Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
 2023-24 Büt. Soruları
2023-24 Vize Soruları  2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
Vize Deneme-1 2022 Final Soruları
Vize Deneme-2 2021 Final Soruları
Vize Deneme-3 Final Soruları-1
Vize Soruları-1 Soru Cevap-1
Vize Soruları-2 Soru Cevap-2
Soru Cevap-1
Auzef Tüm Bölümlerin Ortak dersi Çıkmış Sınav Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 : Açıköğretim Öğrencileri İçin Rehber

Giriş

Eğitim yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklardan biri de sınavlara hazırlık sürecidir. Bu süreç, özellikle açıköğretim fakültesi öğrencileri için daha da zorlayıcı olabilir. Auzef gibi kurumlarda eğitim gören öğrenciler için, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler, sadece sınavlardan yüksek not almak için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve tarihini anlamak için de önemlidir. Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersindeki bütünleme sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Savaşları ve Elviye-i Selase

Osmanlı Devleti’nin çeşitli cephelerde savaştığı bilinmektedir, ancak Kafkas Cephesi’nde İngiltere ile doğrudan bir çatışma yaşanmamıştır. Bu, dönemin stratejik kararlarının ve ittifaklarının önemini vurgular. Ayrıca, Elviye-i Selase olarak bilinen Kars, Ardahan ve Batum şehirleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde önemli bir jeopolitik konuma sahipti.

I. TBMM Dönemi ve Önergeler

I. TBMM dönemi, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde, ezanın Türkçe okunması gibi öneriler henüz gündeme gelmemişken, bekârlardan vergi alınması ve içkinin yasaklanması gibi önergeler tartışılmıştır. Bu, o dönemin sosyal ve politik yapısını yansıtır.

Kırım Harbi ve Ermeni İsyanları

Kırım Harbi, Osmanlı Devleti’nin Batı ile ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Bu savaş sırasında alınan ilk dış borç, devletin mali yapısını etkileyen uzun vadeli sonuçlar doğurmuştur. Aynı şekilde, 1895-1896 Ermeni isyanları, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasında önemli bir rol oynamıştır.

Amasya Genelgesi ve Milli Mücadele

Amasya Genelgesi, Milli Mücadele’nin yönünü belirleyen kritik bir belgedir. İstanbul Hükûmeti’nin işgali altındaki bir ülkede, milli iradenin tecellisi için Anadolu’da bir hükûmetin kurulması gerektiğini vurgular. Bu, Anadolu’daki direnişin meşruiyetini ve milli birliğin önemini ortaya koyar.

Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadele

Kuva-yı Milliye, Milli Mücadele’de halkın desteğiyle şekillenen bir güçtür. Halkın bağış ve yardımları, bu dönemdeki öncelikli gelir kaynağı olmuştur. Bu, Milli Mücadele’nin sadece askeri bir mücadele değil, aynı zamanda toplumsal bir hareket olduğunu gösterir.

Sonuç

Açıköğretim öğrencileri için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, sadece akademik bir zorunluluk değil, aynı zamanda milli bilincin ve tarihi anlayışın pekiştirilmesi için bir fırsattır. Bu makalede ele alınan konular, sınavlara hazırlık sürecinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’nin modern tarihine dair derinlemesine bir anlayış kazandırır. Eğitim materyalleri ve kaynaklar konusunda daha fazla destek için lolonolo.com’u ziyaret edebilirsiniz. Bu platform, öğrencilere kapsamlı bilgiler sunarak öğrenme yolculuklarında onlara destek olmayı amaçlamaktadır

@lolonolo_com

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1- Osmanlı Devleti, aşağıdaki cephelerin hangisinde İngiltere ile savaşmamıştır?

A) Hicaz-Yemen Cephesi
B) Suriye-Filistin Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Kafkas Cephesi
E) Çanakkale Cephesi

Cevap : D) Kafkas Cephesi

2- Elviye-i Selase hangi şehirlerden meydana gelmektedir?

A) Kars – Ağrı – Iğdır
B) Trabzon – Erzurum – Kars
C) Van – Erzurum – Bitlis
D) Kars – Ardahan – Batum
E) Erzurum – Van – Kars

Cevap : D) Kars – Ardahan – Batum

3- Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir?

