Segem Online Test-4

SEGEM soruları

#1. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında göz önünde bulundurulmamıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi sigorta pazarlamasını diğer pazarlama tekniklerinden ayıran unsurlardan değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#6. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#7. Çifte sigorta ne demektir?

#8. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun sigorta acenteliği ile ilgili olarak uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun kapsamında yer almaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenlerdendir?

#12. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen denetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#13. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#14. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri nedeniyle acentelerinden isteyecekleri teminatın miktarını belirlemeye kim yetkilidir?

#16. Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?

#17. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip onbeş iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir. Sigorta şirketleri tarafından acentelik yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluşturulur.

#18. Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

#19. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#20. Sigorta edilen menfaatin muhtelif tarihlerde birden çok sigorta şirketine sigorta edilmesi ve şirketlerin mukavele tarihlerine göre sorumlu olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

#21. “Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

#22. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#23. Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?

#24. Tarım Sigortaları Havuzunun iş ve işlemleri hangi kuruluş tarafından yürütülmektedir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem de hayat dışı grubunda faaliyette bulunan şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?

#26. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#28. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?

#29. Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime bildirir?

#30. TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller hangi hurum tarafından tarafından belirlenir?

Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim

TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir.

#31. Zorunlu sigorta ne demektir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#33. Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime oranını ifade etmek için kullanılır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#36. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?_____________(Bu daha önce çıkmış bir soru ama cevabı değişmiş olabilir bunun dikkate alınmasını rica edriz. bu tarz sorularının cevabı değişebilir yeni değerler için SEGEM’in resmi sayfasına bakmanızı rica ederiz http://www.segem.org.tr/ )

#37. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ____I. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler, zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler olmak üzere iki tür acentelik mevcuttur. _____II. Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler için başka işlerle iştigal etme yasağı yoktur. _____III. Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

#39. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#40. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#41. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#42. Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#43. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#44. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#45. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır? (2018-2019) _____________(Bu daha önce çıkmış bir soru ama cevabı değişmiş olabilir bunun dikkate alınmasını rica edriz. bu tarz sorularının cevabı değişebilir yeni değerler için SEGEM'in resmi sayfasına bakmanızı rica ederiz http://www.segem.org.tr/ )

#46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#47. Yerleşim birimleri bazında faaliyet alanları itibarıyla acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#48. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#50. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

TESTi BiTiR

Results

LOLONOLO

 

 

 

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM Soruları
SEGEM ANASAYFA
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
SEGEM soruları-Test-1
SEGEM soruları-Test-2
SEGEM soruları-Test-3
SEGEM soruları-Test-4
SEGEM soruları-Test-5
SEGEM soruları-Test-6
SEGEM soruları-Test-7
SEGEM soruları-Test-8
SEGEM sorularır-Test-9
SEGEM soruları-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook SEGEM Soruları
SEGEM GRUBU

2 thoughts on “Segem Online Test-4

 • Eylül 25, 2019 tarihinde, saat 12:44 pm
  Permalink

  #50 Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?(Bu daha önce çıkmış bir soru ama cevabı değişmiş olabilir bunun dikkate alınmasını rica edriz. bu tarz sorularının cevabı değişebilir yeni değerler için SEGEM’in resmi sayfasına bakmanızı rica ederiz http://www.segem.org.tr/ )
  5 000 TL
  10 000 TL
  25 000 TL
  50 000 T

 • Eylül 25, 2019 tarihinde, saat 1:10 pm
  Permalink

  LOLONOLO’daki online deneme sınavlarındaki sorular daha önce çıkmış sorulardır.

  Özellikle TL cinsinden değer soran soruların cevabının zaman içinde değişebileceğini ve en doğru cevap için SEGEM resmi sitesinini ziyaret edilmesini tavsiye ederiz.( http://www.segem.org.tr/ )
  Saygılarımızla
  Öğrenci dostu LOLONOLO

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: