Modern Üretim Sistemleri

 

Vize Final
2019-2020 Vize Soruları 2020-2021 Final Soruları

Ders Kitabı

Auzef Modern Üretim Sistemleri Auzef Ders Kitabı PDF

 

Modern Üretim Sistemleri 2020-2021 Final

1) Aşağıdakilerden hangisi elde bulundurma maliyetinde en çok paya sahiptir?

A) Depo Isıtma Maliyeti
B) Hızlı Siparişten Kaynaklı Maliyet
C) Fırsat Maliyeti
D) Depocunun Maaşı
E) Depolama

Maliyet

Cevap : C) Fırsat Maliyeti

2) I. Kalite Anlayış
II. Kullanım Kılavuzu
III. Üretim Yönetimi
IV.Bakım Maliyetleri
V.Kullanım Kolaylığı
Yukardaki ifadelerden kaçı Fordist üretim ile emek sanat yoğun üretimi arasında farklılık göstermektedir?

A)5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

Cevap : D) 2

3) Aşağıdakilerden hangisi Toyota üretim sistemindeki yedi israftan biri değildir?

A) Çalışanlardan kaynaklanan israf
B) Taşımadan kaynaklanan israf
C) Hareketten kaynaklanan israf
D) Stoklardan kaynaklanan israf
E) Fazla Üretimden kaynaklanan israf

Cevap : A) Çalışanlardan kaynaklanan israf

4) Aşağıdakilerden hangisinde çevik üretim ile geleneksel üretim arasında fark yanlış verilmiştir?

A)Çevik üretim, çalışanları yetkilendirirken geleneksel üretim sistemlerin merkezi kontrol anlayışı hakimdir.
B) Geleneksel üretim sistemlerinde kalifiye işçilere olan gereksinim, çevik üretime göre daha fazladır.
C) Geleneksel yapı ürüne ve üretim hattına odaklanırken, çevik üretim temel yeteneklere ve becerilere odaklanır.
D) Geleneksel yapıdaki fonksiyonel departmanlar, çevik üretimde yerini fırsatlara göre oluşan faaliyet gruplarına bırakır.
E) Geleneksel üretimde esneklik, çevik üretime oranla daha düşüktür.

Cevap : B) Geleneksel üretim sistemlerinde kalifiye işçilere olan gereksinim, çevik üretime göre daha fazladır.

5) Özellikle kalite kontrol alanında yaptığı çalışmalarla, ülkesinde kalite bilincinin oluşmasına katkıda bulunan ve balık kılçığı diyagramıyla tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaoru ISHİKAWA
B) Philip Crosby
C) William Edward DEMİNG
D) ArmandVallin FEİGENBAUM
E) Joseph JURAN

Cevap : A) Kaoru ISHİKAWA

6) Toyota üretim sistemine göre yapılan her işlemin müşteriye katma değer sağlıyor olması ve müşteri beklenti doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu açıklama aşağıda verilen israf türlerinden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Hareketten kaynaklanan israf
B) Gereksiz işlemlerden ve karışıklıktan kaynaklanan israf
C) Fazla Üretimden kaynaklanan israf
D) Beklemelerden kaynaklanan israf
E) Taşımadan kaynaklanan israf

Cevap : B) Gereksiz işlemlerden ve karışıklıktan kaynaklanan israf

7) Aşağıdakilerden hangisi Garvinin belirlediği ürün kalitesi boyutlarından biri değildir?

A) Hizmet Görme Yeteneği
B) Heveslilik
C) Performans
D) Dayanıklılık
E) Güvenilirlik

Cevap : B) Heveslilik

8) Altı Sigma programını uygulamaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra, Malcolm Balridge Ulusal Kalite ödülünü almaya hak kazanan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Signal
B) Motorola
C) General Electric
D) Toyota
E) Quasar

Cevap : B) Motorola

9) Aşağıdakilerden hangisi ERP sistemlerinin faydaları arasında yer almaz?

A) Stokları azaltır.
B) Birden fazla veri girişi gerektirir
C) Üretim performansının önemli oranda artmasını sağlar.
D) Her türlü piyasa değişikliğine karşı daha hızlı yanıt verebilir hale gelmeyi sağlar.
E) Müşteri memnuniyetini artırır.

Cevap : B) Birden fazla veri girişi gerektirir

10) Aşağıdakilerden hagisi Toyota ailesinin ilk faaliyet alanıdır?