A) Bekârlardan vergi alınması
B) Ezanın Türkçe okunması
C) İçkinin yasaklanması
D) Dilenciliğin yasaklanması
E) Evliliğin zorunlu hâle getirilmesi

Cevap : B) Ezanın Türkçe okunması

4- milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir?

A) Bekârlardan vergi alınması
B) Ezanın Türkçe okunması
C) İçkinin yasaklanması
D) Dilenciliğin yasaklanması
E) Evliliğin zorunlu hâle getirilmesi 1920

Cevap : E) Evliliğin zorunlu hâle getirilmesi 1920

5- Aşağıdakilerden hangisi Kırım Harbi (1853-1856) sürecinde yaşanıp sonraki yılları da etkileyen ilklerden biridir?

A) Yurt dışına ilk defa öğrenci yollanması
B) İlk defa buharlı gemi kullanılması
C) İlk karantina uygulaması
D) İlk dış borç alımının yapılması
E) İlk üniversitenin açılması

Cevap : D) İlk dış borç alımının yapılması

6- 1895-1896 yıllarında yaşanan Ermeni isyanları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olayların temelinde, Hristiyanlara katliam yapıldığı iddiasıyla Osmanlı Devleti’ne Batılı devletlerin müdahale etmeleri arzusu vardır.
B) Ermeni ve Müslüman ahali arasında güven duygusu zedelenmiştir.
C) Olayların birçok yerde birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkması, sistemli bir şekilde organize edilmiş eylemler olduğunu göstermektedir.
D) Osmanlı Devleti’ne yönelik isyanlar neticesinde Ermeni komiteleri amaçlarına ulaşmışlardır.
E) Batılı devletler, bu olaylara dayanarak Osmanlı Devleti’ne karşı Ermeni komitecilerinin beklediği şekilde sert bir baskıda bulunmamışlardır.

Cevap : D) Osmanlı Devleti’ne yönelik isyanlar neticesinde Ermeni komiteleri amaçlarına ulaşmışlardır.

7- Amasya Genelgesi ülkenin işgali karşısında İstanbul Hükûmeti hakkında hangi görüşleri savunmaktadır?

A) İstanbul Hükûmeti görevini yapmaya çalışmaktadır. Ancak, azınlıklar engel çıkarmaktadır.
B) İstanbul Hükûmeti görevini yapmak istemiş ama İtilaf devletleri engellemiştir.
C) İstanbul Hükûmeti görevini yapamamaktadır. Bundan dolayı görevinden istifade etmelidir.
D) İstanbul Hükûmeti görevini yapmaya çalışmaktadır. Ancak, askerler bunu engellemektedir.
E) İstanbul Hükûmeti görevini yapamamaktadır. Bu durum milleti yok göstermektedir.

Cevap : E) İstanbul Hükûmeti görevini yapamamaktadır. Bu durum milleti yok göstermektedir.

8 – Kanlıca Ticaret Sözleşmesi … yılında … ile imzalanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) 1865 / İtalya
B) 1838 / İngiltere
C) 1861 / Fransa
D) 1860 / Rusya
E) 1854 / ABD

Cevap : C) 1861 / Fransa

9- Sevr Antlaşmasın’ın imzalanmasından önce İstanbul’da hangi tarihte, hangi geniş katılımlı toplantı yapılmıştır?

A) 7 Temmuz 1920-Milli Şura
B) 25 Haziran 1920-Heyet-i Temsiliye
C) 22 Temmuz 1920-Saltanat Şurası
D) 16 Temmuz 1920-Milli Güvenlik Kurulu
E) 5 Ağustos 1920-Nasihat Heyeti

Cevap : C) 22 Temmuz 1920-Saltanat Şurası

10- Albay İsmet Bey, hangi muharebeden sonra tuğgeneralliğe yükseltilmiştir?

A) Sakarya
B) II. İnönü
C) Başkumandanlık Meydan
D) Kütahya-Eskişehir
E) I. İnönü

Cevap : E) I. İnönü

11- Bir anayasa hükmünde olan ve Ermenilere kendi kendilerini idare etme ve özerk bir yapılanmaya sahip olma hakkı veren yasal metin hangisidir?

