Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-2

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-2

#1. “Var olabilecek tehlikelerin, sosyal sigorta üyeleri arasında peşinen paylaşımı” sosyal sigortanın hangi özelliğini akla getirmektedir?

#2. “Sosyal denkleştirme” ifadesi sosyal sigortanın hangi özelliği ile ilgilidir?

#3. Türkiye’de sosyal hizmetlerin tam manasıyla hukuken tanınması hangi kanun ile mümkün olmuştur?

#4. Hangi kavramın muhtevası/içeriği sosyal hizmetten daha geniştir?

#5. Sosyal sigortaların finansmanında aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?

#6. Sosyal sigortanın Amerika kıtası taraflarına da geçmesi hangi olay sonrasındadır?

#7. Sosyal hizmetin “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?

#8. Sosyal sigortanın modern öncesi dönemde var olduğuna dair Batılı iddiaların ülkesi hangisidir?

#9. Sosyal hizmetlerin Osmanlı’da hangi kurumun kurulması ile başlandığı düşünülmektedir?

#10. İlk sosyal sigorta kolunun uygulamaya sokulması 1999 yılında olan ülke hangisidir?

#11. Sosyal hizmetin çerçevesindeki üç temel kriter hangisidir?

#12. Türkiye’de Sosyal Hizmet Akademisi hangi yıl kurulmuştur?

#13. Türkiye’de terim olarak “sosyal sigorta” yasalarda geçmesi hangi yıl ile başlamıştır?

#14. Sosyal sigortanın ilk defa ortaya çıkışı ile ilgili Batı kaynaklı iddialar hangi döneme işaret etmektedir?

#15. 1601 tarihli Fakürlik/Yoksulluk Kanunu hangi ülkeye aittir?

#16. “Devletçe bakılma” kavramı hangi ülkeden esinlenerek Türkiye’de kullanılabilmiştir?

#17. Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke hangisidir?

#18. Batı dünyasında modern anlamda sosyal sigorta kollarının ilk çıkış sırası nasıldır?

#19. Sosyal hzimet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?

#20. Sosyal hizmetin sosyal sigortadan temel/esas farkı nedir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-2

1. “Sosyal denkleştirme” ifadesi sosyal sigortanın hangi özelliği ile ilgilidir?

A. Primler
B. Kurumsal Özerklik
C. Yeniden gelir dağıtımı
D. Katılım zorunluluğu
E. Kendi kendine yardım

Cevap : C. Yeniden gelir dağıtımı

2. “Var olabilecek tehlikelerin, sosyal sigorta üyeleri arasında peşinen paylaşımı” sosyal sigortanın hangi özelliğini akla getirmektedir?

A. Kurumsal özerklik
B. Katılım
C. Primler
D. Kendi kendine yardım
E. Yeniden gelir dağıtımı

Cevap : D. Kendi kendine yardım

3. Batı dünyasında modern anlamda sosyal sigorta kollarının ilk çıkış sırası nasıldır?

A. Hastalık-iş kazası-yaşlılık/malullük
B. İşKazası-işsizlik-hastalık
C. Hastalık-işsizlik-yaşlılık/malulluk
D. İşsizlik-yaşlılık/malulluk-işkazası
E. İş kazası-hastalık-işsizlik

Cevap : A. Hastalık-iş kazası-yaşlılık/malullük

4. Türkiye’de terim olarak “sosyal sigorta” yasalarda geçmesi hangi yıl ile başlamıştır?

A. 1952
B. 1957
C. 1963
D. 1965
E. 1967

Cevap : D. 1965

5. Sosyal sigortanın Amerika kıtası taraflarına da geçmesi hangi olay sonrasındadır?

A. Sanayi Devrimi
B. Fransız İhtilali
C. 1929 Büyük Buhran/Kriz
D. İkinci Dünya Savaşı
E. Petrol Krizi

Cevap : C. 1929 Büyük Buhran/Kriz

6. Sosyal sigortanın ilk defa ortaya çıkışı ile ilgili Batı kaynaklı iddialar hangi döneme işaret etmektedir?

A. İlkaçağ
B. Ortaçağ
C. Yeniçağ
D. Yakınçağ
E. Uzayçağı

Cevap : B. Ortaçağ

7. Sosyal sigortanın modern öncesi dönemde var olduğuna dair Batılı iddiaların ülkesi hangisidir?

A. Almanya
B. Fransa
C. ABD
D. İngiltere
E. İsveç

Cevap : B. Fransa

8. Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke hangisidir?

