İşletme Matematiği

Vize Final
2021 Bütünleme Soruları

İşletme Matematiği

AUZEF işletme matematiği

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 1

Yukarıda verilen fonksiyon kaç değişkenli bir fonksiyondur?

A) 4
B) 1
C) 0
D) 3
E) 2

End Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : E) 2

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 2

Yukarıda verilen fonksiyonunun önce x’e göre ve sonra y’ye göre ikinci mertebeden kısmi türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :

işletme matematiği soru2 cevap

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 2

Yukarıda verilen fonksiyonunun y’ye göre ikinci mertebeden kısmi türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :

işletme matematiği soru3 cevap

işletme matematiği soru 4

Yukarıda verilen iki değişkenli fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkezi (0,0) yarıçapı 8 olan dairenin iç bölgesi
B) Merkezi (0,0,0) yarıçapı 8 olan kürenin yüzeyi
C) Merkezi (0,0) yarıçapı 8 olan çember dahil dairenin dış bölgesi
D) Merkezi (0,0) yarıçapı 8 olan dairenin dış bölgesi
E) Merkezi (0,0) yarıçapı 8 olan çember dahil dairenin iç bölgesi

Cevap : C) Merkezi (0,0) yarıçapı 8 olan çember dahil dairenin dış bölgesi

işletme matematiği soru 5

Yukarıda verilen H matrisinin transpozesi HT aşağıdakilerden hangisidir?

işletme matematiği soru 5 Şııklar

Cevap : D

işletme matematiği soru 6

Yukarıda verilen denklem sisteminin ters matris yöntemi ile çözümünde bilinmeyenlerin aldığı değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2
B) 0
C) 3
D) 4
E) 1

Cevap : C) 3

işletme matematiği soru 7

Leontief girdi-çıktı modelinde teknoloji matrisi ve bağımsız talep aşağıdaki gibi saptandığına göre, toplam girdi matrisindeki X değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 30
C) 35
D) 15
E) 25

Cevap :

işletme matematiği soru 8

Yukarıda verilen denklem sisteminin Gauss – jorden eliminasyonu çözümünün son aşamasındaki geliştirilmiş maddesini görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap :

işletme matematiği soru 8 Cevap

işletme matematiği soru 9

Yukarıda A matrisi verildiğine göre kA matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :

işletme matematiği soru 9 Cevap

işletme matematiği soru 10

Yukarıda verilen denklem sisteminin Gauss – jorden eliminasyonu ile çözüldüğünde çözüm sonucu aşağıdakilerden hangisidir

Cevap :

işletme matematiği soru 10 Cevap

 

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi transport problemlerinde atama yapılmış bir dağıtımın (tablonun) optimalliğini inceler?

A) Kuzey Batı Köşe Atama Metodu
B) Minimum Maliyetli Hücre Metodu
C) Russel Atama Metodu
D) Vogel Atama Metodu
E) MO-Dİ

Cevap : D) Vogel Atama Metodu

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi minimizasyon transport problemlerinde başlangıç çözümünü bulmak için kullanılmaz?

A) Russel Atama Metodu (RAM)
B) Vogel Atama Metodu (VAM)
C) Maksimum Maliyetli Hücre Ataması
D) Kuzey Batı Köşe Yöntemi
E) Minimum Maliyetli Hücre Ataması

Cevap : C) Maksimum Maliyetli Hücre Ataması

Üretici A B Bağımsız Talep (d) Toplam Üretim
A 28 10 32 70
B 14 20 16 50

A ve B gibi iki sektörü bulunan bir ekonomi sisteminde girdi tutarları ve bağımsız talep tutarları yukarıdaki gibi ise; a22= ?

A) 0,2
B) 0
C) 0,1
D) 0,4
E) 0,3

Cevap :

Doğrusal programlama maksimizasyon probleminin optimal çözüme ulaştığına nasıl karar verilir?

A) Zj – Cj indeks satırındaki değerler eşitlenince
B) Zj – Cj indeks satırındaki değerler sıfır ve sıfırdan küçük olunca
C) Zj – Cj indeks satırındaki değerler sonsuz olunca
D) Zj – Cj indeks satırındaki değerler sıfır ve sıfırdan büyük olunca
E) Zj – Cj indeks satırındaki değerler sıfır olunca

Cevap : B) Zj – Cj indeks satırındaki değerler sıfır ve sıfırdan küçük olunca

işletme matematiği soru 15

Yukarıda verilen doğrusal programlama modelinin optimal çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :

işletme matematiği soru 15 Cevap

Transport problemlerinin atamasında kullanılan yöntemlerden hangisinin başlangıç çözümü diğer atama yöntemlerine göre optimum çözümden genellikle daha uzaktır?

A) Minimum satır / sütun atama yöntemi
B) Minimum maliyetli hücre yöntemi
C) Vogel atama metodu
D) Kuzey batı köşe yöntemi
E) Russel aama yöntemi

Cevap : D) Kuzey batı köşe yöntemi

işletme matematiği soru 17

Yukarıda verilen başlangıç simpleks tablosunda bulunan CB değerleri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Temelde olan değişkenleri
B) Problemin optimal çözüm değerlerini
C) Problemin indeks satır değerleri
D) Temelde olan değişkenlerin aldığı çözüm değerlerini
E) Temelde olan değişkenlerin amaç fonksiyonu katsayıların

Cevap : E) Temelde olan değişkenlerin amaç fonksiyonu katsayıların

işletme matematiği soru 18

Yukarıda işçilik ve ham madde şeklinde iki kısıtı bulunan bir doğrusal programlama modelinin optimum simpleks tablosu yer almaktadır. Buna göre modelde birinci kısıt (işçilik ) bir birim artırılırsa amaç fonksiyonundaki artış ne kadar olur?

