Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Vize Final
2021 Vize Soruları

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği 2021 Vize Soruları

1- Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken devre elemanı hangisidir?

Cevap : transistör

2- IEC egöre maruz kalınan akım şiddeti eğrisi kaç gölgeden oluşur.?

oic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : 4

3- Topraklama sistemlerinde ölçme ve denetlemeye ilişkin hangi yöntem kullanılamaz?

Cevap : Beslemenin otomatik açma işlemiyle kesilip kesilmediğinin denetlenmesi

4- Aşağıda verilen değerlerden hangisi alternatif akımda (AC) yüksek gerilim olarak kabul edilir?

Cevap : 1000 V üzeri

5- Sıfırlama yapılırken nötr hattını doğrudan toprağa bağlayabilmek için en azkaç mm kesitinde bakır iletken kullanılmalıdır?

Cevap : 10mm

6- Hangisi aktif paratoner çeşididir?

Cevap : Elektrostatik aktif paratoner

7- Topraklamada gözle muayene hangi hususu kapsamaz?

Cevap : Yangın ve alarm sistemlerinin kontrolü

8- Hangisi bir elektrik tesisatında bir akımın normal yolundan saparak çok düşük bir elektrik empedansı üzerinden devreyi tamamlamasına verilen addır?

Cevap : kısa devre

9- Elektrik kazalarında mekanik faktörlerden değildir?

Cevap : Daha önce yapılan hareket ve alışkanlıkların beklenenden farklı sonuçlanması

10- Aşağıda verilen paratoner bakımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış/eksik bilgi içermektedir?

Cevap : Paratoner tesisatları periyodik olarak en az beş yılda bir kez kontrol edilmedir.(yılda bir kez olmalı)

11- Bina topraklaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Topraklama iletkeni beton içinede gömülebilir.

12- Elektrik tesisatlarında kesinlikle ………… standartlarına uygun malzeme ve ekipmanlar kullanılmasına özen gösterilmelidir?

Cevap : Türk standartları (TSE)

13- Ana panolarda kaç mA lik kaçak akım rölesi kullanılır?

Cevap : 300 mA

14- Hangisi bir topraklama yöntemi değildir?

Cevap : Toprak altında kömür tozları içinde kablolu bakır plaka yerleştirilmesi

15- Hangisi doğru akımda (DC)tehlikeli gerilim seviyesi için sınır değerdir?

Cevap : 120

16- Elektrik kazalarında kişisel faktörlerden değildir?

Cevap : Cihazların bakımlarının yapılmaması

17-Malzemenin dış yüzeyinde oluşan statik elektirik hangisidir?
Cevap:Yüzey statik elektirik

18- Hangisi topraklama türü olarak sayılamaz?

Cevap : Birincil

19- Elektirik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlarından sabit işletme elemanları için periyodu kaç yıl olmalıdır?

Cevap : 1 YIL

20- Hangisi alternatif akımda (AC) küçük gerilim olarak değerlendirilemez?

Cevap : 75 (50 nin altında olmalıdır)

21- Normal bir tesisatta gelen akımların meydana getirdiği manyetik alanla giden akımların meydana getirdiği manyetik alan birbirine ……. dır.

Cevap : eşit ve zıttır

22- Normal şartlarda üzerinde gerilim taşımayan elektirikli cihazların inaktif metal kısımlarının bir iletken kullanarak toprakla birleştirilmesine …….. denır?

Cevap : koruma topraklaması

23- Hangisi elektromanyetik girişimi önlemek için alınan tedbirler arasında yer almaz?

Cevap : Kabloların taşıdığı akıma bakılmaksızın zayıf akım ,kuvvetli akım bir arada bulundurulması

24- …………….. dingin haldeki elektriği belirtir ve çevresindeki maddelerle etkileşen malzemenin yüzeyindeki elektirksel dengesizliktir. Boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap : statik elektirik

25- Tali panolarda kaç mA lik kaçak akım rölesi bulunur?

Cevap : 30 mA

26- Elektrik çarpan kazazedeye ilk olarak nasıl müdahele edilmelidir?

Cevap : kazazedenin maruz kaldığı akım devresi derhal kesilmelidir.

27-“ Alıcının içinden geçen akım,alıcının uçlarına uygulanan gerilim ile doğru ,alıcının direnciyle ters orantılıdır” bu kanuna verilen isim hangisidir?

Cevap : ohm

28- Temel topraklaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : Topraklama direnci uygun değerlerde değil ise TT şebeke için koruma topraklaması yapılır.

29- ………. Kalbin normal çalışmasının Da üzerinde kasılması anlamını taşır. Boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap : fibrilasyon

30- TN,TT VE IT topraklama sistemlerinde S harfinin anlamı hangisidir?

Cevap : nötr veya topraklanmış hat iletkenlerinden ayrı bir iletkenle koruma fonksiyonunun sağlanması

31- malzemenin gövdesi içinde oluşan statik elektrik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : hacimce/ volumetrik statik elektrik

32- Radyo aktif paratonerlerin demontajı,muhafazası ,nakli ve ilgili depoya teslimi ………………… lisanslı firmalar tarafından yapılması şartı koşulmuştur. Noktalı yerlere hangisi gelmelidir?

Cevap : TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

33- Aşağıdakilerden hangisi “ ohm yasasına göre iki nokta arasındaki potansiyel farkın ,bu iki nokta arasından akan akıma oranı”olarak verilen teknik terime karşılık gelir?

Cevap : direnç

34- I-Nem oranı
II-tekrarlama
III-pil etkisi
IV-cismin tipi
Hangileri statik elektirikte göz önüne alınması gereken etkenler arasındadır?

Cevap : HEPSİ

35- Aşağıdakilerden hangisi fiş priz tercihi kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

Cevap : Yıpranmış priz kullanımından kaçınılmamalıdır.

36- Aşağıdakilerden hangisi kablolarda üzerine gerilim olan , bağlandığı sistemi besleyen ve canlı uç olarak adlandırılan bölümüne verilen isimdir?

Cevap : Faz

37- PASİF korunma yönteminde; yıldırımdan korunma yüksek noktalara sivri uçlu metallerin konulup toprak bağlantısının yapılması ile sağlanan paratoner sistemi hangisidir?

Cevap : Franklin çubuğu

 

 

Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!