Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet

Çıkmış Sorular için aşağıda tablodaki linkleri tıklayın

 

Vize Final
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2020 Final Soruları-1
2018-Vize Soruları 2020 Final Soruları-2
Vize Deneme Sınavı 2019 Final Soruları
Vize-Final Soruları Final Deneme-1
Vize Deneme-1 Final Deneme-2
Vize Deneme-2 Final Deneme-3
Vize Deneme-3 Final Deneme-4
Vize Deneme-4
Eski denemelerdir kaldırılacak
Deneme Sınavı – 1
Deneme Sınavı – 2
Deneme Sınavı – 3
Deneme Sınavı – 4
Deneme Sınavı – 5
yoksulluk ve sosyal hizmet Auzef Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Final

Üntite-8

1) 1530 tarihli Devlet Polis/Şehir Tüzüğü hangi ülkede/devlette çıkarılmıştır?

A) İngltere
B) İtalya
C) Almanya
D) Osmanlı
E) Avusturya

Cevap : C) Almanya

2) 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu hangi ülkeye aittir?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Osmanlı
D) Avusturya
E) İtalya

aceholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : B) İngiltere

3) Osmanlı’da esnafların kurdukları ve içinde birbirlerine ve topluma yardım işlevinin de olduğu birimin adı nedir?

A) Tekke
B) Dergah
C) Camii
D) Ahilik
E) Vakıflar

Cevap : D) Ahilik

4) Mahallenin halkı tarafından bir fon etrafında biriktirilen ve “akça” sıfatı ile de ifade edilen, ihtyaç halinde mahallenin hasta ve fakirlerine yardım edilmesi mümkün olan vakıf türü nedir?

A) Mebani-i medeniyye
B) Müessesat-ı hayriyye
C) Avarız
D) Miskinler tekkesi
E) Köprü Vakıfları

Cevap : C) Avarız

5) Sosyal Yardım Okulu’nun açıldığı ülke hangisidir?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İsveç

Cevap : D) ABD

Üntite-9

1) Sadaka taşının ilk uygulamaları hangi dönemlerde görülmüştür?

A) Bizans
B) Mezopotamya
C) Selçuklu
D) Osmanlı
E) Karahanlılar

Cevap : C

2) Bilinen kayıtlara göre en çok sadaka taşının olduğu Osmanlı şehirdir?

A) Kastamonu
B) Edirne
C) Bilecik
D) İstanbul
E) Kayseri

Cevap : D

3) Sadaka taşları mantığıyla kurulan ama farklı bir kesime hitap eden kurumun adı nedir?

A) Miskinler Tekkesi
B) Erenler Dergahı
C) Medrese
D) Ahi Teşkilatı
E) Vakıflar

Cevap : A

4) Sadaka taşlarına kimler para bırakamazdı?

A) Zenginler
B) Fakirler
C) Esnaflar
D) Dervişler
E) Hiçbiri

Cevap : E

5) Sadaka taşına verilen isimlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Zekattaşı
B) Hacettaşı
C) Biley taşı
D) İhtiyaçgah
E) Fukara taşı

Cevap : C

Üntite-10

1) Refah devletini “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabii tutan kişi kimdir?

A) T.H. Marshall
B) G.Esping-Andersen
C) R. Titmuss
D) M. Ferrera
E) I. Holliday

Cevap : C

2) Piyasa mantığını merkeze alan refah devlet tipolojisi hangisidir?

A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap : A

3) Sosyal yardımlardan “son çare” ilkesi hangi refah model için geçerlidir?

A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap : A

4) “Kurumsal refah rejimleri” ismi hangi refah model için kullanılmaktadır?

A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap : C

5) “Evrensel refah rejimleri” ismi hangi refah devlet için kullanılmaktadır?

A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap : B

Üntite-11

1) Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardım aktörlerinden biri değildir?

A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
C) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Kamu İktisadi Teşekküller
E) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : D

2) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunmamaktadır?

A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
C) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
D) Gaziler ve Şehit Yakınları Daire Başkanlığı
E) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : C

3) Hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal yardım ile ilgili sorumlu oldukları kanunlardan biri değildir?

A) 1530 Sayılı Kanun
B) 4109 Sayılı Kanun
C) 2464 Sayılı Kanun
D) 1593 Sayılı Kanun
E) 2022 Sayılı Kanun

Cevap : E

4) “İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde, işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu algısı” etrafından sosyal sorumluluk reddin dillendiren kişi kimdir?

