Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -4

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

#1. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 3000

#2. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları II. Savaşlar III. Göçler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#3. Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

#4. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

Cevap : c) Yakutça

#5. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) İstanbul ağzı


#6. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

Cevap : d) Japon Alfabesi

#8. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) Ağız

#9. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Lehçe

#10. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

Ata Aöf – Türk Dili 1 Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

Türk Dili 1

Ünite -4

Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)

1. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şive
b) Lehçe
c) Ağız
d) Fonem
e) Dizim

Cevap : b) Lehçe

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinmeyen bir zamanda ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan lehçelerinden biridir?

a) Azerbaycan Türkçesi
b) Gagavuz Türkçesi
c) Yakutça
d) Kırım Türkçesi
e) Irak Türkmen Türkçesi

Cevap : c) Yakutça

3. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Ağız
b) Argo
c) Terim
d) Lehçe
e) Şive

Cevap : a) Ağız

4. I. Farklı coğrafyalarda yaşamış olmaları
II. Savaşlar
III. Göçler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin tarih boyunca birçok alfabe kullanmalarının temel nedenlerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

a) İbrani Alfabesi
b) Çin Alfabesi
c) Soğd Alfabesi
d) Japon Alfabesi
e) Uygur Alfabesi

Cevap : d) Japon Alfabesi

6. Dil bilimcilere göre dünya üzerinde günümüzde yaklaşık olarak …………’den fazla dil konuşulmaktadır? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 1000
b) 2000
c) 3000
d) 4000
e) 5000

Cevap : c) 3000

7. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

a) Oğuz Türkçesine
b) Çağatay Türkçesine
c) Karahanlı Türkçesine
d) Doğu Türkçesine
e) Uygur Türkçesine

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

8. Türkiye Türkçesinin yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara ağzı
b) Konya ağzı
c) İstanbul ağzı
d) Erzurum ağzı
e) Gaziantep ağzı

Cevap : c) İstanbul ağzı

9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.
c) Harfler birbirinden ayrı yazılır.
d) Kelimeler arasına “:” konur.
e) Toplamda 38 harf bulunmaktadır.

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.

10.Göktürk alfabesini ilk olarak çözen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kâzım Mirşan
b) Jean Paul Roux
c) Josef von Hammer
d) Wilhelm Thomsen
e) Andreas Tietze

Cevap : d) Wilhelm Thomsen

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!