A) Islahat Fermanı (1856)
B) Tanzimat Fermanı (1839)
C) Meşrutiyet’in İlanı (1908)
D) Fatih’in İstanbul’u fethi sonrası Ermeni Patrikhanesi’ne verdiği ferman
E) Ermeni Milleti Nizamnamesi (1863)

Cevap : E) Ermeni Milleti Nizamnamesi (1863)

12- Kuva-yı Milliye’nin öncelikli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın bağış ve yardımları
B) İç borçlanma
C) Yurt dışındaki Türklerin yardımları
D) Dış borçlanma
E) Vergi gelirleri

Cevap : A) Halkın bağış ve yardımları

13- Tuğgeneral İsmet Paşa hangi muharebeden sonra orgeneralliğe yükseltilmiştir?

A) II. İnönü
B) I. İnönü
C) Sakarya
D) Kütahya-Eskişehir
E) Gediz

Cevap : A) II. İnönü

14- Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’ni yayımladıktan sonra hangi kongreye katılmıştır?

A) Pozantı Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Balıkesir Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Alaşehir Kongresi

Cevap : B) Erzurum Kongresi

15- Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında Anadolu’ya yardım aktarmak için kullanılan limanlardan biri değildir?

A) Samsun
B) Trabzon
C) İzmir
D) Zonguldak
E) İnebolu

Cevap : C) İzmir

16- Türkçülük fikir akımını savunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Mithat Paşa
B) Gaspıralı İsmail Bey
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Ağaoğlu
E) Yusuf Akçura

Cevap : A) Mithat Paşa

17- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılması karşısında İstanbul Hükûmeti’nin aldığı tedbirlerden biri değildir?

A) Anadolu’daki Milli Mücadelecilerin gıyabında idam kararları almak
B) Ermeni ayaklanmasını teşvik etmek
C) Kuva-yı İnzibatiye kurmak
D) Şeyhülislam vasıtasıyla fetva yayınlamak
E) Ahmet Anzavur ayaklanmasını teşvik etmek

Cevap : B) Ermeni ayaklanmasını teşvik etmek

18- Aşağıdakilerden hangisi 1908 seçimleri öncesinde milletvekili olmak için aranan şartlardan biri değildir?

A) 40 yaşını bitirmek
B) Osmanlı vatandaşı olmak
C) Türkçe bilmek
D) Yabancı devlet ayrıcalığına sahip olmamak
E) Kötü ahlak ile anılmamak

Cevap : A) 40 yaşını bitirmek

19- Milli Mücadele devrinde tahtta olan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülmecid
B) Mehmet Reşad
C) Vahdeddin
D) III. Selim
E) II. Abdülhamid

Cevap : C) Vahdeddin

20- Türk modernleşme ve Batıcılık tarihinin önemli belgelerinden biri olan ve Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı, hangi tarihte ilan edilmiştir?

A) 1864
B) 1839
C) 1807
D) 1908
E) 1856

Cevap : B) 1839

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Bütünleme

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için hazırlanmıştır. Amacımız, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi kapsamında sınavlara hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak ve onların bu dönemin önemli konularını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları için destek olmaya devam ediyoruz.

Sakarya Muharebesi ve Gazilik Unvanları

Sakarya Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biridir. Bu muharebeden sonra Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü (İsmet Paşa) ve Fevzi Çakmak’a gazilik unvanı verilmiştir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir dönemi simgelemektedir ve öğrencilerin bu tarihi figürlerin rollerini ve önemini anlamaları kritik öneme sahiptir.

Sevr Antlaşması ve Azınlıklar

Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini başlatan önemli bir belgedir. Bu antlaşmada azınlıkların haklarına dair temel yasalar yer almaktadır. Bu, öğrencilerin hem Türkiye’nin modern sınırlarının nasıl şekillendiğini hem de azınlık hakları konusundaki temel prensipleri anlamaları için önemlidir.

Osmanlıcılık Fikri

Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli etnik ve dini grupların eşitliğini vurgulayan bir ideolojidir. Ziya Gökalp gibi düşünürler bu fikri desteklememiş, daha çok Türk milliyetçiliği ve modernleşme üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu farklılık, öğrencilere Osmanlı son dönemindeki ideolojik çeşitliliği ve bu fikirlerin Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine nasıl yön verdiğini gösterir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama ve Gerileme Dönemi

16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. Bu dönemde yaşanan ekonomik, askeri ve yönetimsel sorunlar, imparatorluğun zayıflamasına ve sonunda yıkılmasına yol açmıştır. Öğrenciler için bu sürecin anlaşılması, modern Türkiye’nin temellerinin nasıl atıldığını kavramaları açısından önemlidir.