A) M. Friedman
B) R. Owen
C) M. Weber
D) E. Durkheim
E) İ. Haldun

Cevap : A

5) Türkiye’deki din sosyal yardımlar dendiğinde en düşük seviyede olması beklenen hangisidir?

A) İslami vakıflar
B) Hıristiyan vakıflar
C) Musevi vakıflar
D) Ermeni Vakıflar
E) Hindu Vakıflar

Cevap : E

Üntite-12

1. Türkiye’nin tek partili dönemde kamu sosyal yardımlarının neredeyse yok gibi olmasının neden ne olabilir?

A) Savaş sonrası yeni kurulan devlet olunması
B) Devletçilik ilkesine inanılmaması
C) Sosyal yardımların önemsenmemesi
D) Yoksulların insan yerine konmaması
E) Hiçbir kamu kurumunun bulunmaması

Cevap : A) Savaş sonrası yeni kurulan devlet olunması

2. Tek partili dönemde sosyal yardım işleri 1920 yılında TBMM Hükümeti tarafından hangi bakanlığa verilmiştir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Sosyal Yardım Bakanlığı
C) Vakıf Bakanlığı
D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
E) Hayır İşleri Bakanlığı

Cevap : D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

3. Himaye- Etfal Cemiyeti hangi yıl Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır?

A) 1930
B) 1935
C) 1940
D) 1945
E) 1950

Cevap : B) 1935

4. Sosyal yardım açısından dolaylı da olsa bir işlevi olan 3008 sayılı İş Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A) 1933
B) 1935
C) 1937
D) 1940
E) 1943

Cevap : C) 1937

5. Muhtaç çocukların korunmasının “devlet işi” olduğunu kabul eden 5387 sayılı Kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A) 1940
B) 1942
C) 1945
D) 1947
E) 1949

Cevap : E) 1949

Üntite-13

1. Sosyal vaatler devlet” ifadesi kamusal sosyal yardımların hangi yönü için kullanılmıştır?

A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Dönüşüm

Cevap : A) Dalgalanma

2- “Devamlı olarak vergi gelirleri” ile finanse edilen bir sistemin varlığı, kamusal sosyal yardımların hangi özelliğine işarettir?

A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Etkileşim

Cevap : B) Süreklilik

3- “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı”nın varlığı, kamusal sosyal yardımların hangi özelliğin çağrıştırmaktadır?

A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Başkalaşım

Cevap : D) Değişim>

4- Türkiye’de yerel sosyal yardımlarda 1990’lı yıllarda görülen bazı problemlere istinaden verilen “klientalist/kayırmacı/patronaj” sıfatları, Türkiye’nin hangi refah sistemi içinde olabileceğine işarettir?

A) Liberal refah sistemi
B) Muhafazakar refah sistemi
C) Güney Avrupa refah sistemi
D) İskandinav refah sistemi
E) Güney Doğru Asya refah sistemi

Cevap : C) Güney Avrupa refah sistemi

5- Aşağıdaki olaylardan hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım alanındaki varlıkları için bir milât kabul edilmektedir?

A) Simav Deprem
B) Van Deprem
C) 17 Ağustos Marmara Deprem
D) Erzincan Deprem
E) Dinar Deprem

Cevap : C) 17 Ağustos Marmara Deprem

Üntite-14

1- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık gelirinin şartlı modelidir?

A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap : E) Asgari gelir desteği

2- Esasında sosyal güvenlik sisteminin bir unsuru olarak görülmeyen vatandaşlık gelir modeli hangisidir?

A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap : A) Temel gelir

3- Devletin elde etmiş olduğu kârlardan vatandaşlara da dağıtmasına dayanan vatandaşlık gelir model hangisidir?

A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap :D) Vatandaşlık kâr payı

4- Asgari gelir desteği uygulamalarında 18 yaş sınırı olan ülkelerden bir hangisi değildir?

A) Belçika
B) Hollanda
C) Fransa
D) Romanya
E) Slovenya

Cevap : C) Fransa

5- Asgari gelir desteği için “olağan ve mutad ikamet”, “oturma hakkı”, “yurt dışından gelen” ve “bulunma” gibi birçok ikamet türü kullanılan ülke hangisidir?

A) Almanya
B) Hollanda
C) Fransa
D) İngiltere
E) İsveç

Cevap : D) İngiltere

error: Content is protected !!