A) Kimya
B) Otomobil
C) Tekstil
D) Silah
E) Deri

Cevap : C) Tekstil

11) Konumsal ağırlıklandırma yönetiminde bir işlemin toplam süresi mevcut iş istasyonunun atıl süresinden küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çevrim süresi işlem süresinden küçüktür.
B) Önceki tüm işlemlerin atamaları yapılmıştır.
C) Son iş istasyonuna atanamaz.
D) Bu işlem o iş istasyona atanamaz.
E) Bu işlem o iş istasyonuna atanır.

Cevap : E) Bu işlem o iş istasyonuna atanır.

12) modern üretim sistemleri 12. soru
Yukarıdaki bazı işlemlerin konumsal ağırlıkları verilmiştir. Bu duruma göre birinci iş istasyonuna hangisi atanabilir?

A) Somun sıkma
B) Delme
C) Kesme
D) Çapak Alma
E) Tel Çekme

Cevap : C) Kesme

13) Kesikli ve sürekli üretim sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesikli üretimde talep çoktur.
B) Kesikli üretimde üretim bandı yoktur.
C) Kesikli üretimde üretim miktarı azdır.
D) Sürekli üretimde atölyeler yoktur.
E) Sürekli üretimde çeşit azdır.

Cevap : A) Kesikli üretimde talep çoktur.

14)
I. Üretim
II. Pazarlama
III. Finans
Yukarıda belirtilen işletme faaliyetlerinin sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) II-I-III
B) I-II-III
C) III- II-I
D) III-I-II
E) I-III-II

Cevap : D) III-I-II

15) Aşağıdakilerden hangisi Toyota üretim sisteminin özelliklerinden biridir?

A) Yalın üretime göre uygulaması daha zordur.
B) Fiyatı tedarikçinin belirlemesini ister.
C) Tek parça akışını benimser.
D) Ara stokları yükseltir.
E) Kontrol maliyetleri yüksektir.

Cevap : B) Fiyatı tedarikçinin belirlemesini ister.

16) Hata anında üretim hattının otomatik olarak durdurulması olarak bilinen teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomatik Hat Durdurma
B) Operasyon
C) Bilgi Akışı
D) Önleyici Bakım
E) Malzeme akışı

Cevap : A) Otomatik Hat Durdurma

17) Hali hazırda kullanılan teknolojilerin değişimlere ve yeniliklere uyum sağlayabilme yeteneği olarak bilinen esneklik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rota esnekliği
B) Miktar hacim eksikliği
C) Teknoloji esnekliği
D) İşlem Esnekliği
E) Malzeme taşıma esnekliği

Cevap : C) Teknoloji esnekliği

Modern Üretim Sistemleri 2020-2021 Final

18) Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretimin bileşenlerinden biridir?

A) Takt Zamanı
B) Liderlik Zamanı
C) Hazırlık Zamanı
D) Sürekli İyileştirme
E) İtme Tipi Üretim

Cevap : A) Takt Zamanı

19) Sipariş maliyetinin hesaplanmasında aşağıdaki değerlerden hangisi kullanılabilir?

A) Montaj hattının hızı
B) Elde bulundurma oranı
C) … ürün kontrolü maliyeti
D) Makine hazırlık süreleri
E) Ürünün maliyeti

Cevap : D) Makine hazırlık süreleri

20) “Hataları ve maliyetleri en aza indirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak için, üretimde ve kalitede daha önceden kontrol altına alınan süreçlerin iyileştirilmesini hedefleyen, bu hedefi gerçekleştirmek için matematiksel ve istatistiksel araçlar kullanan bir sistemdir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Esneklik
B) Sürekli İyileştirme
C) Tam zamanında üretim
D) Yalın Üretim
E) Altı sigma

Cevap : E) Altı sigma

21) Üretimden sonra, nihai kullanıcıya kadar tüm aktörlerin oluşturduğu yapıya… ağı denmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tedarik
B) Dağıtım
C) Satın Alma
D) Boru Hattı
E) Kalite

Cevap : B) Dağıtım

22) Aşağıda verilen sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden hangisinde siparş verilme aralığı belli ve sabit bir değerdir?

