İstatistik

istatistik

İstatistik Online Deneme Sınavı -1 YENİ
İstatistik Online Deneme Sınavı – 2 YENİ
İstatistik 2020 Bütünleme Soruları
Vize Final
İstatistik 2018-2019 Vize Soru Cevapları İstatistik 2020 Final Soruları
İstatistik 2018-2019 Vize Soru Cevapları ONLINE İstatistik Final Online Deneme Sınavı
İstatistik 2020 Vize Soruları İstatistik Online Deneme Sınavı -1 ( 2020 )
İstatistik Online Deneme Sınavı -2 ( 2020 )
İstatistik 2018-2019 Final Soru Cevapları
Ünite-1 Testi Ünite-8 Testi
Ünite-2 Testi Ünite-9 Testi
Ünite-3 Testi Ünite-10 Testi
Ünite-4 Testi Ünite-11 Testi
Ünite-5 Testi Ünite-12 Testi
Ünite-6 Testi Ünite-13 Testi
Ünite-7 Testi Ünite-14 Testi
İstatistik Tanım Soruları

istatistik

Ders Kitabı

İstatistik

Auzef istatistik Ders Kitabı PDF

İstatistik-1

Auzef istatistik -1 Ders Kitabı PDF

İstatistik-2

Auzef istatistik -2 Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

İstatistiklere göre, son 50 yılın en kurak yazını yaşıyoruz. Günlük hayatımız içinde karşılaşabileceğimiz bu tür örnekleri arttırabiliriz. Bu örneklerin ortak noktası bir olaya ilişkin sayısal gözlem değerleri, sayısal veriler ifade ediyor olmasıdır. Dolayısıyla, günlük yaşam içinde istatistik; gözlem ya da ölçüm yoluyla oluşturulan sayısal veriler olarak algılanmaktadır.

Üniteler

1. İstatistiğin Tanımı Konusu Ve Temel Kavramlar
2. Birim, Vasıf, Şık Kavramları Ve Verinin Ölçüm Düzeyi
3. Verilerin Düzenlenmesinde Tasnif Ve Gruplama
4. Verilerin Düzenlenmesinde Seriler Ve Grafikler
5. Analitik Ortalamalar – Aritmetik Ortalama
6. Analitik Ortalamalar – Geometrik Ve Kareli Ortalamalar
7. Verilerin Özetlenmesi: Analitik Olmayan Ortalamalar
8. Mutlak Dağılma Ölçüleri
9. Nispi Dağılma Ölçüleri
10. Olasılık – Temel Kavramlar
11. Olasılık – Tesadüfi Değişken, Olasılık Dağılımı Ve Beklenen Değer
12. Normal Dağılım
13. Basit İndeksler
14. Bileşik İndeksler

 

İstatistik Vize ve Final Çıkmış Sorular

istatistik

1- )

istatistik grafik
Yukarıdaki şekilde gösterilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kartezyen grafik
b ) Histogram poligoncu
c ) Dağılım poligonu
d ) Çizgi Grafiği
e ) Çubuk Grafiği

Cevap : d ) Çizgi Grafiği

2 ) Bir Araştırma kapsamında toplam verilerib aynı şıkların bir araya getirilmesi yada bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesi işlemine  ne denir?

a ) Gruplama
b ) tasnif
c ) Sınıflandırma
d ) Sıralama
e ) Düzenleme

Cevap : b ) Tasnif

3 ) Ana Kütleyi karakterize eden, niteleyen değerler parametre
Örnek kütleyi karakterize eden; İstatistik
4 ) Araştırmacının bir kurum ya da  kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda … söz konusu olmaktadır?

a ) anket
b ) Birincil veri
c ) Gözlem
d ) İkincil veri
e ) Veri

Cevap : d ) İkincil veri

istatistik

5 ) istatistikte veri toploama işlemine ne denir?
a ) Rölöve
b ) Veri
c ) Vasıf
d ) Analiz
e ) Birim

Cevap : Rölöve

6 ) Bir sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere ne denir?

a ) Tasnif
b ) sınıf
c ) Frekans
d ) Gözlem
e ) Gruplama

Cevap : c ) Frekans

7 ) Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyine ne denir?

a ) Sınıflayıcı ölçüm analizi
b ) Sınırlayıcı Ölçüm Düzeyi
c ) Aralık Ölçüm Düzeyi
d ) Oran ölçüm düzeyi
e ) Normal ölçüm düzeyi

