Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -6

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -6

Türkçenin Ses Özellikler

#1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

#2. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

#3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.

#4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

#5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.


#6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.

#7. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

Cevap : c) Yurt

#8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.

#9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

#10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

Cevap : d) Tut


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Türkçenin Ses Özellikler

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -6

Türkçenin Ses Özellikler

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -6

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkçenin Ses Özellikler

Türkçenin Ses Özellikler

Türk Dili 1
Ünite -6

Türkçenin Ses Özellikler

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.
b) Adamın burnu çok kanamış.
c) Çocuğun boynu tutulmuştu.
d) Çocuk boyalarla alnını boyamıştı.
e) Göğsündeki sızı günden güne artıyordu.

Cevap : a) Çocuğun ağızı yara içinde kalmış.

2. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde “ünsüz değişmesi” olmaz?

a) Uçak
b) Ağaç
c) Renk
d) Tut
e) Bıçak

Cevap : d) Tut

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yalın durumdadır?

a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.
b) Annesi dün okula gelmişti.
c) Bu köyde sıkıntı içinde yaşamış.
d) Kırmızı ona çok yakışmış.
e) Çevreye karşı duyarlı bir insandır.

Cevap : a) Çocuk neşeyle top oynuyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

a) Dağlardan serin bir rüzgâr geliyordu.
b) Sen gelmedin diye sabaha kadar uyumadı.
c) Gözlerim her yerde seni arıyor.
d) Senin okulunun önünde durmuşlar.
e) Aklımdaki soruları sen cevapladın.

Cevap : c) Gözlerim her yerde seni arıyor.

Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz.
5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

a) Kat
b) Çat
c) Yurt
d) Top
e) Et

Cevap : c) Yurt

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?

a) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
b) İyi dost kara günde belli olur.
c) Adamın iyisi iş başında belli olur.
d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
e) Elini ayağını bağlamıştı.

Cevap : b) İyi dost kara günde belli olur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.
b) Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız.
c) Bu işten umudum kesildi.
d) Kitabımı çantama yerleştirdim.
e) Ayağını masanın köşesine vurdu.

Cevap : a) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

a) Sabahtan beridir ince bir yağmur.
b) Kapılar kapanmış, sokaklar çamur.
c) Yağıyor soğuk bir sesle karışık.
d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.
e) Evler sıra sıra ardışık bir halde.

Cevap : d) Dışarıdan ne bir ses, ne de bir ışık geliyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

a) Dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır.
b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.
c) O, hayatın tadını çıkarmanın peşindeydi.
d) Ben de onun ardı sıra evden çıktım.
e) Kalbimin ta en derin yerindeydi.

Cevap : b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.

10. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

a) Bakakalırım giden geminin ardından
b) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
c) Gökyüzünün başka rengi de varmış
d) Şu dağın başında kar ben olaydım
e) Yüreğinin sesi duyuluyor ötelerden

Cevap : d) Şu dağın başında kar ben olaydım

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!