A) 0
B) 800
C) 20
D) 10
E) 30

Cevap : C) 20

işletme matematiği soru 19

Yukarı verilen transport problemi için Minimum Maliyetli Hücre Ataması Yöntemi (Kestirme Dağıtım Yöntemi) kullanılarak atama yapılır ise hangi hücreye ilk atama yapılır?

A) D1 – P3
B) D1 – P1
C) D1 – P2
D) D2 – P2
E) D2 – P1

Cevap : E) D2 – P1

 

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Aşağıdakilerden hangisi transport problemlerinde bir atama yöntemi değildir?

A) Minimum Maliyetli Hücre Yöntemi
B) Russel Yaklaşım Yöntemi
C) Kuzey batı köşe Yöntemi
D) Vogel Yaklaşım Yöntemi
E) MO-Dİ Yöntemi

Cevap : E) MO-Dİ Yöntemi

işletme matematiği soru 21 3M-2 4M-5 -M 0 0
Sütun A Sütun B Sütun C Sütun D Sütun E

Yukarıda bir minimizasyon probleminin Simpleks yöntemi ile çözümü sırasında indeks satırın (Z j – C j ) fotoğrafı çekilmiştir. Bu bilgiye göre bir sonraki tabloda hangi sütundaki değişken temel değişken olur?

A) Sütun A
B) Sütun E
C) Sütun D
D) Sütun B
E) Sütun C

Cevap : E) Sütun C

işletme matematiği soru 22, İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Yukarıda verilen bir kısım simpleks (optimuma ulaşılmamış) tablo bilgilerine göre sonraki tabloda hangi temel değişken temel dışı kalır?

A) x1
B) x2
C) x4
D) x3
E) x5

Cevap :  C) x4

Sağ taraf sabitini ilgili kısıtta bir birim arttırmanın amaç fonksiyonunda yarattığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim kâr
B) Kapasite
C) Gölge fiyat
D) Optimum çözüm
E) İndirgenmiş maliyet

Cevap : C) Gölge fiyat

Aşağıdakilerden hangisi, birim maliyetleri sırasıyla 4 ve 2 olan A ve B gibi iki ürünün üretiminde oluşacak maliyetin en küçüklenmesine yönelik bir amaç fonksiyonudur?

Cevap :

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 23

Pazar

Depo

P1 P2 ai
D1 3 2 40
D2 1 4 50
bj 50 40 90

Yukarıda verilen transport probleminin optimum dağıtım maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 200
B) 150
C) 130
D) 100
E) 180

Cevap :  C) 130

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 25, İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Yukarıda verilen transport dağıtım tablosu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dağıtım tablosu optimal değildir.
B) Dağıtım tablosu optimaldir.
C) İki boş hücre çevrimi çizilir.
D) Optimallik hakkında bir şey söylenemez.
E) Dağıtım kuzey batı köşe yöntemine göre yapılmıştır

Cevap : A) Dağıtım tablosu optimal değildir.

işletme matematiği soru 18, İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Yukarıda işçilik ve ham madde şeklinde iki kısıtı bulunan bir doğrusal programlama modelinin optimum çözüm tablosu yer almaktadır. Buna göre modelde birinci kısıta (işçilik) ve ikinci kısıta (ham madde) ilişkin gölge fiyatları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 28-40
B) 6-20
C) 10-20
D) 20-6
E) 20-10

Cevap : E) 20-10

İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soru 27, İşletme Matematiği 2021 Bütünleme Soruları

Yukarıda verilen başlangıç simpleks tablosuna göre anahtar sayı aşağıdakilerden hangisinin kesişimindedir?

A) B sütunu ile D Satırı
B) E sütunu ile C Satırı
C) A sütunu ile D satırı
D) A sütunu ile C Satırı
E) B sütunu ile C satırı

Cevap : E) B sütunu ile C satırı

2x + y≤ 11
Simpleks yöntemde yukarıda verilen eşitsizliğin doğru değişkenler eklenerek (çıkarılarak) eşitlik durumuna getirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x+y+s=11
B) 2x+y-s-a=11
C) 2x+y-s+a=11
D) 2x+y-s=11
E) 2x+y=11

Cevap : A) 2x+y+s=11

2X+Y≤8          (2)

Maks Z=3X+Y  (1) (1)
2X+Y≤8 (2)
2X+3Y≤2 (3)
X,Y>=8 (4)

Yukarıda verilen matematiksel modelde (1) numaralı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Optimal çözüm
B) Negatif olmama koşulu
C) Amaç fonksiyonu
D) Modelin 2. Kısıtı
E) Modelin 1. Kısıtı

Cevap : C) Amaç fonksiyonu

İşletme Matematiği

telegram işletme Auzef İşletme
AUZEF işletme matematiği Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

 

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

Auzef çıkmış soru cevaplar , Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler , iktisat , işletme , siyaset bilimi ve kamu yönetimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!