A) Ekonomik sipariş miktarı değeri
B) En düşük toplam maliyet yöntemi
C) Sabit sipariş periyodu yöntemi
D) Sabit sipariş miktarı yöntemi
E) En düşük birim maliyeti yöntemi

Cevap : C) Sabit sipariş periyodu yöntemi

23) Bir ürünün fiziksel olarak bozuluncaya kadar kullanabilinmesini ifade eden kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygunluk
B) Estetik
C) Dayanıklık
D) Özellikler
E) Performans

Cevap : C) Dayanıklık

24) “Ürüne,müşteriye, müşteri istek ve beklentilerine, tedarikçilere vb. ilişkin bilginin dağıtım kanalında ileri ve geri hareklidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş S
B) Bilgi Akışı
C) Kalite kontrol çemberi
D) Altı sigma
E) Malzeme Akışı

Cevap : B) Bilgi Akışı

25) Bir ürüne olan yıllık talep 1000 birimdir, sipariş maliyeti 20 TL, elde bulundurma maliyeti ise yıllık 4 TL’dir. Minimum maliyeti veren sipariş miktarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her siparişte 10 birim verilir.
B) Her 10 günde bir sipariş verilir.
C) Yılda 10 defa sipariş verilir.
D) 1000 adetin hepsi bir defada sipariş verilir.
E) Hiçbiri

Cevap : C) Yılda 10 defa sipariş verilir.

26) Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmesi için tedarik ağının bir parçası sayılmaz?

A) Malzeme ihtiyaç planlaması
B) Satın alma işlemleri
C) Ana üretim programı
D) Dağıtım gereksinim planlaması
E) İş emirlerinin oluşturulması

Cevap : D) Dağıtım gereksinim planlaması

27) Üretim alanında, süreçler arasında oluşan yarı mamul stokları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tampon stok
B) Hammadde stoku
C) Birikmiş ürün stoku
D) Stok devir sayısı
E) Süreç içi stok

Cevap : E) Süreç içi stok

28) İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine ne ad verilir?

A) Toplam kalite yönetimi
B) ERP(Kurumsal kaynak planlaması)
C) MRP(Malzeme ihtiyaç planlaması)
D) Toplam kalite kontrol
E) MRP 2 ( Üretim kaynakları planlaması)

Cevap : B) ERP(Kurumsal kaynak planlaması)

29) Dağıtım ağının her aşaması için kullanılabilen stok yenileme planına……..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) MRP 2
B) ERP
C) MRP
D) DRP
E) CRP

Cevap : D) DRP

30) Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin özelliklerinden biridir?

A) İşlevsellik yönü düşüktür
B) ERP paketleri kurulum esnasında…
C) Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır
D) Bölgesel çözümler sunmaya yönelik tasarlanmışlardır
E) ERP paketleri yalnızca pazalarma ve ürün geliştirme faliyetleri için tasarlanmışır

Cevap : C) Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır

31) Aşağıdakilerden hangisi üretim ön hazırlık süresinin azaltılımasının faydalarından biri değildir?

A) Sürekli değişen ürün modellerine karşılık eldeki ölü stok miktarı minimum our.
B) Siparişe göre üretim yapabilme becerisini geliştirir.
C) Üretim hattı dengelenmiş olduğundan süreç içi stok minimum olur.
D) Fazla stok oluşmasını sağlar.
E) Talep dalgalanmalarına hızlı bir biçimde adepte olabilmeyi sağlar

Cevap : D) Fazla stok oluşmasını sağlar.

32) Konumsal ağırlandırma yönteminde bir işlemin toplam süresi mevcut iş istasyonunun atıl süresinden küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu işlem o iş istasyonuna atanır
B) Bu işlem o iş istasyonuna atanmaz
C) Önceki tüm işlemlerin atamaları yapılmıştır.
D) Son iş istasyonudur
E) Çevrim süresi işlem süresinden küçüktür

Cevap : A) Bu işlem o iş istasyonuna atanır

33) Aşağıdakilerden hangisi MRP’nin açılımıdır?

A) Ana üretim proğramı
B) Üretim kaynaklarının planlaması
C) Kurumsal kaynakların planlaması
D) İnsan kaynak planlaması
E) Malzeme ihtiyaç planlaması

Cevap : E) Malzeme ihtiyaç planlaması

34) Makine ve operatörlerin, normal dışı bir durumu anında tespit ederek, üretimin durdurulmasını sağlaması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Jidoka

35) Bir üretim sisteminin, en az sermaye yatırımı ile üretebileceği tüm parça tiplerinin kümesini ifade etmektedir bu tanım esneklik türlerinden hangisine aittir ?

Cevap : Üretim Esnekliği

36) “Yapılan tüm çalışmalar sonucunda elde edilen standardın korunması ve sürekliliğin sağlanmasındanda sorumlu aşamadır”
Yukarıda açıklaması verilen 5S aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Shitsuke

37) İsrafın Japonca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : MUDA

 

Auzef İşletme
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!