#10. “Dolu küpün sesi çıkmaz” atasözünde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1
Ünite -9
Kalıplaşmış İfadeler

Ata Aöf – Türk Dili 1
Ünite -9
Kalıplaşmış İfadeler

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kalıplaşmış İfadeler

Kalıplaşmış İfadeler

Türk Dili 1

Ünite -9

Kalıplaşmış İfadeler

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluş yönünden farklı bir ikileme kullanılmıştır?

a) Eften püften bir elbise giymişti.
b) Abur cubur yiyerek karnını doyurma.
c) Kardeşim ıvır zıvır işlerle uğraşıyor.
d) Müdürün karşısında süklüm püklümdü.
e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

Cevap : e) Sokakta yaka bağır açık geziyordu.

2. Aşağıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Belli bir durum ve olayı anlatmada kullanılırlar.
b) En az iki sözcükten oluşurlar.
c) Deyimler çekim ekleri vasıtasıyla çekimlenebilir.
d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.
e) Deyimler kısa özlü ifadelerdir.

Cevap : d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.

3. “Dolu küpün sesi çıkmaz” atasözünde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.
b) Karnı tok olan konuşmaz.
c) İçi doldurulan nesne çıkarmaz.
d) Cahil insan sessiz kalır.
e) Sıkıntılı insanlar her zaman sessizdir.

Cevap : a) Bilen kişi her yerde konuşmaz.

4. “Kapı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

a) Patrona karşı geldiği için kapı dışarı edileceğini biliyordu.
b) Küçük çocuk her gün doksan kapının ipini çekerdi.
c) Babam işten çıkınca alacaklılar kapıya dayandı.
d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.
e) Bütün kapılar tek tek yüzüne kapandı.

Cevap : d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?

a) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
b) Çamurlara bata çıka yürüyor.
c) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak
d) Bu işte onun da az çok payı var.
e) Seninle koşa koşa gitmiştik.

Cevap : b) Çamurlara bata çıka yürüyor.

6. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Fabrikada işler ağır aksak yürüyor.
b) Aldığımız kumaş delik değişikti.
c) Olanlardan az çok haberim var.
d) Bir sürü sorgu sualden sonra salıverdiler.
e) Sınıfta ses seda kesildi.

Cevap : c) Olanlardan az çok haberim var.

7. I. Düşünmeden, tutarsız söz söylemek
II. Öç almak
III. Bir işi yapmakta acele etmemek
IV. Ağzında bakla ıslanmamak
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda açıklaması verilen deyimlerden biri değildir?

a) Abuk sabuk konuşmak
b) Acısını çıkarmak
c) Ağırdan almak
d) Ağzı kulaklarına varmak
e) Sır saklamayı becerememek

Cevap : d) Ağzı kulaklarına varmak

8. Aşağıdakilerden hangisi “bir istek bildiren” ilişki söz/kalıp sözdür?

a) Senden iyi olmasın.
b) Alacağın olsun.
c) Tarih tekerrürden ibarettir.
d) İyi saatte olsunlar.
e) Sadede gelelim.

Cevap : e) Sadede gelelim.

9. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşan bir ikileme değildir?

a) İleri geri
b) Az çok
c) Çer çöp
d) Bata çıka
e) Büyük küçük

Cevap : c) Çer çöp

10. Aşağıdakilerden hangisi “konuşanı ve dinleyeni yüceltme bildiren bir ilişki söz/kalıp sözdür?

a) Hoşça kal.
b) Alacağın olsun.
c) Her şey olacağına varır.
d) Görüşmek üzere.
e) Sözünü balla kestim.

Cevap : e) Sözünü balla kestim.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!