Dış Borçlanma ve Ekonomik Sorunlar

Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlanması, ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine neden olmuş ve bu durum Cumhuriyet dönemindeki ekonomi politikalarını şekillendirmiştir. Borçların çoğu yatırım dışı alanlarda kullanılmış ve bu, ekonomik sıkıntıları daha da artırmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin Osmanlı’nın finansal zorluklarını ve bunların Cumhuriyet’in ekonomi politikaları üzerindeki etkilerini anlamaları gerekmektedir.

Mondros Mütarekesi ve Demir Yollarının Önemi

Mondros Mütarekesi sonrası, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı demir yolları üzerindeki denetimi kabul edilmiştir. Bu durum, Anadolu’daki direniş hareketlerinin lojistik açıdan nasıl etkilendiğini ve demir yollarının stratejik önemini öğrencilere gösterir.

Yeni Ordu Yapılanması ve Modernleşme Çabaları

II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulması, Osmanlı’nın modernleşme çabalarının bir parçasıdır. Bu, Cumhuriyet dönemindeki askeri ve toplumsal reformların temellerinin atıldığını gösterir.

Bu makalede ele alınan konular, AUZEF öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersindeki sınav sorularına hazırlanmalarına yardımcı olacak temel bilgileri içermektedir. Lolonolo.com olarak, eğitim yolculuğunuzda size destek olmaktan gurur duyarız

@lolonolo_com

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Bütünleme

1. Sakarya Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa ile birlikte hangi paşalara gazilik unvanı verilmiştir?

A) Fahrettin Altay-İsmet Paşa
B) Refet Bele-İsmet Paşa
C) Ali Fuad Paşa-İsmet Paşa
D) Refet Bele-Fevzi Paşa
E) İsmet Paşa-Fevzi Paşa

Cevap : E) İsmet Paşa-Fevzi Paşa

2. Sevr Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisine ilişkin temel yasalar vardır?

A) Sınırlar
B) Kapitülasyonlar
C) Azınlıklar
D) Diş ticaret
E) Boğazlar

Cevap : C) Azınlıklar

3. Osmanlıcılık fikrini savunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Şinasi
B) Ziya Gökalp
C) Ali Suavi
D) Ziya Paşa
E) Namık Kemal

Cevap : B) Ziya Gökalp

4. Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. yüzyılın sonlarında başlayan Buhran Dönemi, genel olarak hangi durumu ifade etmek için kullanılır?

A) İmparatorluğun dış politikası
B) İmparatorluğun eğitim seviyesi
C) İmparatorluğun yükseliş dönemi
D) İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemi
E) İmparatorluğun vakıf ve sağlık sistemi

Cevap : D) İmparatorluğun duraklama ve gerileme dönemi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dış borçlanmasına yönelik doğru bir bilgidir?

A) Dış borçlar ağırlıklı olarak İtalyan yatırımcılardan alınmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı öncesinde borçların büyük bir kısmı ödenmiştir.
C) Alınan borçların bir kısmı için faiz ödenmemiştir.
D) Tüm dış borçlar için İngilizler aracılık etmiştir.
E) Alınan borçlar çoğunlukla yatırım dışı alanlar için kullanılmıştır.

Cevap : E) Alınan borçlar çoğunlukla yatırım dışı alanlar için kullanılmıştır.

6. Mondros Mütarekesi ile ….. İtilaf Devleti memurlarının denetimi kabul edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tarımda
B) hava yollarında
C) sanayide
D) kara yollarında
E) demir yollarında

Cevap : E) demir yollarında

7. II. Mahmut Yeniçeri Ocağını 1826’da kaldırınca yerine 1827’de hangi modern ve talimli orduyu kurmuştur?

A) Asakir-i Nizamiye-i Cedide
B) Asakir-i Redif
C) Sekban-1 Cedit Ocağı
D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
E) Asakir-i Hassa-l Şahane

Cevap : D) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

8. Tuğgeneral Ismet Paşa hangi muharebeden sonra orgeneralliğe yükseltilmiştir?

A) I.İnönü
B) Gediz
C) Kütahya-Eskişehir
D) Sakarya
E) II.İnönü

Cevap : E) II.İnönü

9. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Ruslarla imzalanan 21 Mart 1779 tarihli Aynalıkavak Tenkihnamesi ile hangi Türk ve İslam. toprağı tamamen kaybedilmiştir?