Cevap : d ) Oran ölçüm düzeyi

8 ) Geometri ortalama hesaplayabilmek için verinin en az. …… ölçüm düzeyinde ölçülmüş olması gerekir?

a ) Ordinal
b ) Aralık
c ) Sınıflayıcı
d ) Nominal
e ) Sıralayıcı

Cevap : b ) Aralık

9 )   Fiziksel bir varlığa sahip olan birimlere ne denir?

a ) Maddi birim
b ) Varlık birim
c ) Fiziksel birim
d ) Soyut birim
e ) Somut birim

Cevap : a ) Maddi birim

istatistik

10 )   Sınıf üst değer ve alt değerlerinin farkının alınmasıyla elde edilen değer nedir?

a ) Sınıf orta noktası
b ) Sınıf Sayıcı
c ) Sınıf alt sınırı
d ) Sınıf genişliği
e ) Sınıf Üst sınırı

Cevap : d ) Sınıf genişliği

11 ) Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralamasıyla oluşturulan seriye ne denir?

a ) Tasnif
b ) Basit
c ) Sınıflandırma
d ) Gruplanmış
e ) Bileşik seri

Cevap : b ) Basit

12 ) 18,20,20,22,24,24,26 serisinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

Cevap : Tüm sayıların toplamı=x olsun, Sayı adeti= 7,
x/7=?
x=18+20+22+24+24+26=154
154/7=22

13 )
Xi        Ni    xi=Sayı serisi,  Ni= Tekrar sayısı
3          5
5          3
7          7
7          7
9          5
10        5
Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?

Cevap : Mod seride en çok tekrar eden sayıya denir. 7 sayısı 7 kere tekrar etmiş. Mod 7 dir.

istatistik

14 )
0-20
20-50
50-70
70-100
yukarıdaki verilere göre Sınıf orta noktaları sırasıyla hangisidir?
a ) 5-25-50-75
b ) 1-5-10-15
c ) 10-20-50-70
d ) 10-35-60-85
e ) 0-20-50-100

Cevap : d ) 10-35-60-85
0-20 orta değer = 10
20-50 orta dere = 35
50-70 orta değer = 60
70-100 orta değer = 85

15 ) Mod ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi/hangileri yanlıştır.
I. En çok tekrar edendir.
II. Duyarlı analitik ölçümdür.
III. Sınıf genişliği eşit olmayan sınıflarda mod olur.a ) Yanlız I
b ) Yalnız II
c ) Yalnız III
d ) I ve II
e )   I, Iı ve III

Cevap : b ) Yalnız II

16 ) Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?

a ) Ortanca
b ) Egemen değer
c ) Medyan
d ) Mod
e ) Ortalama

Cevap : e ) Ortalama

17 ) Gözlem değerleri 3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 olan ve 11 gözlemden oluşan serinin  medyanı kaçtır?

a ) B
b ) 7
c ) 7,5
d ) 9
e ) 8,5

Cevap : a ) B Oradaki değere medyan denir. oradaki değer 8 dir.

18 ) Aşağıdakilerden hangisi nominal ölçüme hangisi örnek verilebilir?
I.Cinsiyet
II. Boy uzunluğu
III. kan basıncı

a ) Yalnız I
b ) I ve II
c ) II ve III
d ) I,II,III
e ) I ve III

Cevap : a ) Yalnız I

19 )
Ziyaretçi sayısı       Frekans
0-10                         1
10-20                       3
20-30                       4
30-40                       10
40-50                       12YUkarıdaki verilere göre aritmetik ortalama kaçtır?Ziyaretçi sayısı       Frekans                 mi             ni x m
0-10                         1                      5                 5
10-20                       3                      15               45
20-30                       4                      25              100
30-40                       10                    35              300
40-50                       12                    45              540

Toplam frekans :30,   Toplam ni x xmi = 1040  1040 / 30 = 34,67
şıklarda küsürlü say yoksa doğru seçenek 35 olmalı.

One thought on “İstatistik

 • Mayıs 13, 2020 tarihinde, saat 7:14 pm
  Permalink

  Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?
  a ) Ortanca
  b ) Egemen değer
  c ) Medyan
  d ) Mod
  e ) Ortalama
  Cevap : e ) Ortalama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: