Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları (Güz) 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme 1 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme 2 Final deneme 1
Vize Deneme 3 Final deneme 2
Vize Deneme 4 Final deneme 3
Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Algoritma Kavramı Ve Algoritmaların İfade Edilme Yöntemleri
Programlamanın Temelleri
Karar Yapıları (ıf, If….else)
Kümelenmiş If….else Yapıları
Döngüler
Diziler
Fonksiyonlar
Sıralama Ve Arama Algoritmaları
Yapılar (structures)
 İşaretçiler (poınters)
C++ Kullanılan Hazır Fonksiyonlar
Sınıf Ve Nesneler
Kalıtım
Dosyalar

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Ünite 1

Algoritma Kavramı Ve Algoritmaların İfade Edilme Yöntemleri

Aşağıda algoritmalarla ilgili verilen tanım cümlesinde bırakılan boşluğa hangi kelimeler grubu gelmelidir?
“algoritmalar bilgisayara —————. talimatlar dizisidir.”

a) Akış şemalarını ifade eden
b) Satır algoritmalarını ifade eden
c) Sözde kodları ifade eden
d) Nelerin yapılması gerektiğini söyleyen
e) Nelerin yapılmaması gerektiğini söyleyen

Cevap : d) Nelerin yapılması gerektiğini söyleyen

Aşağıda verilen ifade Algoritmaların hangi özelliğini tanımlar?
“Gereksiz tekrarlardan uzak olmalıdır. Birçok farklı problemin çözümünde kullanılabilecek genel özelliklere sahip olmalıdır.”

a) Kesin olama özelliği
b) Etkin olma özelliği
c) Sonlu olma özelliği
d) Giriş bilgisine karşılık çıkış bilgisi sağlama özelliği
e) Başarım ve Performans

Cevap : b) Etkin olma özelliği

Aşağıdakilerden hangisi Algoritma dokümanlarında olması gereken özelliklerden değildir?

a) C++ Kodu
b) Algoritma Adı
c) Algoritmanın yaptığı iş
d) Algoritmanın işlem adımları
e) Açıklamalar

Cevap : a) C++ Kodu

Aşağıdakilerden hangisi satır algoritmalarını ifade etmek için kullanılır?

a) C++
b) Doğal dil (günlük yazı/konuşma dili)
c) Akış şeması
d) Geometrik şekiller
e) Sözde Kod

Cevap : b) Doğal dil(günlük yazı/konuşma dili)

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -1, Soru 5-min

Yukarıda verilen geometrik şekil algoritmaların akış şemaları ile ifadesinde hangi işleme karşılık gelir?

a) Karar
b) Döngü
c) İşlem
d) Giriş
e) Başla/Son

-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : c) İşlem

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Ünite 2

Karar Yapıları (ıf, If….else)

C++’ta yazılan programlarda kaynak dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) .exe
b) .cpp
c) .com
d) .docx
e) .xlsx

Cevap : b) .cpp

C++ programlarının çalışması program içerisindeki hangi noktadan başlar?

a) #include
b) Using namespace std;
c) main() fonksiyonu
d) return 0;
e) cout

Cevap : c) main() fonksiyonu

C++ programlarında, program ifadelerinin sonuna hangi noktalama işareti konulur?

a) İki nokta üst üste
b) Diyez işareti
c) Soru işareti
d) Virgül işareti
e) Noktalı virgül işareti

Cevap : e) Noktalı virgül işareti

C++ programlarında, program içerisindeki tek satırlık açıklama satırları aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

a) %
b) #
c) ()
d) //
e) ??

Cevap : d) //

Aşağıdakilerden hangisi cout nesnesi ile birlikte kullanılan ekleme operatörüdür?

a) %
b) &
c) >>
d) <<
e)

Cevap : d) <<

Aşağıdakilerden hangisi derleyiciye, kaynak dosyası içerisine başka bir dosya eklenmesi gerektiğini bildirir?

a) İnclude
b) define
c) using
d) cout
e) cin

Cevap : a) İnclude

Aşağıdakilerden hangisi hatalı bir değişken adıdır?

a) A
b) A1
c) Sayi_3
d) 1A
e) A1c32

Cevap : d) 1A

Aşağıdakilerden hangisi cin nesnesi ile birlikte kullanılan çıkarma operatörüdür?

a) %
b) &
c) >>
d) <<

Cevap : c) >>

Aşağıdakilerden hangisi C++ programlarında sabitleri tanımlamak için kullanılır?

a) int
b) long
c) const
d) float
e) define

Cevap : c) const

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma operatörüdür?

a) ++
b) –
c) +=
d) =
e) <=

Cevap : e) <=

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Ünite -3

Karar Yapıları (ıf, If….else)

C++ programlarında, belli koşullar altında belli ifadelerin çalıştırılması, belli ifadelerin de çalıştırılmamasını sağlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

a) cout
b) cin
c) return 0;
d) endl
e) if

Cevap : e) if

Aşağıdakilerden hangisi C++ programlarında, koşul sağlandığında ve sağlanmadığı durumda çalıştırılacak ifadelerin ayrı ayrı seçilmesini sağlayan ifadedir?

a) if
b) main()
c) int
d) if….else
e) else

Cevap : d) if….else

Aşağıdaki şekillerden hangisi akış şemalarında if karar deyiminin ifade edilmesi için kullanılır?

a) Silindir
b) Eşkenar dörtgen
c) dikdörtgen
d) Üçgen
e) Kare

Cevap : b) Eşkenar dörtgen

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -3 Soru 4
Yukarıda verilen C++ programında kaçıncı satırda hata yapılmıştır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : d) 4

Aşağıda verilen söz dizimi hangi deyime aittir.

if(koşul)
İfade;

a) İf
b) İf….else
c) include
d) else
e) main()

Cevap : a) İf

Aşağıdakilerden hangisi C++ programlama dilinde kullanılan karşılaştırma(ilişkisel) operatör değildir?

a) >=
b) &&
c) !=
d) ==
e) <

Cevap : b) &&

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -3 Soru 10
Yukarıdaki kaynak kodu verilen C++ programının ekran çıktısı ne olur?

a) Program çalışır. Herhangi bir çıktı üretmez.
b) Yazılan kaynak eksik veya hatalıdır. Program Çalışmaz.
c) Sayı yüzden büyük değildir.
d) Sayı yüzden büyüktür.
e) cout<<”sayı yüzden büyüktür”.

Cevap : b) Yazılan kaynak eksik veya hatalıdır. Program Çalışmaz.

Aşağıdakilerden hangisi değildir operatörüdür?

a) !
b) =
c) ==
d) I I
e) <=

Cevap : a) !

Aşağıda verilen söz dizimi hangi deyime aittir.
if(koşul)
İfade;
else
İfade;

a) İf
b) İf….else
c) include
d) else
e) main()

Cevap : b) İf….else

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -3 Soru 10

Yukarıdaki C++ yazılmış programın ekran çıktısı ne olur?

a) Program Çalışır. Herhangi bir çıktı üretmez.
b) Program Çalışmaz. Kaynak kod eksik veya hatalıdır.
c) Sayı ona eşit veya ondan büyüktür.
d) Sayı ondan küçüktür.
e) 10

Cevap : b) Program Çalışmaz. Kaynak kod eksik veya hatalıdır.

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Ünite -4

Kümelenmiş If ….else Yapıları

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -4 Soru 1 2, Kümelenmiş If….else Yapıları

Yukarıdaki şekillerden hangisi akış şemalarında karar ifadesini göstermek için kullanılır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Cevap : d) IV

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Ünite -4 Soru 1 2, Kümelenmiş If….else Yapıları

Yukarıdaki hangisi akış şemalarında başla simgesine karşılık gelir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Cevap : a) I

switch yapılarında her “case :”‘dan hemen sonra gelen değer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sabit değer olmalıdır.
b) Değişken değer olmalıdır.
c) case ’den sonra gelen değer ile switch değişkeni farklı tipte olmalıdır.
d) switch yapılarında “case:” ‘dan hemen sonra bir değer gelmez.
e) Switch yapılarında “case:” kullanılmaz.

Cevap : a) Sabit değer olmalıdır.

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Ünite -5

Döngüler

Aşağıdaki kod parçasındaki hata nedir?
int x=1;
while(x<10);
x++;

a) x değişkenine bir atanması
b) while parantezinde koşulun x<0 olarak belirlenmesi
c) x ‘in birer birer arttırılması
d) while bloğunun küme parantezi içerisine alınmamış olması
e) while-koşul parantezinden sonra noktalı virgül kullanılması

Cevap : e) while-koşul parantezinden sonra noktalı virgül kullanılması

Aşağıdaki kod parçasının çıktısı nedir?
for(int i=0;i<=10;i++)
cout<<i<<endl;

a) Herhangi bir çıktı üretmez?
b) Ondan sıfıra kadar(sıfır hariç) sayıları ekrana yazar
c) Sıfırdan(sıfır dahil) ona kadar olan sayıları(on hariç) ekrana yazar.
d) Sıfırdan(sıfır dahil) ona kadar olan sayıları(on dahil) ekrana yazar.
e) Ekrana sadece 10 yazar.

Cevap : d) Sıfırdan(sıfır dahil) ona kadar olan sayıları(on dahil) ekrana yazar.

Aşağıdaki döngü için doğru olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
int x=0;
while(1){
x+=1;
cout<<x;}

a) Bir çıktı üretmez.
b) Ekrana sadece bir adet 1 yazar.
c) Ekrana sadece bir adet 0 yazar.
d) Ekrana sonsuz sayıda 1 yazar.
e) Ekrana 1’den başlayıp sonsuza kadar olan sayıları yazar.

Cevap : e) Ekrana 1’den başlayıp sonsuza kadar olan sayıları yazar.

for döngüsünün koşul parantezindeki döngü değişkenine döngü boyunca(döngünün 10 defa döndüğünü varsayınız) kaç defa ilk değer ataması yapılır?

a) 0
b) 1
c) 2
d) 9
e) 10

Cevap : b) 1

Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?
for(int i=1;i<10;i++){ if(i>2 && i<8)
continue;
cout<<i<<endl;}

a) Çıktı üretmez
b) Birden ona kadar tüm sayıları ekrana yazar
c) Ondan bire kadar olan sayıları ekrana yazar.
d) İki ile sekiz arasındaki sayıları ekrana yazar.
e) Ekrana yukarıdan aşağıya 1289 yazar.

Cevap : e) Ekrana yukarıdan aşağıya 1289 yazar.

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Ünite -6

Diziler

Tek boyutlu ve çok boyutlu dizilerde, dizi tanımlanırken eleman sayısı hangi temel veri tipi ile belirlenir?

a) bool
b) float
c) char
d) int
e) double

Cevap : d) int

Bir diziye ilk değer ataması yapılırken dizinin eleman sayısından daha fazla değer atanırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Derleme sırasında hata döner
b) Diziye yapılan atamada dizi boyutu kadar değer dizi elemanlarına atanır.
c) Dizinin bütün elemanları sıfır olur.
d) Dizinin bütün elemanları rastgele sayılardan oluşur.
e) Dizinin bütün elemanları bir olur

Cevap : a) Derleme sırasında hata döner

int A[4][3]; şeklinde tanımı yapılan dizinin kaç elemanı vardır?

a) 7
b) 4
c) 3
d) 12
e) 15

Cevap : d) 12

int A[5]={0}; ifadesinden sonra A dizisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Derleme sırasında, tanımlama şeklinden dolayı hata döner
b) Dizinin bütün elemanları sıfır olur.
c) Dizinin ilk elemanı sıfır, diğer dört elemanı rastgele sayılardan oluşur.
d) Dizinin son elemanı sıfır, diğer dört elemanı rastgele sayılardan oluşur.
e) Dizinin beş elemanı da rasgele sayılardan oluşur.

Cevap : b) Dizinin bütün elemanları sıfır olur.

Aşağıda verilen kod bloğunun çıktısı hangisidir?
int dizi[4]={1,2,3,4};
for(int i=0;i<4;i++){
if(i==2)
cout<<endl;
cout<<dizi[i]<<” “;
}

a) 1 2 3 4
b) 4 3 2 1

c)
1 2
3 4

d)
3 4
1 2

e) 4 1 2 3

Cevap : c)
1 2
3 4

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
Auzef Bilgisayar Programcılığı, Kümelenmiş If….else Yapıları Lolonolo Telegram

Bilgisayar Programcılığı Telegram Grubu

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!