A) Girit
B) Kibris
C) Selanik
D) Kırım
E) Atina

Cevap : D) Kırım

10. Milli Mücadele devrinde tahtta olan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Abdülhamid
B) Abdülmecid
C) Mehmet Reşad
D) Vahdeddin
E) III. Selim

Cevap : D) Vahdeddin

11. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nde faaliyet yürüten ihtilalci komitelerin kapatıldığı ve önde gelenlerinin tutuklandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 Nisan 1915
B) 27 Mayıs 1915
C) 8 Şubat 1914
D) 10 Haziran 1915
E) 17 Mayıs 1915

Cevap : A) 24 Nisan 1915

12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında Anadolu’ya yardım aktarmak için kullanılan limanlardan biri değildir?

A) Zonguldak
B) İnebolu
C) İzmir
D) Trabzon
E) Samsun

Cevap : C) İzmir

13. Aşağıdakilerden hangisi en kısa süreli Osmanlı meclisidir?

A) 1919 Meclisi
B) 1912 Meclisi
C) 1877 Meclisi
D) 1908 Meclisi
E) 1914 Meclisi

Cevap : B) 1912 Meclisi

14. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin ayaklanmaları desteklemesi ve teşvik etmesi karşısında Ankara Hükümeti’nin aldığı tedbirlerden biri değildir?

A) Hiyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal mahkemelerinin kurulması
B) Kuva-yı İnzibatiye’nin kurulması
C) Rifat Börekçi önderliğinde karşı fetva yayınlanması
D) Nasihat heyetlerinin kurulması
E) Rum asilerine karşı merkez ordusunun kurulması

Cevap : B) Kuva-yı İnzibatiye’nin kurulması

15. Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması öncesi kurulan sosyal mahiyetli Ermeni cemiyetlerindendir?

A) Hayırsever Cemiyeti (Benevolent Union)
B) Hınçak Komitesi
C) Kara Haç Cemiyeti
D) Ana Vatan Müdafileri (Başdban Hayrenyats – Pashtpan Haireniats)
E) Armenakan Partisi

Cevap : A) Hayırsever Cemiyeti (Benevolent Union)

16. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katıldığı dönemde tahtta olan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. Mehmet Reşat
B) VIII. Mehmet
C) VI. Mehmet
D) II. Abdülhamit
E) Abdülmecid

Cevap : A) V. Mehmet Reşat

17. Kilikyalılar Cemiyeti’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çukurova’yı korumak ve Osmanlılığa bağlılığı göstermek
B) Antalya ve Mersin’i korumak
C) Kayseri, Niğde ve Nevşehir’i savunmak
D) Ermenileri korumak
E) Antalya, Isparta ve Burdur’u korumak

Cevap : A) Çukurova’yı korumak ve Osmanlılığa bağlılığı göstermek

18. Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri değildir?

A) Resmi dil Türkçedir.
B) TBMM’nin süresi 4 yıl olacaktır.
C) Cumhurbaşkanı meclisten birisini başbakan seçer.
D) Devletin dini İslam dinidir.
E) Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilecektir.

Cevap : B) TBMM’nin süresi 4 yıl olacaktır.

19. Sivas Kongresi’nden sonra hangi cemiyetler birleştirilmiştir?

A) Sivas ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
B) Kilikyalılar Cemiyetleri
C) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
D) İngiliz Muhipler Cemiyetleri
E) Redd-i İlhak Cemiyetleri

Cevap : C) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

20. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri hangi bölge için toplanmıştır?

A) Doğu Trakya
B) Güney Marmara
C) Batı Anadolu
D) İç Anadolu
E) Akdeniz

Cevap : C) Batı Anadolu

Bölüm : Auzef Tüm Bölümlerin Ortak dersi
Ders : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Dönemine Ait ütünleme Sınavında Çıkan Sorular

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

sosyoloji facebook grubu, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Çocuk Gelişimi - facebook, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
FACEBOOK ADALET GRUBU facebook coğrafya
Psikoloji - facebook Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
Facebook Felsefe Grubu siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
facebook iş sağlığı ve güvenliği Facebook ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Auzef Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef

Auzef 2019-2020 AUZEF Ders Muafiyeti AUZEF kayıt Ücretleri
AUZEF 1.80 Kuralı ve Mezuniyet AUZEF kayıt Yenileme

toefl grammar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!