Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı

Auzef Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı
Çıkmış Sınav Soruları ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları Final Deneme-1
Vize Deneme-1 Final Deneme-2
Vize Deneme-2 Final Deneme-3
Vize Deneme-3 Final Deneme-4
Vize Deneme-4
Auzef Kültür Miras ve Turizm Çıkmış Sınav Soruları

Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı

Auzef Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı 2022-2023 Vize Soruları

Yunan ve Roma Mimarisi: Antik Dünyanın Estetik Mirası

Giriş

Yunan ve Roma mimarisi, batı sanat ve mimarisinin temellerini oluşturmuş, zamanın ötesinde estetik ve teknik yenilikler sunmuştur. Bu makale, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı dersi kapsamında, antik dünyanın bu büyüleyici mirasına dair temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. lolonolo.com olarak, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak sunmayı hedefliyoruz.

Yunan Mimarisinin Özellikleri

Yunan mimarisi, form, fonksiyon ve estetik arasındaki mükemmel dengesi ile tanınır. Üç ana düzene (İyon, Dor ve Korinth) dayanan Yunan tapınak mimarisi, geometrik düzenliliği ve orantısal mükemmelliği ile öne çıkar.

– Korinth Düzeni:

Kilikia, Olba-Diocaesea’daki Zeus Olbios Tapınağı gibi yapılar, bu düzenin karakteristik özelliklerini gösterir.

– Amphiprostylos Planı:

Athena Nike Tapınağı gibi yapılarda görülen bu plan, tapınağın hem önünde hem de arkasında sütun dizilerine sahip olmasını ifade eder.

– Ege Havzası ve Eski Yunan Uygarlığı:

Ege Havzası, eski Yunan uygarlığının merkezini oluşturur ve bu coğrafya, antik dönemde sanat ve mimarinin gelişimine ev sahipliği yapmıştır.

Roma Mimarisinin Özellikleri

Roma mimarisi, Yunan mimarisinin estetik anlayışını benimseyerek bunu daha da geliştirmiş ve geniş bir imparatorluk çapında uygulamıştır. Yapısal yenilikler ve mühendislik çözümleri, Roma mimarisinin en belirgin özelliklerindendir.

– Opisthodomos:

Tapınak mimarisinde önemli bir özellik olan opisthodomos, tapınağın arka kısmında yer alan bir odadır.

– Şehir Yapısı ve İş Bölümü:

Roma döneminde şehirler, gelişmiş iş bölümü ve sosyal yapıları ile dikkat çeker.

Sanatın Evrimi

Yunan ve Roma dönemlerinde sanat, özellikle heykel ve kabartma alanlarında, insan figürünün idealize edilmesi ve gerçekçi ifadelerin kullanılması ile karakterize edilir.

– Praksiteles ve Aphrodite Heykeli:

Knidos Aphroditesi, Praksiteles’in en ünlü eserlerinden biridir ve antik dönemde kadın figürünün idealize edilmiş bir temsilidir.

– Helenistik Dönem Sanatı:

Pergamon Krallığı gibi merkezler, sanatta kendine özgü bir üslup geliştirmiş ve bu dönem, sanatsal açıdan büyük bir yenilik ve çeşitliliğe tanık olmuştur.

Mimari ve Sanatta Öne Çıkan Diğer Özellikler

– Düzgün Rektogonal Duvarlar:

Bu, örülme tekniğine göre duvar çeşitlerinden biridir ve antik dönem mimarisinde sıkça kullanılmıştır.

– Polykleitos ve M.Ö 5. Yüzyıl Heykeltraşlığı:

Skopas gibi isimler, bu dönemin en ünlü heykeltraşları arasında yer alır ve insan figürünü idealize etme konusunda önemli çalışmalar yapmışlardır.

– Sert Üslup:

Helenistik dönemde çehrelerde görülen ciddi ifade, dönemin sanatsal anlayışını yansıtır.

Sonuç

Yunan ve Roma mimarisi ve sanatı, antik dönemin estetik ve teknik başarılarının bir simgesidir. Bu miras, günümüz mimari ve sanat anlayışına temel teşkil etmekte ve öğrencilere ilham kaynağı olmaktadır. lolonolo.com olarak, öğrencilerin Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı dersinde başarılı olmalarına katkıda bulunacak bilgileri sunmaktan memnuniyet duyarız. Bu bilgilerin, öğrencilere sınavlarında yardımcı olacak sağlam bir temel oluşturacağını umuyoruz.

@lolonolo_com

Auzef Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı 2022-2023 Vize Soruları

1- Kilikia, Olba-Diocaesea’daki Zeus Olbios Tapınağı hangi düzendedir?

Cevap : Korinth düzeni

2- Athena Nike Tapınağı’nın planı nedir?

Cevap : Amphiprostylos

3- Ege Havzası hangi uygarlığın merkezini oluşturuyordu?

Cevap : Eski Yunan Uygarlığı

4- En yüksek düzeyde görülen iş bölümü hangi tip yerleşmelerde özelliktir?

Cevap : Şehir

5- Opisthodomos hangi yapı tipinin bir bölümüdür?

Cevap : Tapınak

6- Praksiteles’in en ünlü Aphrodite Heykeli’nin ismi nedir?

Cevap : Knidos aphroditesi

7- Kabartmalısütunlara sahip olan ionia’daki(iyonya) en büyük tapınak hangisidir?

Cevap : Polis(kent Devleti)

8- Eski Yunan Mimarisinde ilk örülen Korinth Başlığı hangi tapınaktadır?

Cevap : Olympia Zeus Tapınağı

9- Eski Yunan Kent Devletleri aşağıdakilerden hangisinde koloni kurmuştur?

Cevap : Güney İtalya Kıyıları

10- Helenistik Dönemde Pergamon Krallığının sanatsal açıdan önemi nedir?

Cevap : Kendine özgü bir uslup geliştirmesi

11- Helenistik Çağ yaklaşık kaç yılsürmüştür?

Cevap : 300

12- M.Ö 5 yüzyılın en ünlü ve en büyük iki kült heykelini yapan heykeltraş kimdir?

Cevap : Skopas

13- Asağıdakilerden hangisi örülme tekniğine göre duvar çeşitlerindendir?

Cevap : Düzgün Rektogonal Duvarlar

14- Thermos Apollon Tapınağı kaç evre geçirir?

Cevap : Üç

15- Parthenon Tapınağı nerede inşa edilmiştir?

Cevap : Atina Akropolü

16- Anadolu’da yuvarlak form en erken hangi yapı tipinde görülür?

Cevap : Konut

17- İon(İyon)mimarisini yapılarında mükemmel kullanan,Magnesia Artemis Tapınağı’nın ünlü Helenistik Dönem mimarı kimdir?

Cevap : Hermogenes

18- Polykleitos hangi yüzyılda yaşamıştır?

Cevap : M.Ö 5.yüzyıl

19- ‘Sert Üslup’ta çehre nasıl bir ifade taşır?

Cevap : Ciddi

20- İon (İyon) düzenine en çok hangi bölgede rastlanır?

Cevap : Anadolu

21- Helenistik Dönemde en parlak sanat eserlerinin verildiği bölge neresidir?

Cevap : Yunanistan

Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Auzef Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı Ders Kitabı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!