1.80 KuralıauzefMezuniyetUncategorized

AUZEF 1.80 Kuralı ve Mezuniyet

1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir.
2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine yansır.
3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine yansır.
4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.
5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Mezuniyet ve diploma

1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan
kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
4) Dönem not ortalaması 3,00 – 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 – 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları sadece not durum belgesinde (transkript) belirtilir.

FF notu olan yada  disiplin cezası alan bir öğrenci belirtilen not ortalamalarınn üstünde olsa bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olamaz

AUZEF Duyuru

İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 20.09.2019 tarihinde alınan karar uyarınca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında ders seçme ve başarı durumunun tespitinde 1.80 kuralı uygulanmayacaktır.

AUZEF DekanlıkEditor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!