Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Kariyer Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Kariyer Yönetimi Ders Kitabı

Kariyer Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi teknik beyaz yakalı çalışanı değildir?

Cevap : Finansal analist

2- Örgütsel kariyer yönetiminde çalışanların kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgilendirilmeleri aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?

Cevap : İşgücü devrinin artmasına

3- Aşağıdakilerden hangisi çözülme evresinde kişinin kendisine sorması gereken sorulardan biri değildir?

Cevap : Emekli olduğumda nasıl bir iş bulabilirim ?

4- Kariyer yollarının aşağıdaki durumların hangisinde revize edilmesi gerekir?

Cevap : Örgütte ve işlerde değişiklikler ortaya çıktığında

5- Terfi aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Cevap : Ödül

6- Aşağıdakilerden hangisi kariyer yollarının örgütlere sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : Çalışanların adalet algılarının zedelenmesi

7- Kişinin hangi kariyer evresinde kendisine “İleride de bu işi yapmak istiyor muyum?” sorusunu sorması gerekir?

Cevap : Kurma

8- Kademe azaltma en çok hangi çalışanları etkiler?

Cevap : Orta kademe yöneticiler

9- Aşağıdakilerden hangisi kişinin kariyer keşfi sürecinde dikkate alması gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Kısa vadeli hedefleri

10- Aşağıdakilerden hangisinde kariyer keşfinin iki aşaması doğru verilmiştir?

Cevap : Kişisel farkındalık ve çevresel farkındalık

11- Kariyer çıpası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır?

Cevap : Kariyer çıpasının gelişiminde aileyle ilgili deneyimler önem taşmaz.

12- Aşağıdakilerden hangisi, kişinin terfi etmek için gereken iş performansı, motivasyon ve isteği göstermemesi sonucu kariyerinde yaşadığı durağanlık olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : Kişisel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu

13- Batma tehlikesiyle karşı karşıya olan şirketleri müşteri portföyüne katmak isteyen bir finans danışmanı hangi kariyer çıpasına sahiptir?

Cevap : Meydan okuma

14- Aktif istihdamda yer almayan kişilere ne ad verilir?

Cevap : İşsiz

15- Aşağıdakilerden hangisi kişinin kaç yıldır çalışma hayatında olduğunu göstermektedir?

Cevap : Çalışma kıdemi

16- Aşağıdakilerden hangisi operasyonel kariyer hedefinin bir özelliğidir?

Cevap : Spesifik bir iş ve pozisyona yönelik olması

17- Terfi kriterlerinden biri olan potansiyelin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?

Cevap : Değerlendirme merkezi

18- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kariyer yönetiminin örgütün ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?

Cevap : Pazar koşulları

19- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çaba ve kas gücüyle çalışan. eğitim düzeyleri nispeten daha düşük olan ve otorite sahibi olmayan çalışan olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : Mavi yakalı çalışan

20- İkili kariyer yolu hangi çalışanlar için geliştirilmiştir?

Cevap : Teknik beyaz yakalı çalışanlar

21- Aşağıdakilerden hangisi kurma evresinin alt evrelerinden biridir?

Cevap : İlerleme

22- Aşağıdakilerden hangisi kariyer yollarının çalışanlara sağladığı yararlardan biri değildir?

Cevap : Çalışanlar, yöneticileriyle daha iyi ilişkiler kurabilirler.

Kariyer Yönetimi

 

telegram işletme İşletme Lisans Açık Öğretim
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!