A. Almanya
B. İngiltere
C. İsviçre
D. İtalya
E. Fransa

Cevap : A. Almanya

9. İlk sosyal sigorta kolunun uygulamaya sokulması 1999 yılında olan ülke hangisidir?

A. Suudi Arabistan
B. Bahreyn
C. Türkiye
D. Kuveyt
E. Birleşik Arap Emirlikleri

Cevap : E. Birleşik Arap Emirlikleri

10. Sosyal sigortaların finansmanında aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?

A. Esnaf
B. Sendikalar
C. İşveren Örgütleri
D. İşçiler
E. Bürokratlar

Cevap : D. İşçiler

11. Türkiye’de sosyal hizmetlerin tam manasıyla hukuken tanınması hangi kanun ile mümkün olmuştur?

A. 2022 Sayılı Kanun
B. 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu
C. 4857 Sayılı Kanun
D. 7355 Sayılı Kanun
E. 2822 Sayılı Kanun

Cevap : B. 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu

12. Türkiye’de Sosyal Hizmet Akademisi hangi yıl kurulmuştur?

A. 1957
B. 1958
C. 1960
D. 1961
E. 1965

Cevap : D. 1961

13. 1601 tarihli Fakürlik/Yoksulluk Kanunu hangi ülkeye aittir?

A. Hollanda
B. Fransa
C. İngiltere
D. Almanya
E. İspanya

Cevap : C. İngiltere

14. Sosyal hizmetlerin Osmanlı’da hangi kurumun kurulması ile başlandığı düşünülmektedir?

A. Darülaceze
B. Himaye-i Etfal Cemiyeti
C. Darül-Eytamlar
D. Hilal-i Ahmer Cemiyeti
E. Darüşşafaka

Cevap : C. Darül-Eytamlar

15. Sosyal hizmetin çerçevesindeki üç temel kriter hangisidir?

A. Kişisel-sosyal-etkileşim
B. Kişisel-kültürel-etkileşim
C. Sosyal-ekonomik-etkileşim
D. Ekonomik-kültürel-etkileşim Sosyal-kültürel-ekonomik
E. Sosyal-kültürel-ekonomik

Cevap : A. Kişisel-sosyal-etkileşim

16. “Devletçe bakılma” kavramı hangi ülkeden esinlenerek Türkiye’de kullanılabilmiştir?

A. Fransa
B. İngiltere
C. Almanya
D. ABD
E. İspanya

Cevap : C. Almanya

17. Hangi kavramın muhtevası/içeriği sosyal hizmetten daha geniştir?

A. Rehabilitasyon
B. Islah
C. Tıbbi Bakım
D. Kamu hizmeti
E. Sosyal bakım

Cevap : D. Kamu hizmeti

18. Sosyal hizmetin “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?

A. I. Kalkınma Planı
B. II. Kalkınma Planı
C. III. Kalkınma Planı
D. IV. Kalkınma Planı
E. V. Kalkınma Planı

Cevap : E. V. Kalkınma Planı

19. Sosyal hizmetin sosyal sigortadan temel/esas farkı nedir?

A. Primli oluşu
B. Zorunlu Kayıt
C. Primsiz oluşu
D. Devletin varlığı
E. Yeniden gelir dağıtımı işlevi

Cevap : C. Primsiz oluşu

20. Sosyal hzimet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?

A. Primsiz oluş
B. Ayni nitelik
C. Nakdi nitelik
D. Bakım niteliği
E. Rehabilitasyon işlevi

Cevap : A. Primsiz oluş

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: